สุดยอดงานนวัตกรรมแห่งปี พาณิชย์-สกว. ดันสินค้าเกษตร

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดงาน “Agri–Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดผลวิจัย ทะเลไทยกำลังเผชิญคลื่นปัญหาถาโถม ชายฝั่งกัดเซาะ สัตว์น้ำลดลง ขยะทะเลเพิ่มจำนวน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารเฉลิมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดงานงานแถลงข่าวเรื่อง “สถานการณ์ทะเลไทย พ.ศ. 2560 : ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของ...(ใคร)...ไทย?” เพื่อรายงานสถานการณ์ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2560 รวมถึงสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทย รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับย่อผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล นอกจากนี้วันเดียวกันยังมีการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัย “ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล” ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างความร่วมมือการทำงานวิจัยอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางทะเลของประเทศให้ตรงจุดลและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

วิจัยเสริมแกร่งธุรกิจผลิตอาหาร

กสิกรไทย ผนึกกำลัง สกว.-สวทช. หนุนเอสเอ็มอีธุรกิจผลิตอาหารใช้นวัตกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจ จัดอบรมเชิงลึกอัพความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญชิงรางวัลเงินแสน หวังผลักดันเอสเอ็มอีไทยเติบโตไกลอย่างยั่งยืน และเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาคมคน “เมืองกาญจน์” หนุนเสริม เศรษฐกิจชุมชนผ่านทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด กิจกรรมเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน จ.กาญจนบุรี ณ สวนสุขภาพรัชการที่ 3 ถ.ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนผ่านกลไกความร่วมมือของภาคประชาสังคมศิลปินหรือชุมชนและสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ต้องการสร้างมิติใหม่ของกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากการทำงานร่วมกันของภาครัฐและกลุ่มที่มีการจัดตั้งตามธรรมชาติของชุมชนในด้านทักษะศิลปวัฒนธรมท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

เอสเอ็มอีแนะใช้นวัตกรรมเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จ

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีชี้เส้นทางกว่าจะได้งานวิจัยที่พร้อมขายจริงในเชิงพาณิชย์ ต้องอาศัยนวัตกรรมและความรู้จากหน่วยงานวิจัยเป็นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์สู่ความสำเร็จ “อภิรักษ์” ชี้วิจัยต้องคิด ทำ และใช้งานได้เร็ว เพราะโลกหมุนไปเร็ว จะได้มีสินค้านวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มออกสู่ตลาดได้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-สวทช. ลุยเอสเอ็มอีปี 3 ‘วิจัยได้...ขายจริง’ มอบรางวัลนักวิจัย-ผู้ประกอบการ 12 งานเด่น

สกว. ผนึกกำลัง สวทช. จัดสรรงบประมาณ 75 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร-สมุนไพรและเวชสำอาง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “วิจัยได้...ขายจริง” พร้อมมอบรางวัล 12 งานวิจัยเด่น ศ.เกียรติคุณ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และคณะ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น ส่วน “ปอย ตรีชฎา” ได้รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น

อ่านเพิ่มเติม...

“แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมัน” จากงานวิจัย แก้ปัญหาการจัดการน้ำทั้งระบบ คาดเริ่มใช้ ต.ค. 2561

น้ำ คือฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของทั้งคน สัตว์ และพืช เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการใช้น้ำก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดการแย่งชิงการใช้น้ำ โดยเฉพาะ น้ำเพื่อการเกษตร ประกอบกับสภาวะโลกร้อนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำรุนแรง และจากผลงานวิจัยด้านการจัดการน้ำหลายสำนักต่างยืนยันตรงกันว่า ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ขาดประสิทธิภาพและการใช้น้ำที่เหมาะสม ทำให้นับวันวิกฤตการณ์น้ำและการจัดการน้ำจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สวทช. จัดงานหนุนผู้ประกอบการอาหารและเวชสำอาง

สกว. ผนึกกำลัง สวทช. เตรียมลงนามพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 พร้อมอวดร้อยผลิตภัณฑ์จาก 8 กลุ่มงานวิจัย คนดังตบเท้าร่วมเวทีเสวนา ชู “แป้งสมุนไพรลดสิวและรอยด่างดำปราศจากทัลคัม” เตรียมโกอินเตอร์ไปจีนและอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. นำ 3 งานวิจัยร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน

สกว.นำ 3 ผลงานวิจัยมาร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ปีที่ 2 หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทั้งชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เภสัชภัณฑ์จากพริกไทยดำรักษาอุจจาระร่วง และเฝือกสำหรับแขนและขาจากยางธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้ง SDSN ‘ประชารัฐภาควิชาการ’ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมองค์การระหว่างประเทศ หารือ สกว. ประเด็นการจัดตั้ง “เครือข่าย SDSN ประเทศไทย”

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. และพันธมิตรมหาวิทยาลัย ร่วมหารือยกระดับคลัสเตอร์วิจัย
  2. สกว. เปิดเวทีวิชาการสัญจร 4 ภาค ดึงงานวิจัยจากหิ้งสู่ไทยแลนด์ 4.0
  3. สกว. มุ่งพัฒนาระบบการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่
  4. “ไก่เวียงเชียงรุ่ง” มาตรฐานความปลอดภัย Food Safety
  5. ศ.วิจัย สกว. ประกาศความสำเร็จ คิดค้นยาลดความชราของดีเอ็นเอ