ประกาศ เรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2560

 TRFlogo2556

 

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2560

 

 

           สกว. ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2560 โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายนี้  

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (ทุนพัฒนานักวิจัย.pdf)ทุนพัฒนานักวิจัย.pdfรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา2016