ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[Exercise_Machine]_20171127.pdf)PRA-20171127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง45