'ซุปเปอร์เอ็กซ์เพรสฟลัดเวย์'ทางด่วนผัน'มวลน้ำ'แก้ท่วมกทม.ถาวร

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตวงศักดิ์ชื่นสินธุ
          ที่ราบลุ่มภาคกลางกับสถานการณ์ "น้ำท่วม"เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติมาตั้งแต่อดีตในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เริ่มมีการรับมือกับปัญหาน้ำท่วม โดยใช้คูคลองธรรมชาติและคลองขุด เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองหลวงนอกจากนี้ยังมีทุ่งน้ำไว้พักน้ำที่จะไหลบ่ามาจากทางภาคเหนือ ทำให้น้ำสามารถไหลลงทะเลได้อย่างเป็นระบบเป็นไปตามธรรมชาติ
          ยุคสมัยต่อมา มีการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง แต่ทว่าก็เกิดปัญหาตามมาคือ เมื่อปริมาณน้ำสะสมไว้มาก เมื่อมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน น้ำทั้งหมดของหลายๆ เขื่อนก็ได้ไหลรวมมาสมทบกับน้ำจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน รวมเป็นมวลก้อนใหญ่ รวมกันที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท จนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นเรื่องปกติ หากแต่ว่าก็เป็นน้ำที่ลงสู่ท้องทุ่งนา
          แต่ปัจจุบัน เมื่อเขตเมืองขยายใหญ่ขึ้น บ้านเรือนผู้คน นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งรุกล้ำเข้าไปในท้องที่นา ได้เป็นอุปสรรคขวางทางน้ำเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้น้ำไหลลงสู่เส้นทางธรรมชาติไม่ได้ จนในปีนี้เมื่อปริมาณน้ำมีมาก จึงเกิด "มหาอุทกภัย" อย่างที่ทุกคนทราบกันดี

อ่านเพิ่มเติม...

โต้นัว'อีเอ็ม'ไม่ใช่'ป้าเช็ง' ปลัดทส.ยันแก้เน่าได้เดินหน้าแจกชาวบ้านอจ.จุฬาฯชี้ตำน้ำพริก

มติชน ฉบับวันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อจ.จุฬาฯ-นักวิชาการ 'สกว.'ชี้'อีเอ็ม'ไม่ช่วยบำบัดน้ำเสียแถมอาจซ้ำเติมให้แย่กว่าเดิม ปลัด ทส.โต้ยันได้ผลจริง เผยใช้มากว่า 20 ปี มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ
          กำลังเป็นถกเถียงในกลุ่มนักวิชาการ และทางเครือข่ายสัมคมออนไลน์ ถึงอีเอ็ม บอล หรือ(Effective Microorganism Ball) หรือลูกบอลจุลินทรีย์ ว่าช่วยบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้นจริงหรือไม่ขณะที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างเร่งปั้นลูกอีเอ็มบอล แจกชาวบ้านนับล้านลูกเพื่อนำไปบำบัดน้ำเน่าเสีย
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายธงชัยพรรณสวัสดิ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นห่วงกับสังคมเวลานี้ที่กำลังเข้าใจผิดว่าน้ำหมักชีวภาพ หรืออีเอ็ม ทั้งชนิดน้ำและชนิดก้อน จะช่วยลดปัญหาน้ำเสีย น้ำเน่าได้เพราะตามหลักการแล้วกากน้ำตาลที่หมักเอาไว้โดยตัวของมันเองก็เหม็นอยู่แล้ว หากเอาไปโยนหรือเทใส่ในน้ำ จะทำให้น้ำที่เน่าเสียนั้นดีขึ้นได้อย่างไร องค์ประกอบในอีเอ็มคือสารอินทรีย์ การเอาไปใส่ในน้ำโดยอ้างว่าจุลินทรีย์ในอีเอ็มจะไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ทั้งๆ ที่ในน้ำเสียก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้ว จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่อีเอ็มจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้น้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ idea: ทางด่วนน้องน้ำ

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สาลินีย์ ทับพิลา

ทางด่วนพิเศษระบายน้ำ เป็นแนวคิดการผันน้ำในช่วงน้ำหลาก ถูกกล่าวขานคู่ขนานไปกับแนวคิดขุดคลองเจ้าพระยา 2 ผันน้ำด้านเหนือของกรุงเทพฯ จากบางไทรผ่านคลองด่านลงสู่อ่าวไทย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และจังหวัดรอบๆ อย่างถาวร
          เพียงแต่แนวคิดแรกใช้งบน้อย เน้นการขุดขยายคูคลองหรือทางระบายน้ำที่มีอยู่เดิม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำสูงสุด เพียงแต่ต้องเวนคืนที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ริมคลองทั้งสองข้างทางออกมาประมาณ 1 กิโลเมตร และยกพื้นถนนสูง 6-5 เมตร ส่วนแนวคิดเจ้าพระยา 2 รวมความยาว 100 กิโลเมตร งบประมาณ 1 แสนล้านบาท
          เมื่อปี 2538 รศ.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล หัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่ และอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินโครงการวิจัยทางด่วนพิเศษระบายน้ำ (Super Express Floodway) และแล้วเสร็จเมื่อปี 2542

อ่านเพิ่มเติม...

