‘เศรษฐกิจสีน้ำเงิน’ โอกาสและความท้าทายของไทย

ผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าทางด้านทะเล ร่วมประชุม เศรษฐกิจสีน้ำเงินครั้งแรกในภูมิภาค หวังเตรียมความพร้อมสร้างโอกาส ลดความท้าทายเศรษฐกิจทางทะเล มูลค่านับล้านล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวทีสัญจรระดมสมองทำแผนยุทธศาสตร์ สานพลังการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนประเทศ

สกว. เปิดเวทีสัญจรพบประชาคมวิจัย ประเดิม “ภาคกลาง” ที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินสายในภูมิภาคต่างๆ หวังระดมสมองประชาคมวิจัยทุกภาคส่วน เพื่อสานพลังการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใน 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

ภัยเงียบต่อสมองในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ชี้ภัยเงียบจาก “กล้ามเนื้อหัวใจตาย” เสี่ยงเกิดภาวะ เซลล์สมองตาย สมองเสื่อม และมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็น โรคอัลไซเมอร์ ย้ำผู้ป่วยโรคหัวใจควรรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจและสมอง

อ่านเพิ่มเติม...

“บ้านผาสุข” ต้นแบบการจัดการน้ำบนที่สูง แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยงานวิจัย

‘บ้านผาสุข’ ชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 130 ครัวเรือน ตั้งอยู่ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีสถานที่สำคัญคือเป็นที่ตั้งของโครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้า ด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ผู้คนในหมู่บ้านผาสุขจึงยังคงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และเป็นแหล่งอาหาร โดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีลำห้วยน้อยใหญ่กว่า 20 ลำห้วยอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านรวมถึงลำน้ำว้าและลำน้ำมางไหลผ่านหมู่บ้าน ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะการใช้น้ำจากแหล่งน้ำในผืนป่าธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์และยังเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ กระทั่งปี พ.ศ.2545 ชุมชนเริ่มประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จนเกิดการแย่งชิงน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค เพราะชุมชนไม่เห็นข้อมูลที่แท้จริงของปัญหาในเรื่องของการจัดการน้ำในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

“นววิถีวิทยา New Turns in The Humanities” วิธีแสวงหาความรู้แบบใหม่ในวงการวิจัยมนุษยศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการ “นววิถีวิทยา New Turns in The Humanities” ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยชี้หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรง เหตุหัวใจวายเฉียบพลัน - แนะตรวจคลื่นไฟฟ้า

เมธีวิจัย สกว. ระบุต้นเหตุ “โจ บอยสเก๊าท์” หัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตเกิดจาก หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง ส่งผลให้กล้ามเนื้อหดตัวและเลือดไม่ไปเลี้ยงร่างกาย แนะคนไทยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกปีควบคู่การตรวจร่างกายปกติ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยความดันสูง เบาหวาน ไขมัน รวมทั้งนักกีฬา - ภาวะเครียด

อ่านเพิ่มเติม...

รายงาน: บทสำรวจงานวิจัยไทยเรื่อง “กับดักรายได้ปานกลาง”

ภาพอนาคตเศรษฐกิจไทยใน 3 ทศวรรษหน้า การเปลี่ยนผ่านไปสู่ “ประเทศเกษตรทันสมัยและบริการฐานความรู้” น่าจะเป็นภาพที่พึงปรารถนาที่สุด เพราะจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งทำให้ไทยหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงบประมาณดูงาน สกว.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางวิยดา โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, ม.ร.ว.รณจักร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจาก วช. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการทำงานของ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

การค้าข้างทางไทย : ปัญหาหรือโอกาส?

รายงานการวิจัย “การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย: สถานการณ์และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น” โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RDG5940002-Administration_of_Street_Vending_in_Thailand-The_Situation_and_Policy_Recommendations.pdf)RDG5940002เอกสารฉบับเต็ม โครงการวิจัย “การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street...ที่ควรจะเป็น”115

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมประชุมยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ภาคตะวันออก)

สกว. ร่วมประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรุงเทพโซนตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือ การขยายตัวของเมืองและประชากร สู่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รองนายกตรวจการบ้านท่องเที่ยว สกว. ชี้ข้อมูลวิจัยมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
  2. สกว.จับมือ CAS จัดเวิร์คช็อปความหลากหลายทางชีวภาพ
  3. “ศาสตร์พระราชา” นำทางชีวิต กำหนดวิถีด้วย “หลักพอเพียง”
  4. นักวิจัย มช. คว้ารางวัล Best Poster Presentation Award ในงาน AMC2017 ประเทศเวียดนาม
  5. สกว. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของดีบุรีรัมย์