รองนายกฯ เยี่ยมชม 2 รร.จ.ลำปาง ต้นแบบพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย)” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐ กรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจการพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการวิจัยที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนานักเรียนไทยให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม...

‘วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิคกรุงรัตนโกสินทร์’ ผลงานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ผ่านงานวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาปิดโครงการวิจัยสร้างสรรค์ของ เรื่อง “งานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ : วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอบทเพลงไทยคลาสสิกที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลในรูปแบบของวงดนตรีประเภทต่างๆ รวมถึงบทเพลงมาตรฐานสากลที่มีอัตลักษณ์ไทย ให้มีการเผยแพร่ในวงกว้าง

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยชี้ นโยบายลดหย่อนภาษีเพื่อการลงทุน LTF คนรวยได้ประโยชน์ แนะยกเลิกช่วยรัฐประหยัด 9 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด Policy Forum ประเด็น “แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ผลงานจากโครงการวิจัย” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สกว. และได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลจากกรมสรรพากร ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

หมอจุฬาฯ พิชิตรางวัลนิวตันคนแรกของไทย

แพทย์จุฬาฯ คว้าเงินรางวัล 8.6 ล้านบาท หลังคว้ารางวัลชนะเลิศจากกองทุนนิวตันเป็นคนแรกของไทย ด้วยผลงานการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยกลุ่มโรคหายากในเด็ก ขณะที่รางวัลพิเศษชนะใจประธานกรรมการตัดสินตกเป็นของนักวิจัยจากไบโอเทค ผู้ก่อตั้งเครือข่ายวิจัยเพื่อสุขภาพกุ้งภายใต้โปรแกรมร่วมทุนนิวตันและ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

“ปลา...ที่ไม่มีขาเดิน” ละครเยาวชนได้รับรางวัล Special Mention จากเทศกาลละครกรุงเทพฯ ปี 2017

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โครงการวิจัย “การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองขอเยาวชนเชื้อชาติพม่าในมหาชัย จ.สมุทรสาคร” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย (สกว.) จัดแสดงละครเยาวชน เรื่อง “ปลา...ที่ไม่มีขาเดิน” ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

‘เศรษฐกิจสีน้ำเงิน’ โอกาสและความท้าทายของไทย

ผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าทางด้านทะเล ร่วมประชุม เศรษฐกิจสีน้ำเงินครั้งแรกในภูมิภาค หวังเตรียมความพร้อมสร้างโอกาส ลดความท้าทายเศรษฐกิจทางทะเล มูลค่านับล้านล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวทีสัญจรระดมสมองทำแผนยุทธศาสตร์ สานพลังการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนประเทศ

สกว. เปิดเวทีสัญจรพบประชาคมวิจัย ประเดิม “ภาคกลาง” ที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินสายในภูมิภาคต่างๆ หวังระดมสมองประชาคมวิจัยทุกภาคส่วน เพื่อสานพลังการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใน 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

ภัยเงียบต่อสมองในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ชี้ภัยเงียบจาก “กล้ามเนื้อหัวใจตาย” เสี่ยงเกิดภาวะ เซลล์สมองตาย สมองเสื่อม และมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็น โรคอัลไซเมอร์ ย้ำผู้ป่วยโรคหัวใจควรรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจและสมอง

อ่านเพิ่มเติม...

“บ้านผาสุข” ต้นแบบการจัดการน้ำบนที่สูง แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยงานวิจัย

‘บ้านผาสุข’ ชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 130 ครัวเรือน ตั้งอยู่ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีสถานที่สำคัญคือเป็นที่ตั้งของโครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้า ด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ผู้คนในหมู่บ้านผาสุขจึงยังคงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และเป็นแหล่งอาหาร โดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีลำห้วยน้อยใหญ่กว่า 20 ลำห้วยอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านรวมถึงลำน้ำว้าและลำน้ำมางไหลผ่านหมู่บ้าน ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะการใช้น้ำจากแหล่งน้ำในผืนป่าธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์และยังเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ กระทั่งปี พ.ศ.2545 ชุมชนเริ่มประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จนเกิดการแย่งชิงน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค เพราะชุมชนไม่เห็นข้อมูลที่แท้จริงของปัญหาในเรื่องของการจัดการน้ำในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

“นววิถีวิทยา New Turns in The Humanities” วิธีแสวงหาความรู้แบบใหม่ในวงการวิจัยมนุษยศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการ “นววิถีวิทยา New Turns in The Humanities” ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นักวิจัยชี้หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรง เหตุหัวใจวายเฉียบพลัน - แนะตรวจคลื่นไฟฟ้า
  2. รายงาน: บทสำรวจงานวิจัยไทยเรื่อง “กับดักรายได้ปานกลาง”
  3. สำนักงบประมาณดูงาน สกว.
  4. การค้าข้างทางไทย : ปัญหาหรือโอกาส?
  5. สกว. ร่วมประชุมยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ภาคตะวันออก)