ชู'ไก่ชีท่าพระ'ให้เกษตรกรเลี้ยงจุดเด่นเนื้อนุ่ม-คอเลสเตอรอลต่ำ

หลังจากที่กรมปศุสัตว์ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) ทำการวิจัยไก่พันธุ์พื้นเมือง 4 ภาค ประกอบด้วยไก่พันธุ์ประดู่หางดำของภาคเหนือ ไก่เหลืองหางขาวภาคกลาง ไก่แดงภาคใต้ และไก่ชีท่าพระ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรมากกว่า 10 ปีแล้วปรากฏว่าไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย แต่ไก่ชีท่าพระยังไม่มีการส่งเสริมและทำตลาดอย่างจริงจัง ทั้งที่เป็นไก่ที่มีคุณสมบัติพิเศษหนังขาว มีคอเลสเตอรอลต่ำ โอเมก้า 3 สูง รสชาตินุ่ม ทำให้ล่าสุด นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ถือโอกาสไปโปรโมทเปิดตัวไก่ชีท่าพระอย่างเป็นทางการ ระหว่างการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นเมื่อเร็วๆ นี้


นายธนิตย์ บอกว่า การพัฒนาวิจัยไก่ชีท่าพระจนได้เป็นสายพันธุ์แท้เมื่อปี 2550 จนเกิดความนิ่ง ทั้งสี การเจริญเติบโต การไข่ และอัตราการแลกเนื้อ จุดเด่นคือด้านรสชาติ ที่มีเนื้อนุ่มตามธรรมชาติของสายพันธุ์ มีคอเลสเตอรอลต่ำ มีโอเมก้า 3 สูง เลี้ยงง่าย ทนโรค เหมาะแก่การเลี้ยงเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งเสริมในพื้นที่นำร่องไปแล้วที่ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น อ.เชียงคาน จ.เลย และอ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยกรมปศุสัตว์ให้แม่พันธุ์พ่อพันธุ์อายุ 3 เดือนเพื่อเลี้ยงตามคำแนะนพ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตไก่ชีท่าพระ และให้เป็นฟาร์มสาธิตแก่เกษตรกรรายอื่นๆ ที่สนใจ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผงะ!เกษตรกรไทยส่อแววใกล้สูญพันธุ์ที่เหลืออยู่เริ่มย่างเข้าสู่สังคม"ชราภาพ"

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้จำนวนเกษตรกรในประเทศไทยมีน้อยลง ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ ต่อไปในอนาคตอันใกล้จำนวนเกษตรกรจะลดลงเหลือเพียง 30% ของจำนวนเกษตรกรทั่วประเทศในปัจจุบันประมาณ 16 ล้านคน และอายุโดยเฉลี่ยของเกษตรกรจะสูงขึ้นมากกว่า 55 ปี ขณะที่ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาพบว่า มีผู้สนใจเรียนทางด้านการเกษตรและวิชาที่เกี่ยวข้องน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด จนเกิดการสูญเปล่าของทรัพยากรบุคคลและการลงทุนทางการศึกษาของประเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ระดมพลังขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชัยนาทก่อนขยายผลทั่วประเทศ

TRFlogo2556

ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จำหน่ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ คือ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีปริมาณไม่เกิน 1 แสนตันต่อปี จึงมีความพยายามทั้งจากภาครัฐโดยกรมการข้าว และภาควิชาการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการที่จะหารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาคเอกชนและของศูนย์ข้าวชุมชนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ผ่านโครงการนำร่องต่างๆ

 4235554

รศ. ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า ได้ศึกษาการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นรูปธรรมในจังหวัดชัยนาท เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดและเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายที่สำคัญของประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้เพิ่มกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี โดยหาสมาชิกนอกกลุ่มและติดต่อหาผู้ซื้อให้ ซึ่งนักวิจัยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน จัดเวทีสนามและทดลองเป็นหุ้นส่วน ติดตามผลและถอดองค์ความรู้เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อไป โดยใช้ราคาข้าวเปลือกเป็นฐานขณะซื้อและบวกพรีเมี่ยม ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของศูนย์ข้าวชุมชนในฐานะผู้ผลิต และร้านค้าชุมชนในฐานะผู้ซื้อ โดยที่ไม่แข่งขันตัดราคากันเอง ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน “นอกจากการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ขยายเพิ่มขึ้นของภาคเอกชนแล้ว การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นองค์กรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวป้อนชุมชนและยกระดับขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชน ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร กำลังพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต” รศ. ดร.มาฆะสิริกล่าว

 

อ่านเพิ่มเติม...

