คอลัมน์ 8HRS A DAY: รับมือภัยแผ่นดินไหว

sf-3

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดนิทรรศการ "ภัยพิบัติ...เตรียมตัว รู้ รอด ภาค 2 : เตรียมรับมือ สู้ภัยพิบัติ" โดยการจัดงานแม้จะมุ่งเน้นที่กลุ่มเยาวชน แต่ก็มีข้อมูลเรื่องการรับมือภัยพิบัติที่น่าสนใจ เลยนำมาฝากกัน


รัตน์เกรียงไกร เปาเล้ง นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย บอกว่า ภัยแผ่นดินไหวปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว วิธีการปฏิบัติอันดับแรกคือ "ตั้งสติ" และไม่ควรวิ่งออกจากอาคารในขณะที่มีแผ่นดินไหวเพราะสิ่งของบนศีรษะจะเริ่มหล่นใส่ อาจเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดไม่รุนแรง ให้รีบหมอบ (DROP!) จากนั้นหาที่ป้องกัน (COVER!) จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ เป็น 3 ขั้นตอนที่สำคัญและต้องจดจำ

 

อ่านเพิ่มเติม...

'เครื่องบินทะเล'ลาดตระเวนชายฝั่ง

 

เป็นเวลา 4 ปี แล้วที่กองทัพเรือซุ่มวิจัยการผลิตเครื่องบินทะเล เครื่องบินขนาดเล็กสารพัดประโยชน์ขึ้นลงได้ทั้งบนบกและบนผิวน้ำ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเล ทร. ล่าสุดได้เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ “คม ชัด ลึก” ได้ร่วมทดสอบสมรรถนะของเครื่องบินดังกล่าว 2 รุ่นด้วยกัน คือ "NAX 01" และ "NAX 03"  (N-naval A-aircraft X- experimental) บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งการทดสอบดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก 

พลเรือโท สมหมาย ปราการสมุทร ผอ.โครงการวิจัยยานพาหนะทางทะเล เพื่อใช้ประโยชน์กับกองทัพเรือ กล่าวว่า โครงการวิจัยเครื่องบินทะเล นี้เกิดมาครั้งแรกเมื่อสมัยที่ยังเป็น ผอ.สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ได้ร่วมทำโครงการวิจัยยานเหินน้ำร่วมกับนานาชาติ โดยประเทศไทยได้รับสิทธิ์วิจัย ยานเหินน้ำประเภท 2 ที่นั่ง ส่วนสิงคโปร์ได้วิจัยยานเหินน้ำประเภท 8 ที่นั่ง โดยสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องใช้เวลาวิจัยทันทีหลังจากได้รับสิทธิ์ไม่เกิน 2 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เปิดเวทีสื่อจับกระแส Rio+20 สู่สังคมไทย ชูแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้การสนับสนุนการจัดเวทีสื่อมวลชน: จับกระแส Rio+20 สู่สังคมไทย ณ ห้องประชุม 1 สกว. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่สื่อมวลชน

 book

สืบเนื่องจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) ซึ่งกำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีหัวข้อหลัก 2 เรื่อง ได้แก่ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน และกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม คือ 1. สร้างฟื้นพันธะทางการเมืองต่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. ประเมินความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 3. การรับมือกับปัญหาใหม่และท้าทาย ทั้งนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้เสนอแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการพัฒนาที่มุ่งทิศทางเป้าหมายการค้าเสรีบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ได้สร้างผลกระทบต่อเสาหลักด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เศรษฐกิจสีเขียวจึงได้รับคาดหวังว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นธรรมทางสังคม ในขณะที่ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความขาดแคลนเชิงนิเวศ เศรษฐกิจสีเขียวจึงเป็น “เครื่องมือ” อันหนึ่งที่มีพลังต่อการแก้ไขความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม และจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

อ่านเพิ่มเติม...

แนะใช้หลักพุทธศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียงในแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 img010655-003        

 

              เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมสยามซิตี้ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาโครงการเวทีสาธารณะ: Rio+20 สู่สังคมไทย “ Rio+20: เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.สุปราณี จงดีไพศาล ผอ.ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. กล่าวว่า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สุดโต่งทำให้สังคมโลกต้องหันกลับมาทบทวนวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน และมองหาอนาคตที่เราต้องการ ซึ่งในวันที่ 20-22 มิถุนายนนี้จะมีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20) ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อร่วมกันให้คำมั่นต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกครั้ง และระบุความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ โดยมีหัวข้อหลัก 2 เรื่อง คือ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน และกรอบเชิงสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ส่งผลให้ลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นต่อ ๆ ไป และจะต้องมีความสมดุลของกระบวนการพัฒนาที่เรียกว่า 3 เสาหลัก คือ เสาด้านเศรษฐกิจ เสาด้านสังคม และเสาด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมกันโดยไม่ขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังมีข้อถกเถียงโต้แย้งกันอยู่มากทั้งในเวทีการเจรจาและแวดวงวิชาการ โดยมีแนวโน้มว่าแต่ละประเทศจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์นโยบายเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเอง จึงเป็นการบ้านว่าไทยจะต้องมากำหนดแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวของเราเอง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือ ปตท.สร้างป.เอกเสริมธุรกิจพลังงาน

