สกว. อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานความรู้ระดับ 2 : Level 2” ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) เพื่อพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอหัวข้อวิจัย ตามกรอบการขอรับทุนสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวทีเสวนา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน “นักเทษขันที-ชาวเปอร์เซีย”

สกว. จัดเวทีเสวนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนักเทษขันทีสมัยกรุงศรีอยุธยา ระบุชัดไม่มีขันทีชายไทยต้องนำเข้าจากต่างชาติแต่ไม่ใช่จีน ชี้บทบาทชาวเปอร์เซียเริ่มจาก “พ่อค้า” ก่อนเข้ามารับราชการในราชสำนัก เพราะพระมหากษัตริย์หวังรายได้จากการค้าขายและต้องการผู้มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เครือข่ายประชาคมอาเซียนเร่งบูรณาการกฎหมาย ป้องผลประโยชน์ชาติ

“รองประธานสภานิติบัญญัติ” แนะ เครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน เร่งบูรณากฎหมายภายในสู่การพัฒนากฎหมายอาเซียน ป้องผลประโยชน์ประเทศไทยในมิติต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ระดมสมองวิจัยเชิงยุทธศาสตร์-อนาคตศึกษา หวังเป็น ‘ดาวฤกษ์’ นำทางในบริบท ‘ซูเปอร์แมคโคร’

สกว. ระดมสมองนักวิชาการทบทวนกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ “อนาคตศึกษา” เพื่อเป็นเป้าหมายในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ หวังเป็น “ดาวฤกษ์” ที่ก้าวทันหรือนำการเปลี่ยนแปลง และหลุดจากกับดักความไม่ยั่งยืนในบริบท “ซูเปอร์แมคโคร” ของโลก

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. กระตุ้นนักวิจัยเป็นนักคิดแก้ปัญหานอกตำรา

สกว. ปลุกพลังนักวิจัยเป็นคนสำคัญในการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้ที่สร้างผลกระทบที่มีมูลค่าแก่สังคม ย้ำนักวิจัยต้องเป็น “นักคิดที่แก้ปัญหานอกตำราได้” และ สร้างเครดิตทางวิชาการให้เข้มแข็งก่อน แล้วเอกชนจะวิ่งเข้าหาเองหรือลุยเดี่ยวเองได้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนการประชุมวิชาการโลกมุสลิม เจาะลึกสถานการณ์ร้อนในมุสลิมปัจจุบัน

ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม และ สกว. จัดประชุมวิชาการโลกมุสลิม สะท้อนสถานการณ์ร้อนในมุสลิม และโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศพาสหรัฐฯ ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน

อ่านเพิ่มเติม...

เพาะพันธุ์ปัญญาร่วมหนุนศึกษานิเทศก์ พัฒนาครูด้วยกระบวนการสอนคิด

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อสนับสนุนบทบาทการนิเทศครูในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมรรถนะการคิดขั้นสูงและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จัดขึ้นโดย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...

TEP ภาคีเพื่อการศึกษาไทย แจงแนวทางการเปลี่ยนการศึกษาไทย 7 ด้าน อดีตนายกฯ “อานันท์” แนะ ควรยึดความต้องการผู้เรียนเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ TEP (Thailand Education Partnership) ภาคีเพื่อการศึกษาไทย เป็นประธานในพิธีปิด “ร่วมสร้างคำมั่นสัญญาด้านการเปลี่ยนแปลงการศึกษา” ในงาน TEPForum 2018 เวทีภาคเพื่อการศึกษาไทย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ไทยพีบีเอส โดย TEP หรือ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย คือภาคีที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 จากการรวมตัวกันของภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ องค์กรสังคมและบุคคล ที่มีจุดร่วมกันในการมุ่งปฏิรูปการศึกษาไทย ภายใต้แนวคิด “ระบบการศึกษาที่ดีเกิดจากการมาส่วนร่วมของทุกคนในสังคม” โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีการขับเคลื่อนครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบการศึกษาในอุดมคติของหมอประเวศ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา TEP (Thailand Education Partnership) หรือ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย ได้จัดงานเวทีภาคีเพื่อการศึกษาไทย TEP 2018 ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ให้หน่วยงาน บุคคลที่ทำงานหรือสนใจด้านการศึกษา ร่วมกันสานพลังพัฒนาการศึกษาไทยอย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ ด้วยหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นพลังไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยทั้งระบบอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

เดินหน้า Blue Carbon ของไทยอย่างไรดี?

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 รศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในการเปิดเวทีเสวนานโยบายทางทะเล (Marine Policy Dialogue) ครั้งที่ 2 เรื่อง “เดินหน้า Blue Carbon ของไทยอย่างไรดี?” ที่จัดขึ้น ณ สกว. อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ โดยเวทีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อสังคมในประเด็น “Blue Carbon หรือ คาร์บอนสีน้ำเงิน” บริเวณทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศที่เป็นส่วนสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการ ตัวแทนจากาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อค้นหาแนวทางไปสู่ภาคนโยบายและภาคปฏิบัติในประเด็น Blue Carbon อย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. เสริมทัพประชุมวิชาการข้าว เสนอโมเดลธุรกิจ “ข้าว IBM” หนุนงานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0
  2. สกว. แชร์เคล็ดลับความสำเร็จนักวิจัย มีครูไอดอล-ระวัง ‘คำถามวิจัยปลอม’
  3. รบ. ตั้งเป้าไทยเป็นมหาอำนาจยางพาราใน 3-5 ปี หวังแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40
  4. สกว. พัฒนาเซรุ่มต้านพิษ - แยกเพศงู พร้อมชงรัฐบาลแก้กฎหมายส่งออก
  5. แพทย์เตือนภัย - คัดกรองก่อนไตตาย