นักวิจัยชี้หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรง เหตุหัวใจวายเฉียบพลัน - แนะตรวจคลื่นไฟฟ้า

เมธีวิจัย สกว. ระบุต้นเหตุ “โจ บอยสเก๊าท์” หัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตเกิดจาก หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง ส่งผลให้กล้ามเนื้อหดตัวและเลือดไม่ไปเลี้ยงร่างกาย แนะคนไทยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกปีควบคู่การตรวจร่างกายปกติ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยความดันสูง เบาหวาน ไขมัน รวมทั้งนักกีฬา - ภาวะเครียด

อ่านเพิ่มเติม...

รายงาน: บทสำรวจงานวิจัยไทยเรื่อง “กับดักรายได้ปานกลาง”

ภาพอนาคตเศรษฐกิจไทยใน 3 ทศวรรษหน้า การเปลี่ยนผ่านไปสู่ “ประเทศเกษตรทันสมัยและบริการฐานความรู้” น่าจะเป็นภาพที่พึงปรารถนาที่สุด เพราะจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งทำให้ไทยหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงบประมาณดูงาน สกว.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางวิยดา โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, ม.ร.ว.รณจักร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจาก วช. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการทำงานของ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

การค้าข้างทางไทย : ปัญหาหรือโอกาส?

รายงานการวิจัย “การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย: สถานการณ์และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น” โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RDG5940002-Administration_of_Street_Vending_in_Thailand-The_Situation_and_Policy_Recommendations.pdf)RDG5940002เอกสารฉบับเต็ม โครงการวิจัย “การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street...ที่ควรจะเป็น”140

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมประชุมยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ภาคตะวันออก)

สกว. ร่วมประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรุงเทพโซนตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือ การขยายตัวของเมืองและประชากร สู่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

รองนายกตรวจการบ้านท่องเที่ยว สกว. ชี้ข้อมูลวิจัยมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน

สกว. นำทีมรายงานผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในรอบ 4 เดือน แก่รองนายกรัฐมนตรี เผยต้องพัฒนา การจัดการท่องเที่ยวเรือสำราญ อย่างเร่งด่วน พร้อมจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับตลาดแรงงานของประเทศ และจัดทำดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัดเพื่อจัดสรรงบประมาณการลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เหมาะสม ขณะที่รองนายกฯ พอใจผลงาน ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือ CAS จัดเวิร์คช็อปความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Science หรือ CAS) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ “Global Awareness and Sustainability” ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

“ศาสตร์พระราชา” นำทางชีวิต กำหนดวิถีด้วย “หลักพอเพียง”

“บ้านแม่กำปอง” จังหวัดเชียงใหม่ ยึดหลักความพอเพียง ตั้งแต่ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เสด็จพระราชดำเนินมายังหมู่บ้านกลางหุบเขา ในปี พ.ศ. 2524

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย มช. คว้ารางวัล Best Poster Presentation Award ในงาน AMC2017 ประเทศเวียดนาม

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นำทีม นักวิจัยเห็ดรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล Best Poster Presentation Award ในงานประชุม Asian Mycological Congress 2017 (AMC 2017) ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของดีบุรีรัมย์

นักวิจัย สกว. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของฝากของดีบุรีรัมย์ หวังเพิ่มสมรรถนะทางธุรกิจของเอสเอ็มอี ทั้ง “เห็ดโคนญี่ปุ่นดองในน้ำซอส” “กระยาสารทพอดีคำ” และ “กล้วยกรอบแปรรูป” เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่าง และนำ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง” เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบบรรจุภัณฑ์สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. “เพาะพันธุ์ปัญญาเฟส 2” มุ่งปลูกปัญญาให้เด็กไทยเรียนรู้วิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
  2. สกว. จัดงานสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ฮับการขนส่งทางอากาศในภูมิภาค
  3. สกว. เปิดตัวหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
  4. เรื่องเล่าการศึกษา...จากล่างสู่บน
  5. สกว. ส่งมอบเรือพลังงานแสงอาทิตย์