โครงการ ‘เสริมกำลังอาคารโรงเรียนเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว’ จากงาน “วิจัย” สู่ “การใช้ประโยชน์จริง” ในพื้นที่

เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยมี “ความเสี่ยง” ต่อภัยแผ่นดินไหว อาคาร บ้านเรือน โรงเรียน วัดวาอารามต่างๆ อาจเสียหายหรือพังทลายลงมาได้เมื่อเผชิญกับแผ่นดินไหวที่รุนแรง นำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารนั้นๆ

อ่านเพิ่มเติม...

แพทย์แนะเก็บดีเอ็นเอผู้ป่วยมะเร็ง ใช้ทำนายโรคของคนในครอบครัว

 

ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. แนะเก็บ DNA ผู้ป่วยมะเร็ง ใช้สืบหายีนกลายพันธุ์ของคนในครอบครัว ยกกรณีศึกษา “แองเจลินา โจลี” ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง ชี้ ‘คนอายุน้อย’ มีโอกาสเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสูง

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย มธ.เจ๋ง พัฒนา SMART BIKE METER

ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นประธานแถลงข่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คิดค้นนวัตกรรม “ทียู สมาร์ท ไบค์ มิเตอร์” ซึ่งมี ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งคณะวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม “TU-SMART BIKE METER” หรือนวัตกรรมระบบติดตามและการคิดคำนวณค่าโดยสารและติดตามพฤติกรรมการขับขี่แบบมาตรฐานสาหรับจักรยานยนต์รับจ้างสาหรับประเทศไทยขึ้น โดยยึดหลักการ “เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดภัย” โดยสร้างเป็นไอทีแพลตฟอร์มขึ้นตามนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเมืองอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559

สกว. จัดงาน “พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559” เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมผนึกกำลัง บีโอไอ ตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง

บีโอไอเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง (STC) จับมือหน่วยงานรัฐลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูล หวังดึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0”

อ่านเพิ่มเติม...

ททท. จับมือ สกว. ขับเคลื่อน “แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม”

ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. ลงนามความร่วมมือกับ สกว. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในอนาคตท่ามกลางวิกฤตการณ์ และกระแสการท่องเที่ยวใหม่ๆ พร้อมเปิดเวทีเสวนาความร่วมมือ “สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม”

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยแนะลดภาษีสินค้าเกษตรปลอดสาร

สกว. จัด TRF Forum เรื่อง การเกษตรไทยไร้สารเคมีกับทางเลือกนโยบายสำหรับการกำจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หวังการระดมข้อคิดเห็นการจัดเก็บภาษีสารเคมี สู่การพัฒนา “สินค้าเกษตรปลอดภัย”

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชู ‘สามพรานโมเดล’ เป็นงานวิจัยสืบสานพระราชปณิธาน ร.9

28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเนื่องในโอกาส คล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 85 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โอกาสนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะบุคลากรของหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้าร่วมงานพร้อมรับฟังคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...

5 ผลึกความรู้และข้อถกคิด จาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ต่อการทำวิจัยในพื้นที่ชนบทของประเทศ

“หลักคิดของนักวิจัยที่สำคัญที่สุดคือ ต้องหาโจทย์วิจัยให้เจอ เมื่อเจอแล้วพยายามทำความเข้าใจ การรู้ว่า คืออะไร ? (What) ผ่านการอธิบาย (Description) ตามข้อเท็จจริงจากข้อมูล ยังไม่ใช่การวิจัย ต้องวิเคราะห์ไปให้ถึงคำว่า ทำไม ? (Why) และ อย่างไร ? (How) จนเป็นการอธิบายเชิงลึก (Explain)”

อ่านเพิ่มเติม...

Universities and Government Researches Innovation

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สกว. โดยฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ร่วมกับ สวทช. และ The Royal Academy of Engineering จัดงาน “Universities and Government Researches Innovation” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Technology Investment Conference 2017 ที่จัดขึ้นโดย Software Park โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Leaders in Innovation Fellowship Programme (LIF Program) ที่จะมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนในปีที่ 4 ซึ่งนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนี้ จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศไทยและอังกฤษ เพื่อสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของไทย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. - ภาคีวิจัย ติดตั้ง ‘ซอฟท์แวร์ความรู้’ หนุนนำนักวิชาการไทยทำวิจัยในชนบท
  2. สกว. หารือ “กรมน้ำ” ยกระดับการจัดการน้ำชุมชน
  3. สกว. รวมพลังเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชั่น
  4. สกว. มุ่งพัฒนา “TRF Index” ดัชนี้ชี้วัดคุณภาพงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  5. “ด่านซ้าย” โมเดล ลด-ละ-เลิก สารเคมี บนเขาหัวโล้น