นศ.ป.โท มช.คิดค้น สารให้ความขาวใสปิ้ง

        นักศึกษาปริญญาโทเภสัชศาสตร์ มช. วิจัยพบสารให้ความขาว จากการประยุกต์ให้ไคโตซาน เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้บริโภคในอนาคต และเป็นการใช้ประโยชน์จากไคโตซาน
       
       ความขาว เป็นกระแสความงามมาทุกยุค ทุกสมัย แม้ว่าจะมีกฎหมายเครื่องสำอาง กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ให้ผสมสารให้ความขาว แต่กระนั้นก็ยังมีการฝ่าฝืนอยู่มากเป็นปัญหาซ้ำซาก ประกอบกับค่านิยมความขาวของผู้บริโภค และการขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการศึกษาวิจัยในการพัฒนาสารให้ความขาวที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงเป็นหลักการหนึ่งของการพัฒนางานวิจัยด้านเวชสำอาง

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยรุ่นใหม่ มก.เสนองานวิจัย “ข้าวทนการแช่เยือกแข็ง”

         นักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards สาขา Agricultural Science and Technology จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรค์ของไทย”

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปุจฉา"ใช้งบงานวิจัย"คนไทยได้อะไร?คำตอบชัด ๆ มี-ไม่มี?

          "นายกรัฐมนตรีเน้นให้เห็นความสำคัญเรื่องการวิจัยต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยผู้ที่อยู่ในสังคมจะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต"...นี่เป็นการสรุปจากส่วนหนึ่งของปาฐกถาพิเศษ "การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย"โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี ในงานการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10"จัดโดย สกว.-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ทั้งคำกล่าวนายกฯ-มุมมองนักวิจัย...มีจุดน่าสนใจเช่น...คนไทยได้อะไรจากการใช้ทุนวิจัยของรัฐ??          

อ่านเพิ่มเติม...

สังคมสูงวัย กับ บทบาทของภาคเอกชน

         นอกจากการเตรียมความพร้อมต่อสังคมสูงวัยโดยรัฐบาลแล้ว บทบาทของภาคเอกชนก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน สัปดาห์นี้จึงขอเรียนเชิญรศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และรองคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมสูงวัยมาเป็นแขกรับเชิญของคอลัมน์อีกครั้งค่ะ


          ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย สังคมไทยคาดหวังให้รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างหลักประกันทางการเงิน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา รวมถึงการดูแลสุขภาพหรือการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุตกอยู่ในภาวะพึ่งพา ที่จริงแล้วภาคเอกชนก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในบริบทของสังคมผู้สูงอายุด้วยเหมือนกัน เพราะลักษณะความต้องการในสินค้าและบริการในภาพรวมของสังคมไทยกำลังจะเปลี่ยนโฉมไปจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

บัญชีครัวเรือนช่วยได้

          สัปดาห์ที่แล้วเขียนถึงการทำบัญชีครัวเรือน ตามโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา ความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ทดลองนำร่องใน 17 จังหวัดปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างดี ในการแก้หนี้สินให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะเกษตรกร

         ทราบมาว่า การทำบัญชีครัวเรือนไม่ใช่จะช่วยแก้หนี้สำเร็จอย่างเดียว แต่ยังช่วยเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ด้วย

         เป็นเรื่องของคุณฟองจันทร์ ต๊ะตุ้ย คนเหนือแต่ไปค้าขายอยู่บนเกาะสาหร่าย จ.สตูล โดยเธอได้รับการชักชวนจากทีมงานโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนฯของ จ.สตูลให้ร่วมเป็นอาสาสมัครจดบัญชีครัวเรือน โดยจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเอง

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกรักการอ่านและการอ่านคิดวิเคราะห์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(มร.ลป.)

        ผศ.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(มร.ลป.) แจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปลูกรักการอ่านและการอ่านคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้ มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน จ.ลำปางรวม 20 โรงเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย”

          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล 2010 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย” ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักวิจัยจากทั่วประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

 

สกว.มอบรางวัล 8 นักวิจัยใหม่ผลงานดีเด่นปี'53

          ศ.นพ.ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กล่าวว่า สกว. ได้จัดการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่14-16 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต โดยมีนักวิจัยจากทั่วประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

อ่านเพิ่มเติม...

วิจัย "กะเม็ง-กระชาย" มีฤทธิ์ต้านไวรัส "HIV"

       นักวิจัย ม.อ. ศึกษาสารสกัดจาก "กระชาย" และ "กะเม็ง" พบมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเอชไอวี หวังพัฒนาเป็นยารักษาผู้ป่วยเอดส์ ส่วนกระชายดำและทองพันชั่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและภูมิแพ้ หนุนใช้สมุนไพรในตำรายาไทย พร้อมเตือนให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการรับรอง และใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะอาจเป็นพิษต่อร่างกายหากใช้มากเกินไป

อ่านเพิ่มเติม...

"ทำวิจัยเพื่อใคร" สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้ สู่นโยบายสาธารณะที่ดีต่อสังคม

      นักวิจัยไม่ได้ทำงานวิจัยเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในสังคมได้ ด้วยการวิจัยเชิงนโยบาย และการกำหนดนโยบายที่ต้องอาศัยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. "หมอยง" เผยเคล็ดลับการสร้างเครือข่ายวิจัย ยก "ห่าน" เป็นตัวอย่างสู่ความสำเร็จ
  2. นายกฯ เผยยังเพิ่มงบวิจัยได้ไม่ถึง 1% จีดีพี
  3. เปิดตัว "สถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นสูง" มุ่งผลิตคนสู่อุตสาหกรรมออกแบบ-ระบบราง-ยางล้อ
  4. "5 ส" จับมือปฏิรูประบบวิจัย แก้ไขปัญหาทำงานซ้ำซ้อน
  5. นายกฯ เปิดประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่-ฟังสรุปจาก คกก.ปฏิรูปประเทศ