เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน: จากบทเรียนสู่การปฏิบัติ" ปลูกฝังค่านิยมแก่เด็กด้วยสื่อรูปแบบใหม่
จุฬาฯ - สกว. - สกอ. แถลงข่าวการค้นพบหอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลก พร้อมเปิดตัวหนังสือสารานุกรมเกี่ยวกับ “หอยทากบก”
สกอ. และ สกว. ผนึกกำลังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

TRFlogo2556

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อโครงการที่ผ่านการประเมิน เพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม
รุ่นที่ 1 รอบที่ 2/2560

ตามที่โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2560 (รุ่นที่ 1 รอบที่ 2/2560) เพื่อสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” และได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านการประเมินขั้นกลาง จำนวน 7 โครงการ จึงขอประกาศรายชื่อโครงการดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านที่มีรายชื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ และเตรียมการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 นี้ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

ที่ชื่อโครงการผู้เสนอโครงการ
ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 5 โครงการ
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมการปลูกเป็นอาชีพเสริมและเพื่อการอนุรักษ์ อาจารย์ ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์
2. อิทธิพลของการขยายตัวของเมืองต่อการผลิตหอยแครง บริเวณคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี จังหวัดตรัง อาจารย์ สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
4. การเลี้ยงปูทะเล (Scylla sp.) ในตะกร้าสู่ชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน
5. วิทยาศาสตร์และวิถีชุมชนเพื่อการรักษาสภาพของข่าด้วยสารยับยั้งจากธรรมชาติในท้องถิ่น อาจารย์ นิรมล จันทรชาติ
ประเภทนักวิจัยรุ่นกลาง จำนวน 2 โครงการ
6. การสร้างความยั่งยืนของระบบวนเกษตรต้นแบบบริเวณแหล่งต้นน้ำเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้านธุรกิจทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง รศ. จรัณธร บุญญานุภาพ
7. ชุดหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์เบื้องต้นจากยางธรรมชาติ ผศ.ดร. ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย

ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.
29 สิงหาคม 2560


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (List_of_Evaluated_Research_Projects_Gen1_Round2-2560.pdf)Evaluated Research Proj.ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการประเมิน...ชุมชนและสังคม รุ่นที่ 1 รอบที่ 2/2560408

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

07553129
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
1148
3467
1148
29813
76592
134234
7553129

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1