ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เรื่อง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ คปก. รุ่นที่ 19 (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) หน่วยงานภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเรื่อง “นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ คปก. รุ่นที่ 19 (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560”

รายละเอียดสามารถดูได้จากไฟล์แนบด้านล่าง หรือคลิกที่ Link ดังต่อไปนี้ http://rgj.trf.or.th

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (RGJ 19/2560 1st Rd.)RGJ 19/2560 1st Rd.ประกาศนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ คปก. รุ่น 19/2560 (รอบ 1) 155