ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (รอบที่ 2) ชุดโครงการ การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน" ประจำปี 2560

TRF-Logo-

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (รอบที่ 2)
ชุดโครงการ การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2560

ตามที่หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Unit) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ ชุดโครงการ การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้มีการจัดประชุมและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในชั้นต้น จำนวน 10 โครงการ มานำเสนอข้อเสนอโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดสามารถดูได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (ABC-Unit_Proposal_Consideration_Announcement_20170307.pdf)ABC Unit Proposal Consideration Announcementประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย254