คลังสมองจับมือ สกว. ดัน IP 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

สถาบันคลังสมองของชาติ ผนึกกำลัง สกว. และ เอกชน เปิดเวทีกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญของ “ทรัพย์สินทางปัญญา” ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมทางวิชาการเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศประวัติศาสตร์”

เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ผ่านมา โครงการวิจัย “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์” สกว. จัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศประวัติศาสตร์” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมไดอะมอน พลาซา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ผลักดันวิจัยใช้ประโยชน์ด้านชุมชนพื้นที่ ส่ง “ความรู้พร้อมใช้” ด้วยเครื่องมือการสื่อสาร

สกว. สานพลัง มสธ. และ ศมส. เปิดเวทีวิจัยใช้ประโยชน์ด้านชุมชนพื้นที่จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือสื่อสาร ผ่านเครื่องมือการสื่อสาร “ความรู้พร้อมใช้” พร้อมเปิดตัวหนังสือชุดความรู้ หวังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา อย่างยั่งยืน และสร้าง แพลทฟอร์ม ส่งผ่านความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชนได้ในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม...

“อินเดีย” ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในตลาดโลก

Rice Market Economics

เศรษฐศาสตร์ตลาดข้าว
โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
และผู้ประสานงานโครงการ "งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร"
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“ข้าว” เป็นกลุ่มธัญพืชที่เป็นองค์ประกอบของพืช อาหารจานหลักของประชากรอินเดีย โดยมีสัดส่วนของการบริโภคข้าวเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มธัญพืชทุกชนิดรวมกัน ในอดีตช่วงที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ อินเดียเคยประสบภาวะขาดแคลนอาหารของประชากรในประเทศถึงขั้นมีประชากรเสียชีวิตเพราะขาดแคลนอาหารอยู่หลายครั้ง แต่ปัจจุบัน แม้อินเดียจะมีประชากรจำนวนไม่น้อยกว่า 1.31 พันล้านคน แต่การผลิตข้าวของอินเดียกลับมีอุปทานส่วนเกินจำนวนมากและเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของอินเดีย นอกจากนี้ ในครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาอินเดียยังได้เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. คว้ารางวัลเกียรติยศควบผลงานดีเด่นกองทุนหมุนเวียน มุ่งนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0

สกว. ปลื้ม! คว้า 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 จากกรมบัญชีกลาง ทั้งรางวัลเกียรติยศ และรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น หลังสร้างผลงานโดดเด่นและบริหารจัดการทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง “กวาดรางวัล 6 ปีซ้อน” พร้อมเดินหน้าสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “รมว.คลัง” แนะ สกว. จับเข่าคุย ขสมก. สร้าง “รถบัสไฟฟ้า” จากผลงานของนักวิจัยระดับปริญญาเอก

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.- มข. ร่วมลงขันพัฒนาไก่สายพันธุพื้นเมืองสู่ระบบอุตสาหกรรม

สกว. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน ร่วมลงขันวิจัย “พัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่มีศักยภาพ 4 สายพันธุ์” รองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรมในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยเตือนเฝ้าระวังท้องร่วงช่วงน้ำท่วม เร่งจดสูตรยารับมืออหิวาต์สายพันธุ์ใหม่

นักวิจัย สกว. เตือน เฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงทุกข์ซ้ำผู้ประสบอุทกภัย แนะควรมี “ผงเกลือ” ติดบ้าน พร้อมแย้มข่าวดี พัฒนาสูตรยารักษาอหิวาต์สายพันธุ์ใหม่สำเร็จแล้ว พร้อมจดสิทธิบัตร และเตรียมขยายผลการวิจัยจากอเมริกาด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เยื่อบุลำไส้ต้นกำเนิดของลำไส้มนุษย์มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เพื่อวิจัยโรคทางลำไส้ทั้งหมดและการรักษา

อ่านเพิ่มเติม...

3 องค์กรวิจัยจับมือจัด “Thailand Research Week”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Week ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ร่วมกับ ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ นางสาวกุญวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

อ่านเพิ่มเติม...

16 รร. ต้นแบบขานรับเป็นแกนนำ เพาะพันธุ์ “ปัญญา” สู่ความ “ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ ระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ 16 แห่ง กับ สกว. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 8 แห่ง ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) เพื่อแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบเพาะพันธุ์ปัญญาสู่ความยั่งยืน โดยการพัฒนาครูแกนนำจัดกระบวนการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย “สะเต็มศึกษา (STEM) แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งพัฒนาโครงงานฐานวิจัยแบบเพาะพันธุ์ปัญญา ให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

“สกว. 4.0” มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานแห่งอนาคต

สกว. ตั้งเป้าพัฒนางานวิจัย 4.0 ด้านอาหารและพลังงานแห่งอนาคต โดยสองเมธีวิจัยอาวุโส สกว. จาก มจธ. มุ่งสร้างมูลค่าและลดต้นทุนให้แข่งขันได้จริงในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเพิ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผักผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และกระบวนการแปรสภาพชีวมวล “แบบไร้ของเสีย”

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล “นักฟิสิกส์อวกาศ” ผู้ไขปริศนาจักรวาล
  2. กรมการแพทย์แผนไทย-สกว.ทุ่ม 80 ล้าน ปั้นนักวิจัย ป.เอก ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
  3. สกว. จัดเวทีนำเสนองานวิจัย แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ “คนพิการและผู้สูงอายุ”
  4. สนช. สานพลัง สกว. ระดมสมองทำวิจัย 4.0 สร้างเศรษฐกิจใหม่
  5. สกว. จุดประกายสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยงานวิจัย