ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาเช่า ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 4/2560 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 15

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาเช่า ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 4/2560 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 15

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 15 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 15 คือ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยมีอัตราค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ หน้าละ 0.2675 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_4-2560_[Photocopier_Leasing_for_15fl]_20170224.pdf)PRA 4-2560ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาเช่าครั้งที่ 4/2560 (เครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 15)113