ถอดลายบ้านเชียงสู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

สกว. หนุนนักวิจัย มรภ.อุดรธานี สืบสานภูมิปัญญาสร้างมูลค่าทางการตลาดด้วยการ ถอดลายประทับดินเผาบ้านเชียง เชื่อมกับลายมงคลสมัยนิยม เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แตกต่างจากเดิมแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดตัวหนังสือการบริหารจัดการงานวิจัย ถอดบทเรียน-ประสบการณ์ประชาคมแบบพลวัต

สกว. เปิดตัวหนังสือชุด "การบริหารจัดการงานวิจัย สกว." มุ่งถอดบทเรียนพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานวิจัยแบบพลวัตตลอด 25 ปีที่ผ่านมา หวังเครือข่ายวิจัยนำไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-NSFC หนุนนักวิจัยไทย-จีน พร้อมตั้งรับปรากฎการณ์ “Climate Change” ในภาคพื้นเอเชีย

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. และ NSFC สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงาน "The 6th China–Thailand Joint Conference on Climate Change" สำหรับเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้นักวิจัยในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนพัฒนาท่อช่วยหายใจ-ถุงมือยางลดการติดเชื้อดื้อยา

โรคติดเชื้อเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในจำนวนโรคทั้งหมด และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ โดยประเทศไทยประสบปัญหาแบคทีเรียดื้อยามากติดอันดับของภูมิภาคเอเชีย ไม่มีการผลิตยาต้านแบคทีเรียกลุ่มใหม่มานานกว่า 30 ปี การค้นหายากลุ่มใหม่และแนวทางใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ ศ. ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาจากสารธรรมชาติในสมุนไพรไทย โดยใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

ผวจ. แม่ฮ่องสอนเร่งเพิ่มผลผลิต-ผู้ซื้อ วอน สกว. ช่วยหลุดพ้นจากความยากจน

พ่อเมืองยินดีร่วมมือขับเคลื่อน "แม่ฮ่องสอนโมเดล" สู่ความยั่งยืนพร้อมทีม สกว. ชี้ทางแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมีรายได้และหลุดพ้นจากความยากจน ต้องช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและผู้ซื้อ ขณะที่ชาวบ้านห่วงภูมิคุ้มกันและการจัดการระบบในพื้นที่เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม...

“จ.ยะลา” ประสานพลัง สกว. วิจัย พัฒนาชายแดนภาคใต้

สกว. ร่วมลงขันกับจังหวัดยะลา 100 ล้านบาท วิจัย พัฒนาฐานข้อมูล รองรับการเติบโตของเมือง ในทุกมิติทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยประดิษฐ์นาฬิกา IoT แจ้งเตือนก๊าซพิษออนไลน์

ผศ. ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยภายหลังการพัฒนานาฬิกาเซนเซอร์จากงานวิจัยในโครงการ "นาโนก๊าซเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อม" ภายใต้การสนับสนุนของ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อเจอก๊าซพิษได้ในเวลาไม่เกิน 10 วินาที ด้วยต้นทุนเซนเซอร์หลักสิบบาทและต้นทุนนาฬิกาหลักร้อยบาท แต่สามารถตรวจจับก๊าซพิษอันตรายที่อาจพบเจอในชีวิตประจำวัน ล่าสุดตนและทีมวิจัยได้ต่อยอดพัฒนานาฬิกาตรวจก๊าซพิษแบบออนไลน์ "IoT Smart Watch" ที่สามารถแจ้งเตือนและส่งเสียงผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือหากมีก๊าซพิษเกินค่าที่ตั้งไว้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือจีนคิดค้นยาใหม่จากสารธรรมชาติ มหิดลเร่งศึกษายารักษาอุจจาระร่วงจากเชื้อรา

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานจิง และ มูลนิธิวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NSFC) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "The 7th China - Thailand Bilateral Workshop on Natural Products and Drug Discovery" ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนายาชนิดใหม่จากสารในธรรมชาติระหว่างนักวิจัยชั้นนำของทั้งสองประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - จีน เปิดเวทีความหลากหลายทางชีวภาพหนุนเศรษฐกิจ

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางพืชศาสตร์ระดับโมเลกุล สถาบันสรีรวิทยาพืชและนิเวศวิทยาแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "จากความหลากหลากทางชีวภาพสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนักวิจัยชั้นนำระหว่างสองประเทศ โดยมีนักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยและจีนเข้าร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กว่า 60 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ชุมชนหนุนท่องเที่ยว “นางเลิ้ง” ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการวิจัย "การฟื้นฟูย่านนางเลิ้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน" จัดการประชุมนำเสนอผลงาน "งานวิจัยย่านนางเลิ้ง" ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวนันทนา ผ่องเภสัช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อม ปราบศัตรูพ่ายเป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. หนุนงานวิจัย EEC เสริมแผนลงทุนของรัฐ
  2. สกว.เปิดเวทีการศึกษาต้านคอร์รัปชัน ปลูกค่านิยมแก่เด็กด้วยสื่อรูปแบบใหม่
  3. เครื่องอาบเคลือบโลหะแผ่นด้วยแลคเกอร์ ลดต้นทุนการผลิตปีละกว่า 20 ล้านบาท
  4. ชี้ยางไทยยังมีอนาคตแต่ต้องเพิ่มการใช้งานในประเทศ
  5. จุฬาฯ เปิดตัวหอยทากบกสายพันธุ์ใหม่-หนังสือสารานุกรม