ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาขั้นต้น “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ประจำปี 2561

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายชุมชนและสังคม

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาขั้นต้น
“ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”
ประจำปี 2561

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่องรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้การพิจารณาข้อเสนอโครงการขั้นต้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อและโครงการที่ได้รับการพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรกและมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนประจำปี 2561 หลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม
    1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 6 โครงการ
    2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง จำนวน 8 โครงการ
    3. โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย 1
  2. โครงการที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมจำนวน 22 โครงการ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย 2

หมายเหตุ :  ให้หัวหน้าโครงการยืนยันการใช้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 3


➥ เอกสารประกาศและเอกสารแนบท้ายสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Preliminary_Consideration_R4S_2561.pdf)(Pre) Consideration R4S 2561ประกาศผลการพิจารณาขั้นต้น “ทุนพัฒนานักวิจัย...สังคม” ประจำปี 25611743