ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)

TRFlogo2556

ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)

ตามที่ หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ  2560 (รอบที่ 2) และได้เลื่อนแจ้งกำหนดการที่จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนนั้น

เนื่องจากมีข้อเสนอโครงการวิจัยยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจำนวนมาก ทาง สกว. จึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สกว. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์ สกว.

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Postponing_of_Research_Proposal_Consideration_Announcement_2560-2.pdf)Humanities Announcementเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการ...ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)200