ม.เกษตร-สกว.เปิดศูนย์วิทยาการไหมบริการองค์ความรู้ครบวงจรตั้งเป้าช่วยเกษตรกร

รายงานข่าวจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แจ้งว่า สกว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอาคารเรียนรู้วิทยาการด้านไหม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านไหม เสริมสร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการเรื่องไหมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อการสร้างอาชีพ ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทย และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้บริการองค์ความรู้ด้านไหม แก่สังคมและเป็นผู้ชี้นำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านไหมของประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านไหม

 

ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม เปิดเผยว่า อาคารเรียนรู้วิทยาการด้านไหมนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไหม โดยมีพันธกิจในการสนับสนุนและประสานงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการด้านไหมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านปริมาณการผลิต คุณภาพการผลิต การสร้างผลิตภัณฑ์และการแปรรูปจากไหม ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับอุตสาหกรรม อันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างครอบครัวและสังคมที่เข้มแข็งตลอดจนการดำรงชีวิตที่มั่นคงของเกษตรกรไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัว "ไก่ชีท่าพระ" ปศุสัตว์ประสบความสำเร็จวิจัย-พัฒนา/ได้สายพันธุ์พื้นเมืองแท้

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ไก่ชีท่าพระเป็นไก่พื้นเมือง ไทยพันธุ์แท้ ที่มีการพัฒนาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ.ขอนแก่น โดยเริ่มสร้างฝูงไก่ชีตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ด้วยความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์กับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) จนได้พันธุ์แท้ "ไก่ชีท่าพระ" จากขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกตามหลักวิชาการ ฝูงพันธุ์ที่ได้มีลักษณะภายนอก ซึ่งได้แก่ รูปร่าง ลักษณะหงอน และสีขนสม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์ ตรงตามลักษณะประจำพันธุ์และสามารถใช้จำแนกพันธุ์ได้ มีลักษณะประจำพันธุ์ทั้งลักษณะทางคุณภาพ และลักษณะทางปริมาณ เช่นเดียวกับ ไก่พันธุ์แท้ต่างๆ ของทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยสามารถแสดงความเป็นเจ้าของพันธุ์ได้ และยังมีศักยภาพการผลิตโดยการเลี้ยงในระบบฟาร์มสูงกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปกว่า 25%

2555_04_11_1

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ

 

"ไก่ชีท่าพระ" มีจุดเด่นหลายประเด็น เช่น สามารถเลี้ยงรอดได้ดีในลักษณะการเลี้ยงของเกษตรกรในหมู่บ้าน มีความเป็นแม่ที่ดีสามารถฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง ให้จำนวนลูกไก่สูงกว่าไก่พื้นเมืองของเกษตรกรกว่า 30%

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผลประโยชน์ทางทะเล

การเตรียมการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น นอกจากให้ความรู้กับประชาชนและรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้า การพิจารณาปรับปรุงบทกฎหมาย กติกาต่าง ๆ เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศ ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการ ไม่เผลอไผลให้ตกหล่น

 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้กติกาสากล เป็นเรื่องเฉพาะทางที่ซับซ้อน แต่ก็มีนักวิชาการศึกษารายละเอียดและทำข้อเสนอไว้ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุมร่วมกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีสาระโดยสรุป ฟันธงว่า ประเทศไทยควรมียุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ทางทะเลทั้งในและนอกน่านน้ำ

 

การวิจัยชี้ให้เห็นผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย มีนัยทั้งพื้นที่และมูลค่า จึงต้องมีนโยบายระดับชาติ เพื่อพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม...

"น้ำนมข้าวโพดแร่"...ของเกษตรกรรุ่นใหม่ - เกษตรทั่วไทย

นายธนินโชติน์ เลิศนิธิธีรพร นักศึกษาปริญญาโท ด้านการสื่อสาร ได้หันมาเอาดีด้านการเกษตรอย่างจริงจัง โดยร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำขึ้น

 

นายธนินโชติน์ เล่าว่า หลังจากที่ตนได้ผ่านกระบวนการเข้าสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรเป็นเวลา 2 เดือน หลังจากนั้นจึงลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็นเวลา 4 เดือน มีความรู้ในเรื่องการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม การปรับตัว ทั้งเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร สามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก และมองหาตลาดเองได้ โดยเริ่มแรกได้เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่จริง มีการวางแผนการผลิตพืชผักปลอดภัย โดยพืชผักที่ปลูกจะงดใช้สารเคมีทางการเกษตร เมื่อดำเนินการตามแผนมาสักระยะหนึ่ง จึงเริ่มเห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเรื่องวัชพืชจำพวกหญ้าแห้วหมูจะเติบโตเร็วมาก ต้องใช้แรงงานถอนเอง แรงงานมีไม่มากพอ ต้องรดน้ำ โรคแมลงก็มาก เนื่องจากแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ใช้สารเคมี เพราะแมลงกินพืชผักในแปลงทำให้เสียหายอย่างมาก และฝนตกมาก ผักบางชนิดไม่เหมาะที่จะปลูก มิหนำซ้ำยังขาดการวิเคราะห์ศักยภาพของดินและธาตุอาหารในดิน จึงเลือกพืชไม่เหมาะสมกับสภาพที่ดิน

 

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ ม.เกษตศาสตร์เปิดอาคารเรียนรู้วิทยาการด้านไหม หวังสร้างรายได้-ขับเคลื่อนไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนรู้วิทยาการด้านไหม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด ในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านไหมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการเรื่องไหมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทย และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้บริการองค์ความรู้ด้านไหมแก่สังคม และเป็นผู้ชี้นำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านไหมของประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างนักวิจัย บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านไหม เพื่อเป็นกำลังที่เข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างความก้าวหน้าและความยั่งยืนให้อาชีพการเลี้ยงไหมและอุตสาหกรรมไหมไทยตลอดไป

 036666292921

รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว. เปิดเผยว่า สกว. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไหมอีรี่ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงจนประสบความสำเร็จ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการปลูกมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชอาหารของไหมอีรี่เป็นจำนวนมาก กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศครอบคลุม 23 จังหวัด ทำให้เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่ฐานะยากจนได้นำชุดความรู้จากงานวิจัยไปประกอบอาชีพเสริมทำหัตถกรรมพื้นบ้านสร้างรายได้ จนได้รับความสนใจจากภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไหมปั่นของประเทศสู่ระดับสากล โดยบริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดตั้งอาคารเลี้ยงไหมอีรี่ระบบฟาร์ม เพื่อการขับเคลื่อนไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

 

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือภาคีเครือข่ายรับมือความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี เน้นการสร้างมาตรฐานและขยายความร่วมมือไปสู่อาเซียน

  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันจัดการประชุม “การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว. เพื่อนำเสนอเนื้อหาวิชาการด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีและการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ยุทธศาสตร์ของประเทศด้านความปลอดภัยของวัสดุนาโน ตลอดจนการเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีในภาพรวม รวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการสารเคมีวัสดุนาโน โดยคาดหวังว่าผลที่ได้จะนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกพริกอินทรีย์ป้อนตลาดโลก ใช้เชื้อราไตรโคฯ แทนสารเคมี

พริกนับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดที่เกษตรกรนิยมปลูก แต่ถ้าปลูกเพื่อการค้ามักเจอปัญหาเรื่องต้นทุนสูง ค่าใช้จ่ายจะหมดไปจากการซื้อสารเคมี ปุ๋ยเคมี รวมถึงมีโรคแมลงรบกวน ยิ่งบางช่วงราคาพริกตกต่ำส่งผลขาดทุน มีภาระหนี้สินมากขึ้น แต่เกษตรกรไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขณะที่ความต้องการบริโภคพริกในตลาดยังคงสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ

0998989332


การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ราชั้นสูงมาทำลายเชื้อราชั้นต่ำ ที่เป็นสาเหตุทำให้พริกเป็นโรครากเน่า โคนเน่า ยอดไหม้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐ์ศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำมาใช้ในแปลงปลูกพริกปลอดสารของเกษตรกรใน จ.ชัยภูมิ ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางที่ยึดหลักการเกษตรที่ดีที่เหมาะสมหรือปลูกพริกตามมาตรฐานจีเอพี (GAP)

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คอลัมน์ วิถีไทย: ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 'ยโสธร'ก้าวที่กล้าของวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน
  2. คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย: ทีดีอาร์ไอระดมสมองวิเคราะห์ อนาคตข้าวไทย 3 ทางเลือก
  3. สกว.จับมือสถานทูตฝรั่งเศสจัดประชุมICTนานาชาติ หวังขยายเครือข่ายทั่วเอเชีย
  4. สกว.จับมือจังหวัดแพร่เพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกพริก
  5. คอลัมน์ สกู๊ปหน้า 1: ขับเคลื่อนเพื่อ'มั่นคง' 'เรื่องอาหาร' 'ยุทธศาสตร์'ถึงไหน?