มหกรรมวิชาการ สกว.
facebook
twitter
logotype
deco
มหกรรมวิชาการ สกว. ๙ บันดาล ๙ ก่อเกิดงานวิจัย

shopicon โซนร้านค้า

          พบกับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ และผลงานวิจัย สกว. ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม และนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย ต่อยอดเพื่อผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคตกว่า ๒๐๐ ร้านค้า อาทิ โซนอินโนเวทีฟเฮ้าส์ (Innovative House), โซนร้านค้าเกษตร (Farmer Shop) และตลาดสุขใจ, โซนธุรกิจสร้างสรรค์: จากท้องถิ่นสู่สากล, โซนเกษตรกรรุ่นใหม่, โซนจากวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ และร้านจำหน่ายหนังสือ (สกว.)