สกอ. และ สกว. ผนึกกำลังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
ธ.ก.ส. ร่วมกับ สกว. ผลักดันการพัฒนาวิชาการและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาการเกษตร ชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก
สกว. จับมือ มจธ. พร้อม รองปลัด วธ. จัดกิจกรรมสื่อสัญจร แถลงข่าวการจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมโบราณสถานในประเทศไทย
สกว. ส่งมอบแผนงานให้ ทอท. จดลิขสิทธิ์ในชื่อ "ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า" หวังสนับสนุนโลจิสติกส์ตามนโยบาย 4.0
สกว. ได้รับ 2 รางวัลในงานทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 จาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สกว. Mobile Application

map-pin 32px รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

magnifying-glass 32px ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

lightbulb 32px ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายชุมชนและสังคม

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา
“ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

ตามที่โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2560 รอบปรับปรุง (รุ่นที่ 1 รอบที่ 2/2560) เพื่อสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” และได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อและโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 รายชื่อผู้เสนอโครงการสังกัด

ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 5 โครงการ

1. ดร. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ดร. นิรมล จันทรชาติ สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
3. ดร. ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
4. ดร. สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน สังกัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประเภทนักวิจัยรุ่นกลาง จำนวน 2 โครงการ

1. รศ.ดร. จรัณธร บุญญานุภาพ สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผศ.ดร. ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

ฝ่ายชุมชนและสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Considered_R4S_1-2560_Rnd2_20171009.pdf)R4S 1-2560 2nd Roundประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”\\\'378

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

07426970
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
1210
4453
27871
28513
84667
140876
7426970

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1