ยังไม่ถึงเวลา...เจาะ5ถนนห่วงทิศทางน้ำกระจาย

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 ตุลาข้อเสนอการเจาะถนน 5 สายหลัก อาทิเช่น ถนนประชาร่วมใจ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนร่วมพัฒนา และถนนนิมิตรใหม่ ซึ่งยังมีข้อถกเถียงทางวิชาการในการจัดการควบคุมทิศทางน้ำไหล และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมตามมา
          หลากความเห็นต่อความเป็นไปได้ในการเจาะถนนฝั่งตะวันออกเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเล นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะประธานศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ ทส. กล่าวว่า เท่าที่มีการพูดคุยกันใน ศปภ. คิดว่าการเจาะถนนยังไม่ใช่ทางเลือกในตอนนี้ ต้องประเมินอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจ เนื่องจากการระบายน้ำมายังฝั่งตะวันออกไปลงทะเล ยังคงใช้ระบบการระบายน้ำจากคลอง 6 จนมาถึงคลอง 12 ให้ได้ดีขึ้นแล้ว เพราะหลังจากที่มีการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การระบายน้ำได้ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดแผน'กู้เมืองหลวง' รับมือ 'อุทกภัย'ครั้งใหญ่

มติชน ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ที่มา - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน หลังการประชุมคณะกรรมการระบายน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)สนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
          น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
          นายกรัฐมนตรี
          "ได้เชิญท่านปราโมทย์ (ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน)มาร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะการป้องกัน กทม. เวลานี้หลายจุดน้ำเอ่อล้นแนวพนังกั้นน้ำ จึงประสานงานกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการเร่งสูบและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่เซียร์ รังสิตและอาจจะมีปัญหา พื้นที่ดอนเมือง หลักสี่ ที่อาจมีปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งจะเร่งสูบระบาย

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ คนตามข่าว: วิชัย ริ้วตระกูล ประธาน กกอ.คนใหม่

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ดุษฎี สนเทศ
          คณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิชัย ริ้วตระกูลดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (กกอ.) คนใหม่แทนศ.นพ.วิจารณ์ พานิชซึ่งลาออกด้วยปัญหาสุขภาพ
          เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2485 ที่อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จบปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทและเอก สาขาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม...

ย้อนดูภูมิศาสตร์พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางถอดบทเรียนแก้นํ้าท่วมอย่างยั่งยืน

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และนิคมนวนคร สร้างความเสียหายนับแสนล้านบาท กระทบถึงแรงงานในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวร่วมสามแสนล้านบาท รวมทั้งอาคารบ้านเรือนหลายแห่งในพื้นที่ภาคกลาง คือบทเรียนที่ต้องนำมาทบทวนภายหลังน้ำลดว่าจะรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างไรต่อไปนี้ในอนาคต เพราะนี่คือข้อบ่งชี้อีกด้านหนึ่งว่าทำเลที่ตั้งดังกล่าวไม่เหมาะที่จะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัย หรือเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมอีกต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

รมต.สุรวิทย์ฝากวิจัยน้ำท่วม-ประชาคมอาเซียน

 DSC_0078

 

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และให้เกียรติปาฐกถานำเรื่อง นโยบายการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศพร้อมกับมอบรางวัล 2011 TRF-CHE-SCOPUS Researcher awards แก่นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นการส่งเสริมผู้รับทุนที่มีผลงานจากโครงการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยในกลุ่มผู้รับทุน

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ เกษตรนวัตกรรม: พัฒนาวัคซีนพยาธิใบไม้ตับในสัตว์

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

         โรคพยาธิใบไม้ตับติดเชื้อในสัตว์ ทำให้เกิดความเสียหายทั้งสุขภาพสัตว์และเศรษฐกิจโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังอาจข้ามไปติดเชื้อในมนุษย์ได้อีกด้วย ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ จึงศึกษาวิเคราะห์ยีนและแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับที่มีศักยภาพในการใช้เป็นวัคซีน และวินิจฉัยการติดเชื้อ โดยวิธีโคลนนิ่งระดับโมเลกุลแล้วทำการผลิตแอนติบอดีเพื่อนำไปศึกษาคุณลักษณะของยีนและการกระจายตัวของแอนติเจนเหล่านี้ที่ระดับเซลล์ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของพยาธิ แล้วนำแอนติเจนและแอนติบอดีที่ผลิตได้มาพัฒนาวิธีวินิจฉัยการติดเชื้อ และทดสอบศักยภาพแอนติเจนในการเป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ นอกจากนั้นยังได้พัฒนายาฆ่าพยาธิจากสารสกัดจากสมุนไพรอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

รมต.สุรวิทย์เห็นด้วยในการดันงบอุดหนุนการวิจัย

รมต.สุรวิทย์เห็นด้วยในการดันงบอุดหนุนการวิจัย

DSCF0313

           เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ศ. ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รอง ผอ. สกว. และคณะ เข้าพบ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับนโยบายแนวทางในการทำงาน พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ สกว. เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ได้กล่าวรายงานการดำเนินงานของ สกว. โดยปัจจุบัน สกว. ให้การสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) งานวิจัยประยุกต์ และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น แต่ประเทศไทยยังต้องเพิ่มงานวิจัยอีกมากเพื่อการพัฒนาประเทศและแข่งขันในเวทีโลก จึงได้ขอความอนุเคราะห์จาก รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการช่วยผลักดันการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างกำลังคน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สารพัดงานวิจัยไทยขึ้นห้างใน Thailand Research Expo
  2. นักวิจัย สกว. คว้ารางวัลนักวิทย์ดีเด่น
  3. คอลัมน์ เทคโนโลยีปริทรรศน์: เซลล์แสงอาทิตย์บนกระดาษ
  4. คอลัมน์ เทคโนโลยีปริทรรศน์: หมุดควอนตัมกราฟีน
  5. เรียนรู้ประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์