ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการ การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2560

TRF-Logo-

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ชุดโครงการ การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2560

ตามที่หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประกาศทุนโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2560 ภายใต้แผนงานการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Area : SRA) ไปเเล้วนั้น บัดนี้ทาง หน่วย ABC ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยเเล้ว

รายละเอียดสามารถดูได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (SRA Announcement)SRA Announcementประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย SRA ประจำปี 2560246