หุ่นยนต์แขนกล สกว. ในงาน THAILAND Taking off to New Heights

หนึ่งในผลงานเด่นของนักวิจัยที่นำมาจัดแสดงในงาน THAILAND Taking off to New Heights ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คือ “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้านการบูรณาการระบบ เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งมี รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง นักวิจัย สกว. จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

“ออเจ้า” ละครกับการสร้างแบรนด์ประเทศไทย

สกว. จัดถก “เศรษฐกิจไทยไปอาเซียน : เจาะลึก CLMV เขตเศรษฐกิจพิเศษ และสินค้าวัฒนธรรมไทย” ยกตัวอย่าง “บุพเพสันนิวาส” สร้าง “แบรนด์ประเทศไทย” (Brand Thailand)

อ่านเพิ่มเติม...

“ข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ” ปั้นฝันสู่ความจริง “แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ที่ดีที่สุดในโลก”

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. จัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาการทำงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการวิจัย “การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” ที่ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มวิสาหกิจของกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและผลักดันสินค้าของตนจนผ่านมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนการทำงานที่มีระบบและสามารถเป็นต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชนอื่นได้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ TCI-Scopus ดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีโลก

สกว. จับมือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ Scopus มอบรางวัลแก่วารสารไทยหน้าใหม่ 10 วารสาร และร่วมกันผลักดันวารสารวิชาไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลกสูงขึ้น และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ระดมสมองโจทย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมอง

สกว. เปิดเวทีระดมสมองนักวิชาการและภาคเอกชน เพื่อกำหนดกรอบประเด็นวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมอง สู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี สกว.เป็นตัวกลางขับเคลื่อนและสนับสนุนทุนวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์ 3 ผลิตภัณฑ์หวังเอกชนต่อยอด

สกว.นำ 3 งานวิจัยเด่นด้านชีววิทยาศาสตร์โชว์ภาคเอกชน ในงาน Promoting I with I หวังผู้ประกอบการและนักลงทุนนำไปขยายผลต่อยอดสู่พาณิชย์เพื่อใช้ประโยชน์จริง ทั้งผลิตภัณฑ์ถนอมผิวจากไลโคปีน เฝือกจากยางธรรมชาติ และสารสกัดพริกไทยดำสู่เภสัชภัณ์ฑรักษาอุจจาระร่วง

อ่านเพิ่มเติม...

The e-ASIA Joint Research Program Workshop on Agriculture 2018

สกว. โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ร่วมกับ Japan Science and Technology Agency (JST) และ e-ASIA JRP Secretariat จัดการประชุมวิชาการภายใต้โครงการ The e-ASIA Joint Research Program Workshop on Agriculture 2018 เรื่อง “Strategy for genetic conservation and utilization of endangered or indigenous/native animal species in ASIA” ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 25 61 ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมี รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนาน่ชาติ และวิเทศสัมพันธ์ สกว. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 45 คน ประกอบด้วยนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปินส์ เวียดนาม ลาว และไทย ผู้แทนจากหน่วยงานที่ร่วมมือ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลวิจัยพบ ตำรวจไทยทำงานเกิน 8 ชม. เครียดสะสมจนฆ่าตัวตาย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “การผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กองบังคับการตำรวจจราจร โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รอง ผอ.สกว. กล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สกน. จับมือ สกว. จัดมหกรรมต่อยอดจากหิ้งสู่ห้าง ผลักดันนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน “Agri–Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าวและยางพารา ทั้งที่เป็นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้า และสามารถแข่งขันได้ในตลาด ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุน “บ.พัฒนาเมือง” วิจัยยกระดับ Smart City

หน่วย ABC (สกว.) จัดการประชุมใหญ่ “โครงการออกแบบย่านที่ชาญฉลาดเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ” เพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจและการยกระดับการแข่งขัน โดยการประยุกต์เกณฑ์ Smart Growth สู่ New Platform และ Smart City

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ไทยจะปรับตัวอย่างไร? เมื่อ ‘มะกัน’ ปรับกฎหมายนำเข้าอาหาร
  2. TCEL - ร.พ.รามา - สกว. เดินหน้าถอดรหัสจีโนมยีนคนไทย เพื่อการวางแผนรักษาโรค
  3. สสว. - สกว. ผนึกกำลัง ยกระดับ SME ไทยแบบครบวงจร
  4. ก.ท่องเที่ยว ร่วมกับ ททท. และ สกว. ร่วมส่งนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตากลับประเทศอังกฤษ
  5. สุดยอดงานนวัตกรรมแห่งปี พาณิชย์-สกว. ดันสินค้าเกษตร