สกว. ผนึกกำลัง กสท สร้างเมืองอัจฉริยะ

สกว. ลงนามความร่วมมือกับ กสท ทุ่มงบ 150 ล้านบาท สร้างบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

“สตูลโมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา

กระทรวงศึกษา ร่วมกับ จังหวัดสตูล พันธมิตรวงการศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลักดันจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. สานพลัง “แม่ฮ่องสอนโมเดล” หลุดพ้นจากเมืองชายแดนที่ยากจน

สกว. จับมือภาคีเครือข่ายเปิดเวทีระดมสมองวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน “แม่ฮ่องสอนโมเดล” สู่ความยั่งยืนในระดับพื้นที่ ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ ความมั่นคงอาหารและเกษตรอินทรีย์ ระบบการศึกษาเพื่อผลิตคนที่มีศักยภาพและรู้เท่าทัน และสิทธิในการจัดการทรัพยากร - กฎหมายที่เป็นธรรม พร้อมปรับทัศนคติคนไทยว่าเมืองสามหมอกไม่ใช่เมืองชายแดนที่ยากจนหากแต่ร่ำรวยวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เตรียมปลดงานวิจัยจากหิ้ง แก้ปัญหาทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สกว. เตรียมบูรณางานวิจัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปลดงานวิจัยจากหิ้งขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือเบลเยียมวิจัยใช้ประโยชน์จากของเสีย

สกว. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัย VITO แห่งเบลเยียม เพื่อพัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มุ่งจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสีย แปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ไขความลับของเซลล์ชรากับโรคมะเร็ง

สกว. หนุนนักวิจัยศิริราชไขความลับของเซลล์ชราและการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า จนค้นพบจุดอ่อนและวิธีทำลายสมดุลอันเปราะบางของมะเร็งที่ได้ผลดีโดยไม่รบกวนเซลล์ปกติ ด้วยการใช้ไซคลิน ดี1 เป็นเป้าหมายการรักษาของยาใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชูวิจัยนวัตกรรม “สร้างความสำเร็จการผลิตเนื้อสัตว์”

ประชาคมวิจัย สกว. ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ชู วิจัยนวัตกรรม “สร้างความสำเร็จการผลิตเนื้อสัตว์” ที่สอดคล้องกับแนวคิด Thailand 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

เวทีหารือจัดสรรที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรม นักวิจัยชี้ กม.ที่ดินยังซ้อนทับ ควรจัดตั้งธนาคารที่ดิน

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการจัดการที่ดินให้แก่ประชาชน” ที่จัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โครงการวิจัยศึกษาแนวทางการจัดการที่ดินให้แก่ประชาชน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดการที่ดิน ที่นำไปสู่การกระจายที่ดินที่เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและมาตรการปฏิรูปประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

‘ศธ.’ ขานรับเชื่อมงานวิจัยการศึกษา สกว. กับโครงการของกระทรวง หวังพัฒนาครูไทยสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. พร้อมด้วย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สกว. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และ ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนำเสนอการดำเนินงาน สนับสนุนทุนวิจัยด้านการศึกษาของ สกว. ในส่วนของการขับเคลื่อน “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในระดับโรงเรียน” และการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และการโค้ช (CCR) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เบื้องต้น ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้ขับเคลื่อนโครงการการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และการโค้ช (CCR) เชื่อมต่อกับโครงการ “พัฒนาการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงและครูคุณภาพเป็นเลิศ” ที่ทางกระทรวงกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อบูรณาการและหนุนเสริมการทำงานด้านการพัฒนาครูร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยชี้จุดอ่อนโครงสร้างหลังธรณีพิโรธโอซากา รอยเลื่อนมีพลังซ่อนตัว-เตือนไทยอย่าประมาท

นักวิชาการแผ่นดินไหว สกว. ชี้การเสียชีวิตจากเหตุธรณีพิโรธที่โอซากาเกิดจากการละเลยมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง ไม่เสริมเหล็กให้แข็งแรง พร้อมวิเคราะห์เหตุความรุนแรงเกิดจากรอยเลื่อนมีพลังที่ซ่อนตัวอยู่ และสภาพพื้นที่เป็นแอ่งตะกอนขนาดใหญ่ใกล้เคียงแอ่งในกรุงเทพฯ ทำให้คลื่นแผ่นดินไหวถูกขยายตัวได้อีกหลายเท่า เตือนไทยไม่ควรประสาท เร่งสำรวจและให้ความรู้เตรียมพร้อมรับมือ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร้อยความคิด “วิจัยเพื่อท้องถิ่น" รับการเปลี่ยนแปลงทศวรรษหน้า
  2. สกว. - มรภ. 40 แห่ง หนุนสร้างระบบวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สอดรับยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี
  3. สกว. - สกอ. ปรับทัพตั้ง “เฮดโค้ช” ลดโครงการล่าช้านักวิจัยรุ่นใหม่
  4. สกว. ชูวิจัยและนวัตกรรมเป็น “หัวรถจักร” นำประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
  5. สกว. – TK park สานพลังส่งต่อความรู้จากงานวิจัย สู่คนไทยทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ทันสมัย