ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) สกว. ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) สกว. ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการจ้างจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) สกว. ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สมุดบันทึก (ไดอารี่) สกว. ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๕๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีโน่ พับลิชชิ่ง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๐๓๕.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[Diary]_20171114.pdf)PRA-20171114ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่)...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง55