ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Nature Science Foundation of China (NSFC)

TRFlogo2556

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และ National Nature Science Foundation of China (NSFC)

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และภายใต้กรอบ Climate Change Research เพื่อสนับสนุนโครงการการวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งบัดนี้กระบวนการการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศผลโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบดังกล่าว ดังนี้

หัวข้อชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด
The impact of Quatemary climate change on diversity and biogeographic patterns of selected seaweeds in Southeast Asia: Genetic imprints and ecological adaption. Dr.Stefano Giovannil
Angelo Draisma
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Impact of climate change on fungal diversity and biogeography in the Greater Mekong Subregion. Assoc.Prof.Dr.Kevin David
Hyde
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
The integrated impacts on chemical characteristics of fine aerosols, climate and their associated health effect from biomass burning emissions in upper northern Thailand ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Proposal_Consideration_Announcement_of_TRF-NFSC_Climate_Change_Research_20170804.pdf)TRF-NSFC Annoucementประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ โดยความร่วมมือระหว่าง สกว. - NSFC ภายใต้กรอบ Climate Change Research183