ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล)

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่องสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล ครั้งที่ 9/2560 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 14.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 4 รายนั้น

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 4 ราย ดังนี้

  1. บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด
  2. ร้านไพโรจน์เจริญการค้า
  3. บริษัท อาร์ตเวิร์ค พลัส จำกัด
  4. บริษัท ที.ที.เอช. นิตติ้ง ไทยแลนด์ จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ รายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PA-9-2560_Conflict_of_Interest_Verification.pdf)PA 9-2560 CoI Verificationประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เสื้อยืดโปโล)116