ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 9/2560

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 9/2560 จ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2560 ไปแล้วนั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล คือ บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด โดยได้เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 353,902.50 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_9-2560_[Polo_Shirt]_20170818.pdf)PRA 9-2560ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 9/2560 (ผลิตเสื้อยืดโปโล)195