บัญชีครัวเรือนช่วยได้

          สัปดาห์ที่แล้วเขียนถึงการทำบัญชีครัวเรือน ตามโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา ความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ทดลองนำร่องใน 17 จังหวัดปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างดี ในการแก้หนี้สินให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะเกษตรกร

         ทราบมาว่า การทำบัญชีครัวเรือนไม่ใช่จะช่วยแก้หนี้สำเร็จอย่างเดียว แต่ยังช่วยเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ด้วย

         เป็นเรื่องของคุณฟองจันทร์ ต๊ะตุ้ย คนเหนือแต่ไปค้าขายอยู่บนเกาะสาหร่าย จ.สตูล โดยเธอได้รับการชักชวนจากทีมงานโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนฯของ จ.สตูลให้ร่วมเป็นอาสาสมัครจดบัญชีครัวเรือน โดยจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเอง

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกรักการอ่านและการอ่านคิดวิเคราะห์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(มร.ลป.)

        ผศ.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(มร.ลป.) แจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปลูกรักการอ่านและการอ่านคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้ มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน จ.ลำปางรวม 20 โรงเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย”

          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล 2010 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย” ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักวิจัยจากทั่วประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

 

สกว.มอบรางวัล 8 นักวิจัยใหม่ผลงานดีเด่นปี'53

          ศ.นพ.ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กล่าวว่า สกว. ได้จัดการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่14-16 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต โดยมีนักวิจัยจากทั่วประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

อ่านเพิ่มเติม...

วิจัย "กะเม็ง-กระชาย" มีฤทธิ์ต้านไวรัส "HIV"

       นักวิจัย ม.อ. ศึกษาสารสกัดจาก "กระชาย" และ "กะเม็ง" พบมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเอชไอวี หวังพัฒนาเป็นยารักษาผู้ป่วยเอดส์ ส่วนกระชายดำและทองพันชั่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและภูมิแพ้ หนุนใช้สมุนไพรในตำรายาไทย พร้อมเตือนให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการรับรอง และใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะอาจเป็นพิษต่อร่างกายหากใช้มากเกินไป

อ่านเพิ่มเติม...

"ทำวิจัยเพื่อใคร" สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้ สู่นโยบายสาธารณะที่ดีต่อสังคม

      นักวิจัยไม่ได้ทำงานวิจัยเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในสังคมได้ ด้วยการวิจัยเชิงนโยบาย และการกำหนดนโยบายที่ต้องอาศัยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

"หมอยง" เผยเคล็ดลับการสร้างเครือข่ายวิจัย ยก "ห่าน" เป็นตัวอย่างสู่ความสำเร็จ

       นักวิทยาศาสตร์ในอดีตส่วนใหญ่ต้องทำงานวิจัยเพียงลำพัง และจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องทำงานที่ท้าทายอย่าง "หลุยส์ ปาสเตอร์" ทำงานด้วยความขยันและมุ่งมั่นอย่าง "จอร์จ เมนเดล" ทำงานที่ต้องอดทนรอคอยอย่าง "อาลอยส์ อัลไซเมอร์" หรือต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตอย่าง "ไอแซก นิวตัน" 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ เผยยังเพิ่มงบวิจัยได้ไม่ถึง 1% จีดีพี

นายกรัฐมนตรีปาฐกถาในงาน สกว. เผยการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยยังมีปัญหาที่ระบบบริหารจัดการภายใน หากแก้ไม่ได้อาจต้องแยกงานวิจัยออกมาไว้ข้างนอก ระบุเด็กสายวิทย์ยังอยากเป็นนักวิจัยน้อยเหตุเพราะขาดแรงจูงใจ ส่วนงบวิจัยยังเพิ่มขึ้นไม่ได้ตามเป้าที่ 1% จีดีพี 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัว "สถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นสูง" มุ่งผลิตคนสู่อุตสาหกรรมออกแบบ-ระบบราง-ยางล้อ

       สวทน. เปิดตัว "ไทสท์" สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นสูง มุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ หวังไต่อันดับขีดความสามารถของไทย พร้อมขยับงบลงทุนด้านวิจัยเพิ่มเป็น 1% จีดีพี ภายใน 5 ปี นำร่องพัฒนาคนป้อน 3 โครงการใหญ่ ทั้งขนส่งระบบราง อุตสาหกรรมยางล้อ และการออกแบบเชิงนวัตกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม...

"5 ส" จับมือปฏิรูประบบวิจัย แก้ไขปัญหาทำงานซ้ำซ้อน

       5 หน่วยงานให้ทุนวิจัยรวมตัวกันปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไทย มุ่งตอบโจทย์ประเทศและแก้ปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน วช. รั้งฐานะผู้กำหนดนโยบายการวิจัยของชาติ ด้าน สวทช. พร้อมเปลี่ยนมาสวมบทผู้รับทุนและทำวิจัยเต็มตัว เสนอเพิ่มความร่วมมือกับเอกชนเพื่อเพิ่มงบวิจัยให้ได้ตามเป้า

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายกฯ เปิดประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่-ฟังสรุปจาก คกก.ปฏิรูปประเทศ
  2. Farmers embrace simple cure for debt disease
  3. กปร. ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย
  4. เทคโนโลยีปริทรรศน์: NobelPrize goes to "Graphene"
  5. Household accounting help