สกว. มุ่งปั้นนักวิจัยหลัง ป.โท-ราชภัฏ ตอบโจทย์ภาคเอกชนและรับใช้ชุมชน

สกว. จับมือ สกอ. เดินสายทัวร์อีสาน แจ้งเปิดมิติใหม่สร้างนักวิจัยระดับหลังปริญญาโทตามความต้องการของภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ พร้อมจับมือ มรภ. ปั้นนักวิจัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ด้านเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ร่วมกันปลุกไฟนักวิจัยให้ทำงานข้ามสาขาแบบบูรณาการภายใต้บริบทสำคัญของประเทศและไขปริศนาของมวลมนุษยชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. ติวนักวิจัยใหม่ “ไม่ขึ้นหิ้ง - ไม่ทิ้งราก”

สกว. จับมือ สกอ. ปลุกพลังนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และต่อยอดผลงานวิจัยให้ “ไม่ขึ้นหิ้ง” ท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขันค่อนข้างสูงและท้าทาย พร้อมแนะให้ดู “โครงการพระราชดำริ” เป็นตัวอย่างของผลงานวิชาการรับใช้สังคม ขณะที่เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ย้ำ นักวิจัยต้องไม่ทิ้งราก เพราะการต่อยอดงานสู่พาณิชย์ต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดีและเป้าหมายที่ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สกว. ลงนามในประกาศถ้อยแถลง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ลงนามในประกาศถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดการทุจริตในทุกระดับ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TRF_Honesty_Statement_20180405.pdf)TRF Honesty Statement 2018 (TH)เอกสารถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาไทย)40
Download this file (TRF_Honesty_Statement_(EN)_20180405.pdf)TRF Honesty Statement 2018 (EN)เอกสารถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาอังกฤษ)36

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สกอ. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ มุ่งสร้างงานที่มี ‘ผลกระทบ’ บนฐานความรู้ 4.0

สกว. ผนึกกำลัง สกอ. เปิดเวทีระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศบนฐานการสร้างบันไดนักวิจัยอาชีพให้นักวิจัยรุ่นใหม่และองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 4.0 โดยมุ่งต่อยอดงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ชี้ทุนปี 2561 จะเน้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ชี้ช่องรวยปั้น “ผลิตภัณฑ์โค” ให้เป็นเงินล้าน

ฝ่ายเกษตร สกว. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าโคเนื้อ ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ นักวิชาการ หวังสร้าง “ผลิตภัณฑ์โค” ให้เป็นเงินล้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์โคเนื้อ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดกิจกรรมตามรอยบุพเพสันนิวาส ชู ‘อโยธยา4.0’ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กระแสละครดัง “บุพเพสันนิวาส” สร้างปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจ และเป็นที่จับตาของนักวิชาการไทย เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบาย “นิยมไทย” ของรัฐบาล นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วผู้ชมยังได้เรียนรู้เรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งสถานที่ วัฒธรรม ภาษา และเหตุการณ์ต่างๆ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา โดยมีตัวละครสำคัญซึ่งมีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดโครงการสื่อสัญจร “ตามรอยบุพเพสันนิวาสด้วยงานวิจัย สกว.” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย รวมถึงสร้างความตระหนักให้คนไทยเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์และโบราณสถานสำคัญในพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

ศมส.- สกว. ร่วมเปิดตัวหนังสือ “พหุวัฒนธรรม” และ “หลากมุมมองทางวัฒนธรรม”

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดตัวหนังสือ “พหุวัฒนธรรม” และ “หลากมุมมองทางวัฒนธรรม” ให้ ประชาชน และ ภาครัฐ เรียนรู้แกนกลางแก้ไขปัญหาในพื้น

อ่านเพิ่มเติม...

“ไทย - เบลเยียม” จับมือ ร่วมเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ขับเคลื่อนนวัตกรรม

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (OSTC, Brussels) จัดงานสัมมนา “Thailand – Belgium Innovation Partnership for the Future” เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย – เบลเยียม พ.ศ. 2411 – 2561 ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

“ไพรบึงวิทยา” ร.ร.นำเทรนด์ใหม่การศึกษาไทย ลดบทบาทครู หนุนเด็กออกแบบบทเรียนด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บมจ.กสิกรไทย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมงาน ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เพื่อร่วมเรียนรู้โครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา” โมเดลการศึกษาที่สร้างเด็กนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำโครงงานฐานวิจัยภายใต้ชื่อ “SEEEM Project”

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือรวมทีม ทอพ. ประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ หรือ ทอพ. จัดการประชุมวิชาการที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “New Public Management : Thailand 4.0” การจัดการภาครัฐ แนวใหม่ : ไทยแลนด์ 4.0 โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และอดีตผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิดงาน และแสดงปาฐกถาเรื่อง “องค์กร พรบ.เฉพาะยุค Thailand 4.0 : New Public Management สู่องค์การสมรรถนะสูงและมีธรรมภิบาล” พร้อมผู้บริหารและบุคลากรจาก 16 องค์กรสมาชิกร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. หนุนสร้างความรู้เท่าทันด้านสุขภาพกระดูกและแคลเซียม
  2. รมว.ท่องเที่ยวปลื้มวิจัย สกว. รุดหน้า เน้นรับมือ นทท. ต้องกินแต่พออิ่ม
  3. สกว. เปิดเวทีถก “ปัญหาน้ำของประเทศ” นักวิจัยเผยมี Big Data แต่การจัดการล้มเหลว แนะปฏิรูปด่วน!
  4. สส. - สกว. ร่วมเปิดตัว “YTEn” วายเท็น โครงการเฟ้นหาเยาวชนทูตสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมงานประชุม COP24 ที่โปแลนด์
  5. สกว. ร่วมงาน THAILAND Taking off to New Heights