การประชุม (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น

สปวท. โดยการสนับสนุนจาก สกว. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มธ. จัดการประชุมหารือร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง “(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น พ.ศ.....” เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นสำหรับการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทูตเกษตรแนะ สกว. ส่งออกตลาดญี่ปุ่น ขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทางเรือ

ทูตเกษตรประจำกรุงโตเกียว “พอใจ” ผลการทดสอบขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทางเรือจากไทยไปญี่ปุ่น ของนักวิจัย สกว. ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ 2 เท่าเมื่อเทียบกับทางอากาศ และสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร พร้อมแนะทำสวนควบคุมพิเศษให้มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานส่งออก

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมกับ 24 มหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่”

สกว. ผนึกกำลัง 24 มหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าภายใต้โครงการ “ท้าทายไทยฯ” กลุ่มเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” หนุนเสริมทักษะนักบริหารจัดการงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ดูงานการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

สกว. ศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ณ องค์การเภสัชกรรม เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ สกว. ก้าวสู่ความเป็นองค์กรมาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม...

แพทย์ชี้พันธุกรรมเกี่ยวข้อง ‘ใหลตาย’ แนะคนในครอบครัวตรวจหาความเสี่ยง

นักวิจัย สกว. แพทย์จุฬาฯ แนะนำคนในครอบครัวตรวจพันธุกรรมหาความเสี่ยงของโรค หากมีบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคทางพันธุกรรม อาจได้แนวทางการดูแลและป้องกันก่อนที่จะเป็นโรคนั้นๆ ระบุ “ใหลตาย” เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่การส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งมีสาเหตุจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ‘เสริมกำลังอาคารโรงเรียนเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว’ จากงาน “วิจัย” สู่ “การใช้ประโยชน์จริง” ในพื้นที่

เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยมี “ความเสี่ยง” ต่อภัยแผ่นดินไหว อาคาร บ้านเรือน โรงเรียน วัดวาอารามต่างๆ อาจเสียหายหรือพังทลายลงมาได้เมื่อเผชิญกับแผ่นดินไหวที่รุนแรง นำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารนั้นๆ

อ่านเพิ่มเติม...

แพทย์แนะเก็บดีเอ็นเอผู้ป่วยมะเร็ง ใช้ทำนายโรคของคนในครอบครัว

 

ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. แนะเก็บ DNA ผู้ป่วยมะเร็ง ใช้สืบหายีนกลายพันธุ์ของคนในครอบครัว ยกกรณีศึกษา “แองเจลินา โจลี” ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง ชี้ ‘คนอายุน้อย’ มีโอกาสเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสูง

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย มธ.เจ๋ง พัฒนา SMART BIKE METER

ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นประธานแถลงข่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คิดค้นนวัตกรรม “ทียู สมาร์ท ไบค์ มิเตอร์” ซึ่งมี ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งคณะวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม “TU-SMART BIKE METER” หรือนวัตกรรมระบบติดตามและการคิดคำนวณค่าโดยสารและติดตามพฤติกรรมการขับขี่แบบมาตรฐานสาหรับจักรยานยนต์รับจ้างสาหรับประเทศไทยขึ้น โดยยึดหลักการ “เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดภัย” โดยสร้างเป็นไอทีแพลตฟอร์มขึ้นตามนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเมืองอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559

สกว. จัดงาน “พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559” เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมผนึกกำลัง บีโอไอ ตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง

บีโอไอเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง (STC) จับมือหน่วยงานรัฐลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูล หวังดึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0”

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ททท. จับมือ สกว. ขับเคลื่อน “แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม”
  2. นักวิจัยแนะลดภาษีสินค้าเกษตรปลอดสาร
  3. สกว. ชู ‘สามพรานโมเดล’ เป็นงานวิจัยสืบสานพระราชปณิธาน ร.9
  4. 5 ผลึกความรู้และข้อถกคิด จาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ต่อการทำวิจัยในพื้นที่ชนบทของประเทศ
  5. Universities and Government Researches Innovation