งานวิจัยกับการสร้างอนาคตอาเซียน

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จัดงานเสวนา การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ชวนมองอนาคตอาเซียน ชิงความโดดเด่นด้านการพัฒนาด้วยข้อมูลความรู้จากงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด “Super Doctor” สื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ทุน ป.เอก

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร วนิชเวชารุ่งเรือง ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลในโครงการ "Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.)"
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

อ่านเพิ่มเติม...

ธ.ก.ส. จับมือ สกว. หนุนงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน

ธ.ก.ส. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลักดันการพัฒนาด้านวิชาการและการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ต่อยอดการพัฒนาเกษตรกร ชุมชน ภาคการเกษตร เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุน ‘หนองบัวลำภูโมเดล’ พัฒนานวัตกรรมลดสารเคมีตกค้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูระดมแก้ไขปัญหาสารเคมีอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อม ย้ำต้องระเบิดจากข้างใน ร่วมมือกันทุกภาคส่วน ลด ละ เลิก และเปลี่ยนมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ด้านนักวิจัย ม.นเรศวร พัฒนานวัตกรรมลดสารเคมีโดยเฉพาะ 'พาราควอต' ในน้ำและดิน ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย มจธ. สาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่อง

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี "การสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ "การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย" ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมจัดเวทีส่งต่อความรู้ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018

สกว. จัดเวทีเสวนาร่วมส่งต่อความรู้ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018 ชู 2 ผลงานวิจัยสร้างความเข้าใจหลักการสอนสะเต็มศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยศึกษาการสร้างกลไกต้านคอร์รัปชั่นเชิงพื้นที่

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (STEM_Education_Workshop_in_Thailand_Research_Expo_2018.pdf)PPT Presentationเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอนสะเต็มให้เข้าใจ...เศรษฐกิจพอเพียง”43

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ส่งมอบแผนงานจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าให้ ทอท.

สกว. ส่งมอบแผนงานแก่ ทอท. โดยจดลิขสิทธิ์ในชื่อ “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า” หวังสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ตามนโยบาย 4.0 และลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม หวังใช้ประโยชน์ใน 6 สนามบิน เริ่มที่การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก อนาคตเตรียมขยายผลใช้งานให้ครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

อ่านเพิ่มเติม...

“การวางแผนแห่งชาติ” รางวัลแห่งการสร้างอนาคต ของไทย

สกว. ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง และภาคประชาชน เปิดตัวโครงการวิจัย "การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด และ รางวัลการวางแผนแห่งชาติ" ครั้งแรกของไทย New Platform ที่จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนท่องเที่ยวชุมชน - เมืองรองสู่ความยั่งยืน

ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรอง ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรองให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าท่องเที่ยวภายใต้การสนับสนุนของ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

แนะใช้กฎหมายจัดการพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม

สกว. เปิดเวทีแถลงดินถล่มและระบบเตือนภัย นักวิจัยชี้ชาวบ้านต้องเอาตัวออกจากพื้นที่เสี่ยง หรือปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และใช้ “นวัตกรรมทางกฎหมาย” จัดการ เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นปลายเดือนนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. คว้า 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นปี 61 เน้นย้ำสร้างงานวิจัย “เข้าเป้า ตอบโจทย์ ใช้ประโยชน์ได้จริง”
  2. 9 หน่วยงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 ชายแดนภาคใต้
  3. สกอ. จับมือ 5 ภาคีวิจัยให้ทุนบูรณาการเทคโนโลยีทางการแพทย์
  4. WHO ตั้งเป้าล้างไวรัสตับอักเสบในปี 2573
  5. สกว. ร่วมทุนพัฒนาเรือไฟฟ้าโดยสารคลองแสนแสบ พร้อมสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม-EEC