มหกรรมวิชาการ สกว.
facebook
twitter
logotype
deco
มหกรรมวิชาการ สกว. ๙ บันดาล ๙ ก่อเกิดงานวิจัย

9logo

** รวมรูปภาพกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการ สกว. 
ชื่อแกลเลอรี่

ภาพบรรยากาศโซนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ABC) (โซน9) ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศโซนทรัพยากรธรรมชาติ (โซน8) ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ (โซน7) ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศโซนการเมืองการปกครอง (โซน6) ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศโซนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (โซน5) แนะนำ สกว. ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศโซนเกษตร (โซน4) ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศโซนเด็กและเยาวชน (โซน3) ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศโซนการเปลี่ยนแปลงของโลก (โซน2) ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศโซนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โซน1) ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ สกว. ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพกิจกรรมลานเพลินเจริญปัญญา ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศโซนอุทยานร้านค้าจากผลงานวิจัย สกว. ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศโซนแนะนำ สกว. ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพกิจกรรม Passport Game ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพบรรยากาศโซนนิทรรศการกลาง ภายในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

ภาพพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ สกว. "๙ บันดาล สู่งานวิจัย"

งานแถลงข่าวมหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท