สกว. จับมือ จ.ภูเก็ต พัฒนาเมืองสู่ “สมาร์ทซิตี้”

Phuket Smart City

สกว. และ บจ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง ลงนามร่วมพัฒนาเมืองภูเก็ตสู่ “สมาร์ทซิตี้” รับ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เติบโต อย่างยั่งยืน ด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำร่องโครงการจัดระบบขนส่งมวลชนต่อยอดจาก “สมาร์ทบัส” ทั้งจุดเช็คอินเชื่อมต่อการเดินทางออกนอกพื้นที่สนามบิน และสถานีศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทาง-พื้นที่รอบสถานีขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม...

สศช. สานพลัง สกว. - UNFPA ระดมสมองร่างแผนประชากร

สศช. จับมือ สกว. และ UNFPA จัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี “มีชัย” ชี้การแก้ปัญหาอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่รัฐบาล ประชาชนเจ้าของประเทศต้องมีส่วนร่วม แนะปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาเด็ก สร้างอาชีพในชุมชนเพื่อลดการละทิ้งถิ่นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

HITAP จับมือ สกว. ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ ผลิตงานผ่านทุน ‘ทิ้งหิ้งลิงก์นโยบาย’

ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับความเสียหายจากการดำเนินนโยบายที่ ขาดข้อมูลพื้นฐานจากการวิจัย หรือการทำงานวิจัยแบบ “ขึ้นหิ้ง” ใช้จริงไม่ได้ สิ่งที่ขาดหายไปคือ การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับการตัดสินใจเชิงนโยบาย ดังนั้นโครงการ “ทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย” จึงเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์วิศวะ ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรม “คอนกรีตพรุน” ลดปัญหาน้ำขังบนทางเท้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ จาก ศูนย์บูรณะระบบนิเวศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้านักวิจัยฯ โชว์ผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋ง “คอนกรีตพรุน” เทคโนโลยีคอนกรีตชนิดใหม่ ผ่านต้นแบบระบบจัดการน้ำบนทางเท้าในเขตชุมชนเมือง ซึ่งคอนกรีตพรุนสามารถระบายน้ำได้ดี แก้ปัญหาน้ำท่วมขังตามทางเดินเท้า และยังมีระบบการจัดการน้ำให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ลดการเกิดหลุมขรุขระ การทรุดตัวของวัสดุรองชั้นผิวทาง น้ำบางส่วนยังสามารถออกแบบให้ซึมลงใต้ดินเพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน เป็นนวัตกรรมของระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

เกษตรกรศรีสะเกษ ผลิต “ไก่เนื้อโคราช” ได้เองเป็นที่แรกของไทย

สกว. จับมือ มทส. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ไก่เนื้อโคราช” แก่เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้ผลิตลูกไก่เนื้อโคราชรายแรก หวังขยายผลทางเลือกอาชีพกับเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยังยืน

อ่านเพิ่มเติม...

MOU การวิจัยเพื่อพัฒนาท่องเที่ยว 4.0

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานพลัง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สกว. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทยสู่ “ท่องเที่ยว 4.0” เติบโตอย่าง “ยั่งยืน” และ “มีคุณภาพ” รองนายกฯ ตั้งเป้า ท่องเที่ยวไทยทำรายได้ติด 1 ใน 10 ของโลกในอีกสิบปีข้างหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัย “ตะขาบน้ำตก” ติดท็อปเทนสปีชีส์ใหม่โลก

นักวิจัย สกว. จากจุฬาฯ สร้างชื่อก้องโลกอีกครั้ง ส่ง “ตะขาบน้ำตก” ขึ้นแท่น 1 ใน 10 สปีชีส์ใหม่ของโลก 2017 TOP TEN NEW SPECIES AWARD BY IISE พร้อมประกาศต่อยอดร่วมมือกับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในการ สกัดและใช้ประโยชน์จากพิษตะขาบ อีกหนึ่งความสำเร็จฉลองการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบหนึ่งศตวรรษ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ

 

23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลดังกล่าว ร่วมกับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ณ ลานพระราชวังดุสิต

 

สกว.ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ วันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) เวลา 18.00 น. ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว....

Posted by สกว. on Tuesday, May 23, 2017

อ่านเพิ่มเติม...

อบจ. ศรีสะเกษ หนุนเสริมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มุ่งพัฒนาต้นกล้าเยาวชนคนอีสานให้กล้าคิด กล้าพูด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.เจษฎา ชาตรีท่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รอง ผอ. ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. และ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการภายใต้การสนับสนุนของ สกว. และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เข้าสู่โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ยังได้หารือกันถึงทิศทางวิธีการ ที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาผ่านรูปแบบ “เพาะพันธุ์ปัญญา” โครงการฐานวิจัย ให้เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : กสิกรไทย จับมือ สกว. ปลูกต้นกล้า เพาะพันธุ์ปัญญา เด็กไทย 4.0


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

“สกว.-นิด้า” จัดถก สื่อกระแสหลักในยุคประเทศไทย 4.0

ภาคการศึกษา วิจัย และองค์กรสื่อมวลชน ร่วมเสวนา “ทิศทางหลังประเทศไทย 4.0 ภายใต้การสื่อสารยุคสื่อดิจิทัลใหม่” สร้างการพัฒนาเนื้อหาข่าว “ยุคคนทั่วไปกลายเป็นสื่อ”

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. ชวนคิด ไทยกับการเข้าสู่ความเป็น “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน”
  2. สกว. ร่วมถก “America First” ความท้าทายต่อโลกมุสลิม
  3. นักวิจัยชี้ทาง “ออก พ.ร.บ. ยุติปัญหาทุจริตเชิงนโยบายได้”
  4. สกว. จับมือ สวทน. ลุยฟู้ดอินโนโพลิส มุ่งสู่ “ฮับนวัตกรรมอาหารอาเซียน”
  5. “มูลนิธิมั่นพัฒนา” มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ. สกว.