ระดมสมองเครือข่ายวิจัย คปก. อาเซียน - หน่วยงานรัฐ

คปก. - สกว. ระดมสมองเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือด้าน ยุทธศาสตร์อาเซียน+6 และหน่วยงานรัฐ ชี้ทิศทางการทำวิจัยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ของประเทศและอาเซียน ขณะที่ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการ ระบุการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัย ความท้าทายสำคัญ คือ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยไทยได้รับคัดเลือกรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูุกุโอกะ

ญี่ปุ่นยกย่อง “ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร” ให้ “รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะ ทำงานวิจัยวิชาการส่งเสริมวัฒนธรรมและสันติภาพ สร้างประโยชน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ถือเป็นคนไทยคนที่ 8 ที่ได้รับรางวัลนี้

อ่านเพิ่มเติม...

อดีตรองนายก ‘ยงยุทธ’ ย้ำ “นโยบายที่ดี” ต้องมาจากงานวิจัย

Finance and Development : Data, Research, and Policy Design

8 – 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ม.หอการค้าไทย และ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “Finance and Development : Data, Research, and Policy Design” ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในงานมีการนำเสนองานวิจัยที่ใช้ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำไปต่อยอดนโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. น้อมนำบทเรียนศาสตร์พระราชา พัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย ป.เอก

สกว. เปิดเวทีประชุมวิชาการ คปก. น้อมนำบทเรียนจาก “ศาสตร์พระราชา” พัฒนาทุนมนุษย์ระดับปริญญาเอก หวังให้ผลิตงานคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นและทั่วโลกร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม...

สวนช. เตรียมดัน คปก. เฟส 2 เข้า ครม. ตั้งงบกว่า 3 หมื่นล้าน

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สวทช. อวดโฉมสินค้าในนวัตกรรมในงาน THAIFEX

สกว. จับมือ สวทช. หนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม อวดโฉมในงาน THAIFEX ที่เมืองทองธานี พร้อมประกาศเดินหน้าโครงการสนับสนุน SME อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐากรากของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - ศาลปกครอง เปิดมิติใหม่ ร่วมเป็น ‘ต้นแบบ’ ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย

31 พฤษภาคม 2560 นายสุรพันธ์ บุรานนท์ รองเลขาธิการศาลปกครอง และ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย” ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ สกว. ณ อาคารศาลปกครอง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนชุมชนนางเลิ้ง ทำวิจัยฟื้นมรดกทางวัฒนธรรม

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “การฟื้นฟูย่านนางเลิ้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” หวังสร้างเป็นชุมชนต้นแบบ หรือ ชุมชนพี่เลี้ยง หนุนชุมชนเมืองฟื้นมรดกทางวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยเผย “โมเดลธุรกิจไฟฟ้าแบบใหม่” ประชาชนจะซื้อขายไฟฟ้ากันเองไม่ง้อรัฐ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการประชุมสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 3” ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นทิศทางและรูปแบบการพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานไฟฟ้าที่นำไปสู่ความพร้อมของสังคมทุกภาคส่วน ต่อการ เปลี่ยนพลิกโฉม ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ จ.ภูเก็ต พัฒนาเมืองสู่ “สมาร์ทซิตี้”

Phuket Smart City

สกว. และ บจ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง ลงนามร่วมพัฒนาเมืองภูเก็ตสู่ “สมาร์ทซิตี้” รับ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เติบโต อย่างยั่งยืน ด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำร่องโครงการจัดระบบขนส่งมวลชนต่อยอดจาก “สมาร์ทบัส” ทั้งจุดเช็คอินเชื่อมต่อการเดินทางออกนอกพื้นที่สนามบิน และสถานีศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทาง-พื้นที่รอบสถานีขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สศช. สานพลัง สกว. - UNFPA ระดมสมองร่างแผนประชากร
  2. HITAP จับมือ สกว. ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ ผลิตงานผ่านทุน ‘ทิ้งหิ้งลิงก์นโยบาย’
  3. อาจารย์วิศวะ ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรม “คอนกรีตพรุน” ลดปัญหาน้ำขังบนทางเท้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  4. เกษตรกรศรีสะเกษ ผลิต “ไก่เนื้อโคราช” ได้เองเป็นที่แรกของไทย
  5. MOU การวิจัยเพื่อพัฒนาท่องเที่ยว 4.0