ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

คำสั่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการจ้างโครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Notification_on_Appointment_of_Acceptance_and_Inspection_Committee_[Annual_Report_2559].pdf)A&I Committee (Annual Report 2559)ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ...รายงานประจำปี 255987

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบอร์ดเสนอผลงาน และอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการจัดประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เช่าบอร์ดเสนอผลงาน และอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการจัดประชุม
“นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๗
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการเช่าบอร์ดเสนอผลงาน และอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการจัดประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[Presentation_Board_and_Exhibition_Equipment-Rental]_20180104.pdf)PRA-20180104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบอร์ดเสนอผลงาน ...ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง91

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ชั้น ๑๔, ๑๕, ๒๐, ๒๒ และ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ชั้น ๑๔, ๑๕, ๒๐, ๒๒ และ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ชั้น ๑๔, ๑๕, ๒๐, ๒๒ และ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[Cleaning_Service]_20171215.pdf)PRA-20171215ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด...และ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง69

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือผลงานวิจัยของฝ่ายชุมชนและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือผลงานวิจัยของฝ่ายชุมชนและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการ จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือผลงานวิจัยของฝ่ายชุมชนและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[Book_Div4]_20171204.pdf)PRA-20171204ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ...ของฝ่ายชุมชนและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง84

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน ชั้น ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน ชั้น ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน ชั้น ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[22th_Fl_Renovation]_20171130.pdf)PRA-20171130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน ชั้น 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง72

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ CD และหนังสือรวมบทคัดย่อการเสนอผลงานแบบบรรยาย แบบโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) สกว. ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ ฝ่ายท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 12 รายการ)