รุมสับรัฐเมินคนจนคนรังสิตเตรียมแห่ฟ้อง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิกฤตการณ์น้ำขณะนี้ยังคงท่วมขังค้างเติ่งวิอยู่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร(กทม.) ทั้งด้านทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตก สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจนชาวบ้านต้องพากันออกมาก่อหวอด เพราะสุดทนกับแนวการบริหารจัดการของรัฐที่ไร้ประสิทธิภาพ
          วงเสวนาเรื่อง "บทเรียนมหาอุทกภัยกับการเรียนรู้ใหม่เพื่อเด็กและเยาวชน" จัดโดยสถาบันรามจิตติ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ตอกย้ำอีกครั้งถึงความล้มเหลวของรัฐในการบริหารจัดการน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ระดมสมองนักโลจิสติกส์ วางแผนรับมือ'ภัยพิบัติ'3ระยะ

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน รศ.ดร.ดวงพรรณกริชชาญชัย ผู้อำนวยการศูนย์โลจิสติกส์มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ประสานงานชุดโครงการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)กล่าวว่า จากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดความรู้ด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อรับมือภัยพิบัติ ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติ ประเทศเรามักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และแก้เป็นส่วนๆ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐต้องเตรียมแผนจัดการภัยพิบัติในสามระยะ ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ (pre-disaster) ระยะเกิดภัยพิบัติ (occurrence) และระยะฟื้นฟู-เยียวยา (rehabilitation)
          รศ.ดร.ดวงพรรณกล่าวว่า เมื่อเกิดภัยพิบัติจะพบว่า มีเรื่องการจัดการด้านโลจิสติกส์เข้าไปเกี่ยวข้องมากมาย ดังนั้นเร็วๆ นี้ สกว.จะระดมพลนักโลจิสติกส์ทั่วประเทศมาร่วมกันวางแผนโลจิสติกส์เพื่อจัดการภัยพิบัติในแต่ละขั้นตอนและเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต เช่น ในระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ เป็นช่วงที่จะเกิดความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคในปริมาณมากกว่าปรกติ และสินค้าขาดแคลนต้องมีการวางแผนของผู้ผลิตในการกระจายสินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

อ่านเพิ่มเติม...

วช.เตรียมเสนอ"น้ำท่วม-ภัยแล้ง"วาระยุทธศาสตร์วิจัยชาติปี55-59

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หลังจากคณะรัฐมนตรีไม่ผ่านความเห็นชอบมาแล้วก่อนเกิดวิกฤติน้ำท่วมกรุง สภาวิจัยแห่งชาติเตรียมเสนออีกครั้ง ปัญหาน้ำ บรรจุในยุทธศาสตร์การวิจัยชาติปี 2555-2559เพิ่มเติมจาก 5 เรื่องหลัก ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์
          นพ.สิทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า วช.เตรียมนำเสนอยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง หลังจากเคยนำเสนอไปแล้วก่อนที่จะเกิดวิกฤติน้ำท่วมและไม่ได้รับความเห็นชอบ
          เนื้อหาของยุทธศาสตร์ฯ ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาน้ำแล้ง อุทกภัย คุณภาพน้ำ การจัดการขณะเกิดภัยพิบัติ การจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำในแต่ละภาคส่วน ในขณะที่เกิดการขาดแคลนน้ำ และการจัดการฐานข้อมูลกลางด้านน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยใช้งบสนับสนุนการวิจัยเฉพาะยุทธศาสตร์นี้ 300-400 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

