ศึกขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ITO Vs Graphene

          "กราฟีน" วัสดุมหัศจรรย์ เปี่ยมด้วยศักยภาพด้านการนำไฟฟ้าและลักษณะที่โปร่งแสง ถือเป็นผู้ท้าชิงที่น่ากลัว ในการแย่งตำแหน่งแชมป์ "ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง" จาก ITO (indium tin oxide) วัสดุที่ครองใจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มายาวนาน


          ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง เป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ เช่น จอภาพแสดงผลในโทรทัศน์จอแบน  จอภาพสัมผัสของกล้องดิจิทัลและโทรศัพท์มือถือ เซลล์แสงอาทิตย์ หรือแม้แต่เซ็นเซอร์แบบต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

นศ.ป.โท มช.คิดค้น สารให้ความขาวใสปิ้ง

        นักศึกษาปริญญาโทเภสัชศาสตร์ มช. วิจัยพบสารให้ความขาว จากการประยุกต์ให้ไคโตซาน เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้บริโภคในอนาคต และเป็นการใช้ประโยชน์จากไคโตซาน
       
       ความขาว เป็นกระแสความงามมาทุกยุค ทุกสมัย แม้ว่าจะมีกฎหมายเครื่องสำอาง กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ให้ผสมสารให้ความขาว แต่กระนั้นก็ยังมีการฝ่าฝืนอยู่มากเป็นปัญหาซ้ำซาก ประกอบกับค่านิยมความขาวของผู้บริโภค และการขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการศึกษาวิจัยในการพัฒนาสารให้ความขาวที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงเป็นหลักการหนึ่งของการพัฒนางานวิจัยด้านเวชสำอาง

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยรุ่นใหม่ มก.เสนองานวิจัย “ข้าวทนการแช่เยือกแข็ง”

         นักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards สาขา Agricultural Science and Technology จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรค์ของไทย”

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปุจฉา"ใช้งบงานวิจัย"คนไทยได้อะไร?คำตอบชัด ๆ มี-ไม่มี?

          "นายกรัฐมนตรีเน้นให้เห็นความสำคัญเรื่องการวิจัยต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยผู้ที่อยู่ในสังคมจะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต"...นี่เป็นการสรุปจากส่วนหนึ่งของปาฐกถาพิเศษ "การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย"โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี ในงานการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10"จัดโดย สกว.-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ทั้งคำกล่าวนายกฯ-มุมมองนักวิจัย...มีจุดน่าสนใจเช่น...คนไทยได้อะไรจากการใช้ทุนวิจัยของรัฐ??          

อ่านเพิ่มเติม...

สังคมสูงวัย กับ บทบาทของภาคเอกชน

         นอกจากการเตรียมความพร้อมต่อสังคมสูงวัยโดยรัฐบาลแล้ว บทบาทของภาคเอกชนก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน สัปดาห์นี้จึงขอเรียนเชิญรศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และรองคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมสูงวัยมาเป็นแขกรับเชิญของคอลัมน์อีกครั้งค่ะ


          ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย สังคมไทยคาดหวังให้รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างหลักประกันทางการเงิน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา รวมถึงการดูแลสุขภาพหรือการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุตกอยู่ในภาวะพึ่งพา ที่จริงแล้วภาคเอกชนก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในบริบทของสังคมผู้สูงอายุด้วยเหมือนกัน เพราะลักษณะความต้องการในสินค้าและบริการในภาพรวมของสังคมไทยกำลังจะเปลี่ยนโฉมไปจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

บัญชีครัวเรือนช่วยได้

          สัปดาห์ที่แล้วเขียนถึงการทำบัญชีครัวเรือน ตามโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา ความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ทดลองนำร่องใน 17 จังหวัดปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างดี ในการแก้หนี้สินให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะเกษตรกร

         ทราบมาว่า การทำบัญชีครัวเรือนไม่ใช่จะช่วยแก้หนี้สำเร็จอย่างเดียว แต่ยังช่วยเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ด้วย

         เป็นเรื่องของคุณฟองจันทร์ ต๊ะตุ้ย คนเหนือแต่ไปค้าขายอยู่บนเกาะสาหร่าย จ.สตูล โดยเธอได้รับการชักชวนจากทีมงานโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนฯของ จ.สตูลให้ร่วมเป็นอาสาสมัครจดบัญชีครัวเรือน โดยจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเอง

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกรักการอ่านและการอ่านคิดวิเคราะห์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(มร.ลป.)

        ผศ.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(มร.ลป.) แจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปลูกรักการอ่านและการอ่านคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้ มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน จ.ลำปางรวม 20 โรงเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย”

          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล 2010 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย” ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักวิจัยจากทั่วประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

 

สกว.มอบรางวัล 8 นักวิจัยใหม่ผลงานดีเด่นปี'53

          ศ.นพ.ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กล่าวว่า สกว. ได้จัดการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่14-16 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต โดยมีนักวิจัยจากทั่วประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

อ่านเพิ่มเติม...

วิจัย "กะเม็ง-กระชาย" มีฤทธิ์ต้านไวรัส "HIV"

       นักวิจัย ม.อ. ศึกษาสารสกัดจาก "กระชาย" และ "กะเม็ง" พบมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเอชไอวี หวังพัฒนาเป็นยารักษาผู้ป่วยเอดส์ ส่วนกระชายดำและทองพันชั่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและภูมิแพ้ หนุนใช้สมุนไพรในตำรายาไทย พร้อมเตือนให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการรับรอง และใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะอาจเป็นพิษต่อร่างกายหากใช้มากเกินไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. "ทำวิจัยเพื่อใคร" สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้ สู่นโยบายสาธารณะที่ดีต่อสังคม
  2. "หมอยง" เผยเคล็ดลับการสร้างเครือข่ายวิจัย ยก "ห่าน" เป็นตัวอย่างสู่ความสำเร็จ
  3. นายกฯ เผยยังเพิ่มงบวิจัยได้ไม่ถึง 1% จีดีพี
  4. เปิดตัว "สถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นสูง" มุ่งผลิตคนสู่อุตสาหกรรมออกแบบ-ระบบราง-ยางล้อ
  5. "5 ส" จับมือปฏิรูประบบวิจัย แก้ไขปัญหาทำงานซ้ำซ้อน