สกว.โชว์งานเด่นนศ.ร่วมทุนเอกชน ทลายหิ้งงานวิจัยด้วยนวัตกรรม

สกว. เปิดเวทีนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท - ป.เอก ในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 "ทลายหิ้งงานวิจัยด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม" หวังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยฐานความรู้ตามนโยบายรัฐบาล และเน้นพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ขณะที่ “เฌอปราง” ร่วมปลุกพลังนักวิทย์รุ่นใหม่ในการทำวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมจัดนิทรรศการ “กะทิ” โลกมหัศจรรย์ในกะลา ให้ความรู้จากงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “กะทิผง”

Coconut Milk Power Research

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการ "การผลิตกะทิผงต้นแบบเชิงพาณิชย์ และทดสอบความพึงพอใจผลิตภัณฑ์" ร่วมออกบูธในนิทรรศการ "กะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา" เพื่อให้ข้อมูลการผลิตกะทิผงต้นแบบเพื่อการส่งออก ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนเทคโนโลยีเภสัชวิทยาเชิงระบบทันสมัยที่สุด

สกว. จับมือเอกชน หนุนทีมวิจัยจากศิริราชพยาบาล พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบฤทธิ์เชิงชีวภาพของสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติและยาสมุนไพร เทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์และเทคนิคชีววิทยาเชิงระบบที่ทันสมัยที่สุด หวังยกระดับการผลิตและพัฒนายาสมุนไพรไทย รวมถึงสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจวัดฤทธิ์ของสมุนไพร

อ่านเพิ่มเติม...

‘ไคลเมท เชนจ์’ 2018 ไทยพร้อมรับมือ น้ำมา อากาศเปลี่ยน ?

จากกรณีเยาวชนและผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมหมูป่า อะคาเดมี จำนวน 13 คน ติดอยู่ในถ้ำเขาหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพราะส่วนหนึ่งเล็งเห็นว่าป้ายหน้าถ้ำระบุว่า ห้ามเข้าถ้ำในระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน เนื่องจากเป็นฤดูน้ำป่าไหลหลาก แต่ผลปรากฏว่าเกิดน้ำไหลท่วมเข้ามาในถ้ำ จนหลายฝ่ายแสดงความเห็นร่วมกันว่า อาจต้องทำป้ายแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเป็นระบบที่มีอักษรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา บวกลบสภาพอากาศอย่างน้อย 1 เดือน สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับที่ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในงานแถลงข่าว “รับมือน้ำขาด-น้ำท่วม-น้ำแล้ง” ภายใต้ยุทธศาสตร์การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ว่า อนาคตสถานการณ์น้ำของไทยมีแนวโน้มผันผวนสูง เนื่องจากฤดูกาลไม่แน่นอน สาเหตุของการเกิดเหตุดังกล่าวข้อหนึ่งมาจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม...

รมว.ท่องเที่ยว เดินหน้า เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภัยพิบัติประเทศ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางเข้าร่วมประชุม “การบูรณาการและการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางและมาตรการป้องกันภัยพิบัติของประเทศ จากฐานความรู้งานวิจัยด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศตลอดที่มีการศึกษาที่ผ่านมา

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนคณะนักวิจัยผู้ศึกษาด้านภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

WAY ร่วมกับ สกว. จัดถก “ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด”

WAY Magazine ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเสวนา "ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด" สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง แก้ชะตากรรมประเทศด้วยกระบวนการวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ดันงานวิจัยเชิงนโยบายต่อสถาบันนิติบัญญัติ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จับมือ สกว. ผลักดันการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย และการสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติในรูปแบบต่างๆ หวังให้เกิดการขับเคลื่อนสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชูงานวิจัย หนุนแผนยุทธศาสตร์น้ำชาติ 20 ปี รับมือสถานการณ์น้ำขาด น้ำท่วม น้ำแล้ง

ยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี

จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทย ทำให้หลายคนเริ่มเป็นห่วงถึงแนวโน้มสถานการณ์น้ำของประเทศว่าจะเป็นอย่างไร มีแนวทางในการรับมืออย่างไร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าวในหัวข้อ “น้ำขาด-น้ำท่วม-น้ำแล้ง รับมืออย่างไร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำที่ผ่านมา และแนวทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. อัดงบ ‘ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น’ เน้นมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม

สกว. อัดงบ 'ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น' เพิ่มขึ้นเป็น 12 ล้านบาท เน้นโจทย์วิจัยตามกรอบความต้องการประเทศ สร้างผลกระทบสูงในสองกลุ่มหลัก ทั้งการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ส่วน 'ทุนรุ่นกลาง' ต้องตอบโจทย์ 4.0 ประชารัฐ หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขอให้ต้นสังกัดร่วมทุนครึ่งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

การบรรยายเรื่อง “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไรให้โดนใจ (ผู้ให้ทุน)”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไร ให้โดนใจ (ผู้ให้ทุน)” ที่จัดขึ้นโดย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ด้านการเขียนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. ผนึกกำลัง กสท สร้างเมืองอัจฉริยะ
  2. “สตูลโมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา
  3. สกว. สานพลัง “แม่ฮ่องสอนโมเดล” หลุดพ้นจากเมืองชายแดนที่ยากจน
  4. สกว. เตรียมปลดงานวิจัยจากหิ้ง แก้ปัญหาทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  5. สกว. จับมือเบลเยียมวิจัยใช้ประโยชน์จากของเสีย