สกว. หนุนวิจัยครอบครัวไทยยุค 4.0

สกว. ร่วมกับ ม.มหิดล สนับสนุนนักวิจัย ศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการ โดยมี เครื่องมือวัดความอยู่ดีมีสุขรวม 9 มิติ ในกลุ่มตัวอย่างจาก 5 ภูมิภาค หวังกระตุ้นให้เกิด “ครอบครัว 4.0” เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ชี้ปัญหาใหญ่คือ ยาเสพติด เป็นบ่อนทำลายครอบครัวและสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

“งานวิจัยชายแดน” สู่หลักสูตร “ทูตชาวบ้าน”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านชุมชน พื้นที่ ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 5 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมเสวนาเรื่อง “พลัง พึ่งพา ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” ร่วมกับ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อำนวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - มน. เปิดเวที ‘ความมั่นคงด้านสุขภาพ 4.0’ ในงาน คปก.สัญจร ครั้งที่ 6

สกว.โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเวทีวิชาการความมั่นคงด้านสุขภาพตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย “Value-based healthcare 4.0” ต้องทำให้เกิดนวัตกรรมและมูลค่าด้านสาธารณสุขและคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-มน.โชว์มะม่วงมหาชนกต้านมะเร็ง-โรลออนลดขนรักแร้

สกว. โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร โชว์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก “การเพิ่มสารแอนโทไซยานินและแคโรทีนอยด์ในมะม่วงมหาชนก” หวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และ โรลออนลดขนรักแร้จากว่านมหาเมฆ

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยพื้นที่เขายายดา “รุดหน้า” สกว. - เอสซีจี หนุนชาวบ้านแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดการประชุม นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่เขายายดา จ.ระยอง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด กับ สกว. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

มหิดลซิวแชมป์นวัตกรรม 4.0 ฉลอง 25 ปี สกว.

นักวิจัยจากมหิดลคว้าแชมป์นำเสนองานสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 คว้าเงินแสนไปครองในงาน 25 ปี สกว. หลังฝ่าด่านหินรอบ 6 คนสุดท้ายจนชนะใจกรรมการ ด้วยผลงานชุดทดสอบหาพยาธิใบไม้ในตับและในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง กรรมการชี้งานมีผลกระทบสูงต่อคนและสัตว์ รวมถึงความปลอดภัยอาหารของคนในชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. และ คณะนักวิจัยเกาหลี ร่วมหารือพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. และ ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. ให้การตอนรับคณะนักวิจัยจาก “The Asia Foundation” ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกำไร และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงชีวิตในแบบ (ไดนามิก) สร้างสรรค์ จากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดแถลงข่าวงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

สกว. จัดงานแถลงข่าว 25 ปี ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อประกาศถึงความพร้อมในการจัดงาน 25 ปี สกว. ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” โดยในงานแถลงข่าว มีเสวนาพิเศษ สัปดาห์แห่งงานวิจัย Thailand Research Week “สร้างอนาคตประเทศไทยบนฐานความรู้และนวัตกรรม” ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คุณพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

อ่านเพิ่มเติม...

ถอดรหัสน้ำท่วมซ้ำซาก สู่ทางออกด้วยงานวิจัย สกว.

สกว. ผนึก ภาคีเครือข่ายนักวิจัย จัดเวทีสาธารณะ “ถอดรหัสน้ำท่วมซ้ำซาก สู่ทางออกด้วยงานวิจัย” หวังให้เกิด แนวทางการปฏิบัติ และ แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ใน ทุกมิติ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.แนะบริโภคแคลเซียมแต่พอดี เตือนผลิตภัณฑ์เสริมเกินขนาดเสี่ยงโรค

นักวิจัย สกว. จากหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก มหิดล แนะคนไทยบริโภคอาหารที่มี “แคลเซียม” ให้เพียงพอวันละ 800 มิลลิกรัม และรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ ย้ำหากได้รับในปริมาณสูงเกินจำเป็นอาจเกิดโทษ เสี่ยงโรคนิ่ว หัวใจ และสมอง เพราะลำไส้เล็กมีประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมจำกัด

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. ตีปี๊บงาน 25 ปี สกว. โชว์ ครม. ตัวอย่างนวัตกรรมจากงานวิจัย
  2. สกว.หนุนนักวิจัยศศินทร์ปั้น ‘นวัตกร 4.0’ รับมือสังคมสูงวัย
  3. “ไก่พื้นเมือง” วิจัยพร้อมสร้าง “ความมั่นคงอาหารและอาชีพ”
  4. คลังสมองจับมือ สกว. ดัน IP 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
  5. การประชุมทางวิชาการเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศประวัติศาสตร์”