 IMG_3102

เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม 2555 ที่อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศ. ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สกว. และ ปตท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอกในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)-อุตสาหกรรม จำนวนปีละ 5 ทุน เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยทำงานวิจัยที่ภาคการผลิตสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิชาการบริหารจัดการน้ำชี้บทบาทมหาวิทยาลัยต้องเป็นแกนหลักสร้างคนและความรู้แก่สังคมไทย

 

IMG_2358

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศ. ดร.ประเสริฐ โศภณ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. เป็นประธาน Supra Cluster ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการอภิปรายเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย” ระหว่างการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยมี รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นักวิจัยของ สกว. และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมอภิปรายร่วมกับ ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง ผอ.ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทางเลือกทางรอดกรุงเทพฯพ้นภัยแผ่นดินไหว

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

ความตื่นตัวเรื่องแผ่นดินไหวของสังคมไทยเริ่มได้รับความสนใจจากสังคมอยู่ในขณะนี้ผลจากแผ่นดินไหวระดับเล็ก ๆ ในจังหวัดภูเก็ต จนส่งผลกระทบมาถึงกรุงเทพมหานคร ช่วยย้ำเตือนว่าแผ่นดินไหวและสึนามิกำลังเป็นภัยธรรมชาติใกล้ตัวคนไทยมากขึ้นท่ามกลางการขาดแคลนองค์ความรู้และระบบป้องกัน
          เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดเวทีสัมมนา เรื่องการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย กรณีแผ่นดินไหวและสึนามิขึ้นพร้อมกับเปิดตัวหนังสือ ประเทศไทยเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและสึนามิแค่ไหนและจะรับมืออย่างไร โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

วันน้ำโลก เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว.

 

เนื่องในวันน้ำโลก สกว.จัดงานเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว.  ครั้งที่ 3  โดยหยิบผลงานวิจัยการเชื่อมโยงวางแผนจัฏารน้ำกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เป็นหัวข้อแลกเปลี่ยนข้อมูล นอกจากนี้ยังได้สะท้อนปัญหาน้ำใน อีก 20 ปีข้างหน้า

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.จัดงานเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว.ครั้งที่ 3 เนื่องในวันน้ำโลก โดยปีนี้ เปิดเวที แนวทางการวางแผนน้ำระดับจังหวัด -การเชื่อมโยงการวางแผนน้ำกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้นำผลการวิจัยการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนตลอด 2 ปีของ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเผยแพร่แลกเปลี่ยนต่อตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ ได้รับทราบถึงแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับจังหวัดตนเอง รวมถังการจัดทำแผนของบประมาณท้องถิ่นจากภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว. คิดพัฒนาแท็บเล็ตช่วยบริหารจัดการน้ำ

         water001  

           เนื่องในโอกาสสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และวันน้ำโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ “ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด” และเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานวิจัย ได้แก่ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สมุทรสงคราม จัดประชุมเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมตวันนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีของการสร้างเครือข่ายความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน ระหว่างหน่วยนโยบาย หน่วยปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการน้ำของชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และลุ่มน้ำ และเป็น “พื้นที่” ให้หน่วยงานรัฐได้หาทางเลือกและตัดสินใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีจำกัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นธรรม และให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงใหม่ในอนาคต

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ ฝั่งขวาเจ้าพระยา: เขื่อนแก่งเสือเต้นสูตรสำเร็จแก้น้ำท่วม

ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โชกุน
          เขื่อนแก่งเสือเต้น ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยกรน้ำ (กยน.)ยืนยันว่ารัฐบาลจะผลักดันให้มีการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นโดยด่วน เพื่อป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งด้วย เพราะแม่น้ำยม ไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำ จึงทำให้ระบบการบริหารจัดการน้ำ มีช่องโหว่
          ทุกปี เมื่อเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน คือ บริเวณจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก  พิจิตรและนครสวรรค์ทีไร โครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จะถูกปัดฝุ่น หยิบยกมาพูดถึงทุกที โดยหน่วยงานรัฐว่า มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เพราะถ้าไม่สร้าง  น้ำก็จะท่วมอยู่อย่างนี้ไปชั่วนาตาปี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.จับมือสถานทูตฝรั่งเศสจัดสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
  2. ไทย-ฝรั่งเศสสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ
  3. 13 หน่วยงานวิทย์พร้อมลุยวิจัยร่วมกับเซิร์น
  4. สกว.-มอ.ลงขัน4ล้านวิจัยน้ำท่วมสงขลา
  5. ไอทีแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