ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ CD และหนังสือรวมบทคัดย่อการเสนอผลงานแบบบรรยาย แบบโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ CD และหนังสือรวมบทคัดย่อการเสนอผลงานแบบบรรยาย แบบโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการ จ้างจัดทำ CD และหนังสือรวมบทคัดย่อการเสนอผลงานแบบบรรยาย แบบโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ดำเนินการจัดทำ CD จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น และหนังสือรวมบทคัดย่อการเสนอผลงานแบบบรรยาย แบบโปสเตอร์ จำนวนแบบละ ๖๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๔,๖๖๔.๒๘ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[CD_and_Abstract_Book]_20171124.pdf)PRA-20171124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ CD และหนังสือ...แบบโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง56