สกว.- มข. ร่วมลงขันพัฒนาไก่สายพันธุพื้นเมืองสู่ระบบอุตสาหกรรม

สกว. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน ร่วมลงขันวิจัย “พัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่มีศักยภาพ 4 สายพันธุ์” รองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรมในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยเตือนเฝ้าระวังท้องร่วงช่วงน้ำท่วม เร่งจดสูตรยารับมืออหิวาต์สายพันธุ์ใหม่

นักวิจัย สกว. เตือน เฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงทุกข์ซ้ำผู้ประสบอุทกภัย แนะควรมี “ผงเกลือ” ติดบ้าน พร้อมแย้มข่าวดี พัฒนาสูตรยารักษาอหิวาต์สายพันธุ์ใหม่สำเร็จแล้ว พร้อมจดสิทธิบัตร และเตรียมขยายผลการวิจัยจากอเมริกาด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เยื่อบุลำไส้ต้นกำเนิดของลำไส้มนุษย์มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เพื่อวิจัยโรคทางลำไส้ทั้งหมดและการรักษา

อ่านเพิ่มเติม...

3 องค์กรวิจัยจับมือจัด “Thailand Research Week”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Week ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ร่วมกับ ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ นางสาวกุญวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

อ่านเพิ่มเติม...

16 รร. ต้นแบบขานรับเป็นแกนนำ เพาะพันธุ์ “ปัญญา” สู่ความ “ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ ระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ 16 แห่ง กับ สกว. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 8 แห่ง ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) เพื่อแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบเพาะพันธุ์ปัญญาสู่ความยั่งยืน โดยการพัฒนาครูแกนนำจัดกระบวนการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย “สะเต็มศึกษา (STEM) แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งพัฒนาโครงงานฐานวิจัยแบบเพาะพันธุ์ปัญญา ให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

“สกว. 4.0” มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานแห่งอนาคต

สกว. ตั้งเป้าพัฒนางานวิจัย 4.0 ด้านอาหารและพลังงานแห่งอนาคต โดยสองเมธีวิจัยอาวุโส สกว. จาก มจธ. มุ่งสร้างมูลค่าและลดต้นทุนให้แข่งขันได้จริงในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเพิ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผักผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และกระบวนการแปรสภาพชีวมวล “แบบไร้ของเสีย”

อ่านเพิ่มเติม...

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล “นักฟิสิกส์อวกาศ” ผู้ไขปริศนาจักรวาล

“ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล” นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 60 ผู้ไขปริศนา “พายุสุริยะและกัมมันตรังสีรอบโลก”

อ่านเพิ่มเติม...

กรมการแพทย์แผนไทย-สกว.ทุ่ม 80 ล้าน ปั้นนักวิจัย ป.เอก ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือ สกว. ร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก คปก. 40 ทุน รวมงบประมาณ 80 ล้านบาท หวังสร้างระบบวิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพและเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดเวทีนำเสนองานวิจัย แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ “คนพิการและผู้สูงอายุ”

4 พันธมิตรด้านการวิจัย จัดเสวนา “การวิจัยเพื่อฝ่าข้ามความเหลื่อมล้ำ : คนพิการและผู้สูงอายุ” เพื่อขับเคลื่อนพลวัตในการแสวงหาทางออกสำหรับกำหนดนโยบายของประเทศต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สนช. สานพลัง สกว. ระดมสมองทำวิจัย 4.0 สร้างเศรษฐกิจใหม่

สนช.จับมือ สกว. เปิดเวทีระดมสมองเพื่อจัดทำ “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศ” และ “การจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่” หวังกระตุ้นให้เกิด “การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์” ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อดึงงบประมาณกลับเข้าระบบของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จุดประกายสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยงานวิจัย

สกว. เปิดเวทีนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท-เอก ในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม “จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย” หวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการต่อยอด เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ทางรอด...ชาวนาไทย 4.0 เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส มองตลาดให้เป็น
  2. ฟากวิชาการ ภาคเอกชน จับเข่าคุยประเด็น โอกาสและความท้าทายของไทยเรื่อง ‘เศรษฐกิจสีน้ำเงิน’
  3. สกว. ปรับกรอบการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งโจทย์ระดับชาติ - ดึงผู้ใช้งานร่วมทีม
  4. สกว. ร่วมโชว์นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา
  5. สกว. จับมือ สทป. ปั้นนักวิจัย ป.เอก พัฒนานวัตกรรมป้องกันประเทศ