สกว. ร่วมกับ กฟผ. จัดงานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 4 ภายใต้กรอบแนวความคิด “การพลิกโฉมไฟฟ้าไทย”
เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน: จากบทเรียนสู่การปฏิบัติ" ปลูกฝังค่านิยมแก่เด็กด้วยสื่อรูปแบบใหม่
จุฬาฯ - สกว. - สกอ. แถลงข่าวการค้นพบหอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลก พร้อมเปิดตัวหนังสือสารานุกรมเกี่ยวกับ “หอยทากบก”
สกอ. และ สกว. ผนึกกำลังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.
(Research and Researchers for Industries-RRI)

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์
เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
เข้ารับทุนพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รอบ 1/2561

ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดําเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (รอบที่ 1/2561) ในวันที่ 15 – 31 มกราคม 2561

บัดนี้ โครงการ พวอ. ได้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพื่อส่งข้อเสนอโครงการเข้าพิจารณาขอรับทุนตามเอกสารแนบหมายเลข 1

ทั้งนี้ ขอให้ท่านที่มีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จัดทําข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เอกสารจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือ พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับทุน (ถ้ามี) ในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วนได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 โดยแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://rri.trf.or.th (หัวข้อ “ดาวน์โหลด” หัวข้อย่อย “เอกสารสำหรับการส่งข้อเสนอโครงการ”)

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์)
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและคู่มือการสมัครขอรับทุนได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TRF-RRI_Announcement_1-2561.pdf)Announcement (RRI 1/2561)ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์... ระดับ ป.โท และ ป.เอก รอบ 1/25611131
Download this file (TRF-RRI_List_of_Master_Degree_Advisors_1-2561.pdf)M.D. Advisors 1/2561รายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ อ.ที่ปรึกษา ระดับ ป.โท รอบ 1/25611419
Download this file (TRF-RRI_List_of_PhD_Advisors_1-2561.pdf)Ph.D. Advisors 1/2561รายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ อ.ที่ปรึกษา ระดับ ป.เอก รอบ 1/25611181
Download this file (RRI_Concept_Proposal_Manual.pdf)Concept Proposal Manualคู่มือการส่งข้อเสนอโครงการทุน พวอ. ป.โท - ป.เอก (ทุนผู้ช่วยวิจัย)657

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

07651156
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
739
3052
3791
30125
37030
137589
7651156

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1