'ซุปเปอร์เอ็กซ์เพรสฟลัดเวย์'ทางด่วนผัน'มวลน้ำ'แก้ท่วมกทม.ถาวร

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตวงศักดิ์ชื่นสินธุ
          ที่ราบลุ่มภาคกลางกับสถานการณ์ "น้ำท่วม"เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติมาตั้งแต่อดีตในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เริ่มมีการรับมือกับปัญหาน้ำท่วม โดยใช้คูคลองธรรมชาติและคลองขุด เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองหลวงนอกจากนี้ยังมีทุ่งน้ำไว้พักน้ำที่จะไหลบ่ามาจากทางภาคเหนือ ทำให้น้ำสามารถไหลลงทะเลได้อย่างเป็นระบบเป็นไปตามธรรมชาติ
          ยุคสมัยต่อมา มีการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง แต่ทว่าก็เกิดปัญหาตามมาคือ เมื่อปริมาณน้ำสะสมไว้มาก เมื่อมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน น้ำทั้งหมดของหลายๆ เขื่อนก็ได้ไหลรวมมาสมทบกับน้ำจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน รวมเป็นมวลก้อนใหญ่ รวมกันที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท จนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นเรื่องปกติ หากแต่ว่าก็เป็นน้ำที่ลงสู่ท้องทุ่งนา
          แต่ปัจจุบัน เมื่อเขตเมืองขยายใหญ่ขึ้น บ้านเรือนผู้คน นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งรุกล้ำเข้าไปในท้องที่นา ได้เป็นอุปสรรคขวางทางน้ำเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้น้ำไหลลงสู่เส้นทางธรรมชาติไม่ได้ จนในปีนี้เมื่อปริมาณน้ำมีมาก จึงเกิด "มหาอุทกภัย" อย่างที่ทุกคนทราบกันดี

อ่านเพิ่มเติม...

โต้นัว'อีเอ็ม'ไม่ใช่'ป้าเช็ง' ปลัดทส.ยันแก้เน่าได้เดินหน้าแจกชาวบ้านอจ.จุฬาฯชี้ตำน้ำพริก

มติชน ฉบับวันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อจ.จุฬาฯ-นักวิชาการ 'สกว.'ชี้'อีเอ็ม'ไม่ช่วยบำบัดน้ำเสียแถมอาจซ้ำเติมให้แย่กว่าเดิม ปลัด ทส.โต้ยันได้ผลจริง เผยใช้มากว่า 20 ปี มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ
          กำลังเป็นถกเถียงในกลุ่มนักวิชาการ และทางเครือข่ายสัมคมออนไลน์ ถึงอีเอ็ม บอล หรือ(Effective Microorganism Ball) หรือลูกบอลจุลินทรีย์ ว่าช่วยบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้นจริงหรือไม่ขณะที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างเร่งปั้นลูกอีเอ็มบอล แจกชาวบ้านนับล้านลูกเพื่อนำไปบำบัดน้ำเน่าเสีย
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายธงชัยพรรณสวัสดิ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นห่วงกับสังคมเวลานี้ที่กำลังเข้าใจผิดว่าน้ำหมักชีวภาพ หรืออีเอ็ม ทั้งชนิดน้ำและชนิดก้อน จะช่วยลดปัญหาน้ำเสีย น้ำเน่าได้เพราะตามหลักการแล้วกากน้ำตาลที่หมักเอาไว้โดยตัวของมันเองก็เหม็นอยู่แล้ว หากเอาไปโยนหรือเทใส่ในน้ำ จะทำให้น้ำที่เน่าเสียนั้นดีขึ้นได้อย่างไร องค์ประกอบในอีเอ็มคือสารอินทรีย์ การเอาไปใส่ในน้ำโดยอ้างว่าจุลินทรีย์ในอีเอ็มจะไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ทั้งๆ ที่ในน้ำเสียก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้ว จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่อีเอ็มจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้น้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ idea: ทางด่วนน้องน้ำ

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สาลินีย์ ทับพิลา

ทางด่วนพิเศษระบายน้ำ เป็นแนวคิดการผันน้ำในช่วงน้ำหลาก ถูกกล่าวขานคู่ขนานไปกับแนวคิดขุดคลองเจ้าพระยา 2 ผันน้ำด้านเหนือของกรุงเทพฯ จากบางไทรผ่านคลองด่านลงสู่อ่าวไทย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และจังหวัดรอบๆ อย่างถาวร
          เพียงแต่แนวคิดแรกใช้งบน้อย เน้นการขุดขยายคูคลองหรือทางระบายน้ำที่มีอยู่เดิม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำสูงสุด เพียงแต่ต้องเวนคืนที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ริมคลองทั้งสองข้างทางออกมาประมาณ 1 กิโลเมตร และยกพื้นถนนสูง 6-5 เมตร ส่วนแนวคิดเจ้าพระยา 2 รวมความยาว 100 กิโลเมตร งบประมาณ 1 แสนล้านบาท
          เมื่อปี 2538 รศ.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล หัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่ และอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินโครงการวิจัยทางด่วนพิเศษระบายน้ำ (Super Express Floodway) และแล้วเสร็จเมื่อปี 2542

อ่านเพิ่มเติม...

ยังไม่ถึงเวลา...เจาะ5ถนนห่วงทิศทางน้ำกระจาย

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 ตุลาข้อเสนอการเจาะถนน 5 สายหลัก อาทิเช่น ถนนประชาร่วมใจ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนร่วมพัฒนา และถนนนิมิตรใหม่ ซึ่งยังมีข้อถกเถียงทางวิชาการในการจัดการควบคุมทิศทางน้ำไหล และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมตามมา
          หลากความเห็นต่อความเป็นไปได้ในการเจาะถนนฝั่งตะวันออกเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเล นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะประธานศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ ทส. กล่าวว่า เท่าที่มีการพูดคุยกันใน ศปภ. คิดว่าการเจาะถนนยังไม่ใช่ทางเลือกในตอนนี้ ต้องประเมินอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจ เนื่องจากการระบายน้ำมายังฝั่งตะวันออกไปลงทะเล ยังคงใช้ระบบการระบายน้ำจากคลอง 6 จนมาถึงคลอง 12 ให้ได้ดีขึ้นแล้ว เพราะหลังจากที่มีการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การระบายน้ำได้ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดแผน'กู้เมืองหลวง' รับมือ 'อุทกภัย'ครั้งใหญ่

มติชน ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ที่มา - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน หลังการประชุมคณะกรรมการระบายน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)สนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
          น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
          นายกรัฐมนตรี
          "ได้เชิญท่านปราโมทย์ (ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน)มาร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะการป้องกัน กทม. เวลานี้หลายจุดน้ำเอ่อล้นแนวพนังกั้นน้ำ จึงประสานงานกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการเร่งสูบและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่เซียร์ รังสิตและอาจจะมีปัญหา พื้นที่ดอนเมือง หลักสี่ ที่อาจมีปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งจะเร่งสูบระบาย

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ คนตามข่าว: วิชัย ริ้วตระกูล ประธาน กกอ.คนใหม่

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ดุษฎี สนเทศ
          คณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิชัย ริ้วตระกูลดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (กกอ.) คนใหม่แทนศ.นพ.วิจารณ์ พานิชซึ่งลาออกด้วยปัญหาสุขภาพ
          เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2485 ที่อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จบปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทและเอก สาขาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม...

ย้อนดูภูมิศาสตร์พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางถอดบทเรียนแก้นํ้าท่วมอย่างยั่งยืน

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และนิคมนวนคร สร้างความเสียหายนับแสนล้านบาท กระทบถึงแรงงานในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวร่วมสามแสนล้านบาท รวมทั้งอาคารบ้านเรือนหลายแห่งในพื้นที่ภาคกลาง คือบทเรียนที่ต้องนำมาทบทวนภายหลังน้ำลดว่าจะรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างไรต่อไปนี้ในอนาคต เพราะนี่คือข้อบ่งชี้อีกด้านหนึ่งว่าทำเลที่ตั้งดังกล่าวไม่เหมาะที่จะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัย หรือเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมอีกต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รมต.สุรวิทย์ฝากวิจัยน้ำท่วม-ประชาคมอาเซียน
  2. คอลัมน์ เกษตรนวัตกรรม: พัฒนาวัคซีนพยาธิใบไม้ตับในสัตว์
  3. รมต.สุรวิทย์เห็นด้วยในการดันงบอุดหนุนการวิจัย
  4. สารพัดงานวิจัยไทยขึ้นห้างใน Thailand Research Expo
  5. นักวิจัย สกว. คว้ารางวัลนักวิทย์ดีเด่น