สกว. กระตุกต่อมคิด ‘นักวิจัยพันธุ์ใหม่ 4.0’ ใช้นวัตกรรมทุกหย่อมหญ้า - สื่อสารคุณค่า

อดีต ผอ.สกว. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับทิศทาง คปก. แนะกุญแจสำคัญสู่ ประเทศไทย 4.0 ต้องเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในทุกหย่อมหญ้าของประเทศ สร้างนักวิจัยพันธุ์ใหม่ ระบบวิจัย 4.0ที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ และ ภาคชีวิตจริง รวมทั้ง สื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย ไม่ใช่ผลงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน คปก. หวังก้าวทันโลกมุ่งไทยแลนด์ 4.0

คปก. เปิดบ้านปฐมนิเทศนักศึกษา ป.เอก มุ่งทำความเข้าใจบทบาทต่อความก้าวหน้าของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ รองผอ.สกว.ย้ำต้องมอง “สุวรรณภูมิเป็นบ้าน อาเซียนเป็นที่ทำงาน” และพัฒนาระบบคิดอย่างมีเหตุผลและเชื่อมโยงกับโลก ย้ำไทยมีชัยภูมิที่ดีในการเป็นหนึ่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ชุมชนวิจัย...รากฐานใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สกว. ร่วมกับ กศน.จังหวัดพะเยา จัดการประชุม “ชุมชนวิจัย...รากฐานใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หวังขยายผลการศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัย สู่นวัตกรรมชุมชน และสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยจะเป็นอย่างไรอีก 20 ปีข้างหน้า? นักวิจัยระดมสมองพยากรณ์ภาพอนาคต ที่ดิน พลังงาน น้ำ ของประเทศ

ความท้าทายของมนุษย์โลกที่สำคัญในอนาคต คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ที่ดินในภาคเกษตร การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและน้ำ การคาดคะเนอนาคตของการใช้ที่ดิน ภาพในอนาคตของน้ำ จากนโยบายต่างๆ และความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า จึงมีผลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจไทยในอนาคต ในเวทีสัมมนา “ภาพอนาคตในปี 2035 : ที่ดิน พลังงาน และน้ำในประเทศไทย” โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีการพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัวหุ่นยนต์เสริมสื่อสาร-กรุ่นกรานูล สกว. พร้อมขายแก่ผู้ประกอบการเอกชน

สกว. พร้อมขาย 2 ผลงานวิจัยสุดเจ๋งใน “งานการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน” ทั้ง หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ “สื่อสาร” ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ และ “กรุ่น อะโรมาติก กรานูล” สำหรับคงกลิ่นหอมของอาหาร ซึ่งเหมาะกับอาหารสำเร็จรูปที่ต้องการเก็บรักษาเป็นเวลานาน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนวิจัยครอบครัวไทยยุค 4.0

สกว. ร่วมกับ ม.มหิดล สนับสนุนนักวิจัย ศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการ โดยมี เครื่องมือวัดความอยู่ดีมีสุขรวม 9 มิติ ในกลุ่มตัวอย่างจาก 5 ภูมิภาค หวังกระตุ้นให้เกิด “ครอบครัว 4.0” เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ชี้ปัญหาใหญ่คือ ยาเสพติด เป็นบ่อนทำลายครอบครัวและสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

“งานวิจัยชายแดน” สู่หลักสูตร “ทูตชาวบ้าน”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านชุมชน พื้นที่ ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 5 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมเสวนาเรื่อง “พลัง พึ่งพา ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” ร่วมกับ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อำนวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - มน. เปิดเวที ‘ความมั่นคงด้านสุขภาพ 4.0’ ในงาน คปก.สัญจร ครั้งที่ 6

สกว.โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเวทีวิชาการความมั่นคงด้านสุขภาพตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย “Value-based healthcare 4.0” ต้องทำให้เกิดนวัตกรรมและมูลค่าด้านสาธารณสุขและคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-มน.โชว์มะม่วงมหาชนกต้านมะเร็ง-โรลออนลดขนรักแร้

สกว. โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร โชว์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก “การเพิ่มสารแอนโทไซยานินและแคโรทีนอยด์ในมะม่วงมหาชนก” หวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และ โรลออนลดขนรักแร้จากว่านมหาเมฆ

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยพื้นที่เขายายดา “รุดหน้า” สกว. - เอสซีจี หนุนชาวบ้านแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดการประชุม นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่เขายายดา จ.ระยอง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด กับ สกว. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. มหิดลซิวแชมป์นวัตกรรม 4.0 ฉลอง 25 ปี สกว.
  2. สกว. และ คณะนักวิจัยเกาหลี ร่วมหารือพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย
  3. สกว. จัดแถลงข่าวงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”
  4. ถอดรหัสน้ำท่วมซ้ำซาก สู่ทางออกด้วยงานวิจัย สกว.
  5. สกว.แนะบริโภคแคลเซียมแต่พอดี เตือนผลิตภัณฑ์เสริมเกินขนาดเสี่ยงโรค