ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบอร์ดเสนอผลงาน และอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการจัดประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เช่าบอร์ดเสนอผลงาน และอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการจัดประชุม
“นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๗
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการเช่าบอร์ดเสนอผลงาน และอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการจัดประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง นั้น

เช่าบอร์ดเสนอผลงาน และอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการจัดประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๗ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นูโวเทค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๖,๕๓๒.๖๖ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[Presentation_Board_and_Exhibition_Equipment-Rental]_20180104.pdf)PRA-20180104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบอร์ดเสนอผลงาน ...ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง91