วิธีคิดของตำรวจถึงคราวต้อง...CHANGE!

          “ต่อสู้ทางความคิดสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจตำบลจอหอเล่าถึงขั้นตอนเริ่มต้นในการทำงานป้องกันและลดอาชญากรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามโครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม(ตมอ.) ประสบการณ์ถูกถ่ายทอดด้วยท่าทีกระตือรือร้นและภาคภูมิใจ สารวัตรเล่าว่าแม้กระทั่งตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานคลุกคลีกับชาวบ้านก็ไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าชาวบ้านมีความคิดดีๆ มีความสามารถในการวางแผนป้องกันและลดอาชญากรรมในชุมชนของเขาที่แจ๋วไม่แพ้ตำรวจ ชาวบ้านรู้เส้นทางโจรดีกว่าตำรวจ ปัญหาอยู่ที่ว่าตำรวจมีวิธีการซื้อใจชาวบ้านจนกระทั่งชาวบ้านยอมเข้ามามีส่วนร่วมในการบอกเส้นทางโจรหรือไม่???

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยวิจัยข้าวหอมมะลิสู่เครื่องสำอางลดริ้วรอย

               นักวิจัย ม.เชียงใหม่เพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิไทย จากอาหารสู่เครื่องสำอางต้านริ้วรอย คุณสมบัติเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำของนอก แถมมีช่องพัฒนาได้ดีกว่าในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนเด็กไทยใส่ใจเกษตรพอเพียง

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  จัดโครงการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีการเกษตรทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นเกษตรกรมืออาชีพและฝึกอบรมประชาชนให้เป็นเกษตรรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

"มุสลิมในแผ่นดินไทย" บทบาทในการสร้างสรรค์สังคม

          "มุสลิม" หรือที่เรียกกล่าวสั้นๆ ว่า "แขก" นั้น เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้อาศัยและเข้ามาอาศัยในแผ่นดินสุวรรณภูมินับย้อนไปได้หลายร้อยปี ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันมีชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ในราชอาณาจักรไทย รวม 7 ชาติพันธุ์ ได้แก่ มลายู มักกะสัน เปอร์เซีย มะหง่น จาม อาหรับ ตุรกี รวมจำนวนประมาณ 3.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของประชากรทั้งหมด บุคคลเหล่านี้คือ ลูก หลาน เหลน โหลน ของบรรพบุรุษมุสลิม ที่ได้ร่วมสร้างบ้านสร้างเมืองคู่กับชาวไทยพุทธเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ อาทิ ชาวมอญ มาหลายยุคหลายสมัย บ้างได้รับราชการในราชสำนัก มีบรรดาศักดิ์ เป็นขุน เป็นพระยา และเป็นต้นตระกูลสำคัญๆ หลายตระกูลของชาวไทย มีการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ มีการเปลี่ยนศาสนา หลายตระกูลที่เป็นชาวไทยพุทธในปัจจุบัน มีต้นตระกูลมาจากมุสลิม

อ่านเพิ่มเติม...

MALAY-MUSLIMS WANT TO PROTECT THEIR LANGUAGE: LET THEM

          Thai authorities must be more sensitive to the aspirations of southerners to preserve their cultural identity


          The Thailand Research Fund (TRF) is planning to take a group of journalists from Bangkok to the Malay-speaking region in Thailand's three southernmost border provinces to show them, among other things, a language project the institution thinks will be a big success.

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวบ้านเฮา เว้าสู่กันฟัง

          ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเปิดหน้าจอทีวีพลิกดูหนัสือพิมพ์ หรือหมุนคลื่นวิทยุฟัง ถ้าไม่ใช่เรื่องของใครในสภา ก็เป็นปัญหา ของเมืองฟ้าอมร หันไปหาสื่อชาวบ้านอย่างวิทยุชุมชนก็ดันชวนคนแบ่งสี หรือไม่ก็เอาแต่ขายของสารพันความขัดใจของ "สื่อ" ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวคนฟัง และชุมชนที่อยู่ "นอกเมือง" แนวคิดการนำเสนอข่าวชุมชน ให้กับคนในพื้นที่ได้ฟังเรื่องราวความเคลื่อนไหวจึงกลายเป็นอีกไอเดียดีๆ โดยเหล่า "คนข่าว" ในพื้นที่นำร่องภาคอีสาน ตอนล่าง "บุกเบิก" กันขึ้นมา

อ่านเพิ่มเติม...

"มุสลิมในแผ่นดินไทย" บทบาทในการสร้างสรรค์สังคม

          "มุสลิม" หรือที่เรียกกล่าวสั้นๆ ว่า "แขก" นั้น เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้อาศัยและเข้ามาอาศัยในแผ่นดินสุวรรณภูมินับย้อนไปได้หลายร้อยปี ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันมีชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ในราชอาณาจักรไทย รวม 7 ชาติพันธุ์ ได้แก่ มลายู มักกะสัน เปอร์เซีย มะหง่น จาม อาหรับ ตุรกี รวมจำนวนประมาณ 3.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของประชากรทั้งหมด บุคคลเหล่านี้คือ ลูก หลาน เหลน โหลน ของบรรพบุรุษมุสลิม ที่ได้ร่วมสร้างบ้านสร้างเมืองคู่กับชาวไทยพุทธเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ อาทิ ชาวมอญ มาหลายยุคหลายสมัย บ้างได้รับราชการในราชสำนัก มีบรรดาศักดิ์ เป็นขุน เป็นพระยา และเป็นต้นตระกูลสำคัญๆ หลายตระกูลของชาวไทย มีการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ มีการเปลี่ยนศาสนา หลายตระกูลที่เป็นชาวไทยพุทธในปัจจุบัน มีต้นตระกูลมาจากมุสลิม

อ่านเพิ่มเติม...

KIDS IN FAR SOUTH ENJOY 'NEW WAY' TO LEAN THAI

          Teachers use mother tongue first and gradually teach more Thai    
          More than 100 school students in the deep South whose mother tongue is the local Malay dialect are happy with their Thai language study.
          Their feeling differs from other students who had difficult first steps learning Thai - a language they had not used in their daily life before.

อ่านเพิ่มเติม...

สวนทางจน...สนทางรวย: เคล็ดลับการออมเงิน

          เมื่อวันพุธที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา มีข่าวตามสื่อต่างๆ ว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะในพื้นที่ 17 จังหวัด ระยะที่ 2 (ส.ค. 2550-ส.ค. 2553) ว่า สกว.ได้เก็บข้อมูลจากโครงการนี้จาก 12 จังหวัด ได้แก่กำแพงเพชร พิษณุโลก ชัยนาท นครปฐมอุทัยธานี ชัยภูมิ นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี พบว่าการทำบัญชีครัวเรือนช่วยชาวบ้านชำระหนี้เฉลี่ย 6.2 หมื่นบาท/ปี เกษตรกร5.6 หมื่นบาท/ปี ราชการ 4.8 หมื่นบาท/ปีค้าขายและธุรกิจส่วนตัว 6.4 หมื่นบาท/ปีและอาชีพรับจ้าง 2.6 หมื่นบาท/ปี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์โครงการ “บัญชีครัวเรือน” แก้จน ช่วยชาวนาปลดหนี้ 6.5 หมื่นบาท/ปี

          พบ 12 จังหวัด ทำบัญชีครัวเรือน ช่วยชาวบ้านชำระหนี้เฉลี่ย 6.2 หมื่นบาท/ปี เกษตรกร 5.6  หมื่นบาท/ปี ราชการ 4.8 หมื่นบาท/ปี “รองผอ.สกว.” ย้ำไม่เน้นตัวเงิน มุ่งชาวบ้านจัดการตนเองเป็น ด้าน “เอ็นนู” ระบุจดบัญชีครัวเรือน เป็น “เศรษฐศาสตร์แก้จน”

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เด็กไทยกับภาษาไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
  2. ต้นข้าวเต้นระบำ
  3. วช.เตรียม700ล้านทุนอุดหนุนนักวิจัย
  4. เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตค้นเด็กรอดจากสังคมรุนแรง
  5. "พระเทพ" เสด็จเปิดนิทรรศการ "งานวิจัยเอกซ์โป 2010" ทรงห่วงปัญหางานวิจัยซ้ำซ้อน