ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน ชั้น ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน ชั้น ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน ชั้น ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน ชั้น ๒๒ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เน็กซ์ อินทัช จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_[22th_Fl_Renovation]_20171130.pdf)PRA-20171130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน ชั้น 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง46