ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ ฝ่ายท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ ฝ่ายท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการ จ้างติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ ฝ่ายท้องถิ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ ฝ่ายท้องถิ่น จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอบโซลูท คอนซัลท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[CBR_IT_System]_20171106.pdf)PRA-20171106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ด้าน...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง32