สกว. เชิดชู 14 งานวิจัยเด่นที่มีผลกระทบเป็นรูปธรรม ชี้นักวิจัยต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในมิติเปิดกว้าง

สกว.จัดพิธีมอบรางวัล 14 ผลงานวิจัยเด่นที่มีผลกระทบสูง พร้อมต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ รองนายกฯ ชี้นักวิจัยจะต้องเป็น ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ ในมิติที่เปิดกว้างไร้ขีดจำกัด ขณะที่ สกว. ต้องพร้อมฝ่าฟันต่อสิ่งท้าทาย ย้ำความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นแรงหนุนเสริมให้ประเทศพัฒนาบนฐานความรู้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เปิดตัวบอร์ดนโยบายชุดใหม่

สกว. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 3/2561 โดยมีกรรมการใหม่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการ และกรรมการ ประกอบด้วย ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์, ศ. ดร.กมล เลิศรัตน์, รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา และ คุณธันวา เลาหศิริวงศ์

อ่านเพิ่มเติม...

ชู ‘เกาหลีใต้’ หุ้นส่วนนวัตกรรมไทย จับมือ สกว. วิจัยพลังงาน-เทคโนโลยี

รองนายกฯ สมคิด ยกให้เกาหลีใต้เป็นหุ้นส่วนรายสำคัญของไทย โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แจงโอกาสการลงทุนในไทยและอีอีซีเปิดกว้าง ทั้งการลงทุนในอีอีซี มั่นใจหากบริษัทชั้นนำของเกาหลีใต้ลงทุนเพิ่มจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขณะที่ สกว.ร่วมลงนาม KETEP ส่งเสริมงานวิจัยด้านพลังงาน พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องรูปแบบใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

คอบช. เห็นชอบตั้งเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยฯ

ที่ประชุม คอบช. เห็นชอบให้ สกว.จัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยของทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อลดความซ้ำซ้อน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ชี้ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันบริหารจัดการทุนวิจัยไปสู่ผลกระทบ และสร้างแพลทฟอร์มในการร่วมทุนวิจัยระหว่างหน่วยงานในแผนงานขนาดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานความรู้ระดับ 2 : Level 2” ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) เพื่อพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอหัวข้อวิจัย ตามกรอบการขอรับทุนสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวทีเสวนา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน “นักเทษขันที-ชาวเปอร์เซีย”

สกว. จัดเวทีเสวนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนักเทษขันทีสมัยกรุงศรีอยุธยา ระบุชัดไม่มีขันทีชายไทยต้องนำเข้าจากต่างชาติแต่ไม่ใช่จีน ชี้บทบาทชาวเปอร์เซียเริ่มจาก “พ่อค้า” ก่อนเข้ามารับราชการในราชสำนัก เพราะพระมหากษัตริย์หวังรายได้จากการค้าขายและต้องการผู้มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เครือข่ายประชาคมอาเซียนเร่งบูรณาการกฎหมาย ป้องผลประโยชน์ชาติ

“รองประธานสภานิติบัญญัติ” แนะ เครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน เร่งบูรณากฎหมายภายในสู่การพัฒนากฎหมายอาเซียน ป้องผลประโยชน์ประเทศไทยในมิติต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ระดมสมองวิจัยเชิงยุทธศาสตร์-อนาคตศึกษา หวังเป็น ‘ดาวฤกษ์’ นำทางในบริบท ‘ซูเปอร์แมคโคร’

สกว. ระดมสมองนักวิชาการทบทวนกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ “อนาคตศึกษา” เพื่อเป็นเป้าหมายในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ หวังเป็น “ดาวฤกษ์” ที่ก้าวทันหรือนำการเปลี่ยนแปลง และหลุดจากกับดักความไม่ยั่งยืนในบริบท “ซูเปอร์แมคโคร” ของโลก

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. กระตุ้นนักวิจัยเป็นนักคิดแก้ปัญหานอกตำรา

สกว. ปลุกพลังนักวิจัยเป็นคนสำคัญในการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้ที่สร้างผลกระทบที่มีมูลค่าแก่สังคม ย้ำนักวิจัยต้องเป็น “นักคิดที่แก้ปัญหานอกตำราได้” และ สร้างเครดิตทางวิชาการให้เข้มแข็งก่อน แล้วเอกชนจะวิ่งเข้าหาเองหรือลุยเดี่ยวเองได้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนการประชุมวิชาการโลกมุสลิม เจาะลึกสถานการณ์ร้อนในมุสลิมปัจจุบัน

ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม และ สกว. จัดประชุมวิชาการโลกมุสลิม สะท้อนสถานการณ์ร้อนในมุสลิม และโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศพาสหรัฐฯ ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เพาะพันธุ์ปัญญาร่วมหนุนศึกษานิเทศก์ พัฒนาครูด้วยกระบวนการสอนคิด
  2. TEP ภาคีเพื่อการศึกษาไทย แจงแนวทางการเปลี่ยนการศึกษาไทย 7 ด้าน อดีตนายกฯ “อานันท์” แนะ ควรยึดความต้องการผู้เรียนเป็นหลัก
  3. ระบบการศึกษาในอุดมคติของหมอประเวศ
  4. เดินหน้า Blue Carbon ของไทยอย่างไรดี?
  5. สกว. เสริมทัพประชุมวิชาการข้าว เสนอโมเดลธุรกิจ “ข้าว IBM” หนุนงานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0