ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 9/2559 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน

 

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 9/2559

เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน

 

 

     ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสสนุนการวิจัยมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ชั้น 14,15,22 และ 23 ห้องชุดเลขที่ 979/17-21,22-24,26 ,57-58,62 และ 64 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯรวมพื้นที่ 3,913.10 ตารางเมตร

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 14
อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์
 
     ผู้สนใจสามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 22 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา กทมฯ ตั้งแต่วันที่ 7-16 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.
โปรดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trf.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2278-8282,8283 
 

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (0912255901.pdf)0912255901.pdfประกาศการสอบราคาครั้งที่ 9.2559 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน87
Download this file (0912255902.pdf)0912255902.pdfเอกสารการสอบราคาครั้งที่ 9.2559 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน91
Download this file (0912255903.pdf)0912255903.pdfTOR การสอบราคาครั้งที่ 9.2559 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน.pdf107
Download this file (0912255904.pdf)0912255904.pdfราคากลางการสอบราคาครั้งที่ 9.2559 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน.pdf86