ประกาศ เรื่อง ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ประจำปี 2560

 TRFlogo2556

 

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เรื่อง ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ประจำปี 2560

 

 

           สกว. ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ประจำปี 2560 โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายนี้  

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา.pdf)ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา.pdfรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา564