ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 7/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง
ครั้งที่ 7/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ไปแล้วนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_7-2560_[Event_Organizer]_20170602.pdf)PRA 7-2560ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 7/2560225

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 6/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการและจัดเตรียมการประชุมวิชาการในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 6/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการและจัดเตรียมการประชุมวิชาการในงาน 25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการและจัดเตรียมการประชุมวิชาการในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ไปแล้วนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_6-2560_[Event_Organizer]_20170525.pdf)PRA 6-2560ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการและจัดเตรียมการประชุมวิชาการในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 6/2560219

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 5/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดประชุมและนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III)”

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 5/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดประชุมและนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III)”

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III)” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ไปแล้วนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_5-2560_[Event_Organizer]_20170525.pdf)PRA 5-2560ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุมและนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III)” ตามประกาศสอบราคาจ้าง 5/2560167

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 7/2560

เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศ
และจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559

มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส ถ.เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_7-2560_[Event_Organizer]_20170519.pdf)PA 7-2560ประกาศสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559232

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการและจัดเตรียมการประชุมวิชาการ ในงาน “25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 6/2560

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ
และจัดเตรียมการประชุมวิชาการ ในงาน
“25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการและจัดเตรียมการประชุมวิชาการ ในงาน “25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ Royal Paragon Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีรายละเอียดดังแนบ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_6-2560_[Event_Organizer]_20170504.pdf)PA 6-2560ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการและจัดเตรียมการประชุมวิชาการ482

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุมและนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III)”
  2. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาเช่า ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 4/2560 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 15
  3. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาเช่า ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 3/2560 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 14 และชั้น 22
  4. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)
  5. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 1/2560 การจ้างทำจดหมายข่าวประชาคมวิจัย ตั้งแต่ฉบับที่ 130 - 135