รัฐศาสตร์ มธ. เปิดเวที ออกแบบเครื่องมือนโยบาย “ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ”

เปิดเวทีออกแบบเครื่องมือนโยบายลดความเสี่ยงภัยพิบัติ นักวิจัยแนะสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือเงื่อนไขและข้อจำกัดขอองค์ประกอบเชิงสถาบันในการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดเวทีไขความลับ เผยข้อมูลน่ารู้จากวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์

สกว. หนุนเสริม วงการคติชนวิทยาไทย ร่วมเปิดเวทีไขความลับ เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องวรรณกรรมเพศศาสตร์ของคนไทยที่ผ่านการศึกษาตามหลักวิชาการสู่สาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชงความรู้งานวิจัย (ที่ดิน) กำหนดนโยบาย “การเมือง”

สกว. ถก TRF Forum "ส่งเสริมสิทธิของชุมชนในการใช้ที่ดิน: หาทางออก ตอบโจทย์ประเทศ" เสนอข้อมูลจากงานวิจัยสู่การกำหนดนโยบายพรรคการเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์...การกอบกู้มรดกวัฒนธรรมจากจิตรกรรมพุกาม

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที่ 11–ปัจจุบัน) ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการและนิทรรศการ "สนามโครงการ": 3D Scanning กับการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังและสนามชาติพันธุ์-วัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยขานรับเศรษฐกิจสีน้ำเงิน “Blue Economy” มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีน้ำเงินครั้งที่ 1 นำเสนอข้อมูลและบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงินสู่ภาคปฏิบัติระดับนโยบายอย่างจริงจัง ขานรับกับแนวคิด “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” ของประชาคมโลก มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนต่อยอดภูมิปัญญาไทย ลูกประคบสมุนไพรลดเซลลูไลท์

สกว. สนับสนุนนักวิจัยจาก ม.นเรศวร ต่อยอดภูมิปัญญาไทยหลังพัฒนา “ลูกประคบลดเซลลูไลท์” จากสมุนไพรหลากชนิด ผลการทดสอบในอาสาสมัครลดได้จริงและปลอดภัย เตรียมพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเจล

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนวางแผนเมืองนิเวศ กทม.-ปริมณฑล ส่งเสริมพลวัตของภูมิอากาศแบบมีส่วนร่วม

ปัจจุบันเมืองต่างๆ ของไทยมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การส่งเสริมให้เมืองมีความปลอดภัยและมีความพลวัตต่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุดนั้น จำเป็นที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต้องให้ความสำคัญกับนโยบายเหล่านี้ รวมถึงการวางแผนเพื่อส่งเสริมเมืองพลวัตให้เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

อาเซียนผนึกกำลัง ตั้งรับภัยพิบัติสกัดปัญหาน้ำ

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน THA 2019 หรือ การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2019 ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในมิติความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำ-พลังงาน-อาหาร (Water-Energy-Food Nexus) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ รพ.จุฬาฯ โชว์รถพาร์กินสัน ไม้เท้าเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยเดินติดขัด

สกว. จับมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน รพ.จุฬาฯ โชว์ "รถพาร์กินสันพร้อมอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับประเมินความสามารถในการขับขี่ของผู้ป่วย" และ "ไม้เท้าเลเซอร์รุ่นล่าสุดสำหรับผู้มีปัญหาเดินติดขัด" หวังขยายผลในภาคเอกชนและนำขึ้นบัญชีนวัตกรรมให้ รพ.รัฐจัดซื้อแก่ผู้ป่วยได้ในราคาถูก

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยไทยคิดค้นระบบตรวจจับการลอกคราบปูม้าอัตโนมัติ หนุนผลิต “ปูม้านิ่ม” เสริมพลังเกษตรกรไทยเป็น ‘สมาร์ท ฟาร์เมอร์’

เมื่อวันที่ 20–21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบตรวจจับการลอกคราบของปูม้าโดยอัตโนมัติเพื่อการผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์” จัดขึ้นโดยสำนักประสานงานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำและความมั่นคงอาหารภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายเกษตร สกว. ที่สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เปิดโผครอบครัว ‘คนกรุง’ ความสุขต่ำสุด คะแนนตัวชี้วัดเศรษฐกิจต่ำสุดทั่วไทย
  2. เปิดเวทีถอดความรู้ตำรวจอาเซียน บทเรียนพัฒนาตำรวจไทย
  3. ไทย - อินเดีย สานสัมพันธ์ทางวิชาการ
  4. รมว.ศึกษาธิการ แนะทางรอดมหาวิทยาลัยไทย โจทย์ชัด-แก้ระเบียบก่อนแก้ปัญหา
  5. สกว. - สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยเด่น รองนายกฝากโจทย์สร้าง ‘หัวหอก’ ที่มีพลัง