สกว. หนุนศิริราชพัฒนาสมุนไพรแบบก้าวกระโดด เทคโนโลยีชีวภาพตรวจฤทธิ์เป็นตัวเลขครั้งแรกของโลก

สกว. หนุนนักวิจัยศิริราชพัฒนาสมุนไพรและยาตำรับโบราณอย่างเป็นระบบแบบก้าวกระโดด โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพวิเคราะห์ตรวจจับฤทธิ์ออกมาเป็นตัวเลขครั้งแรกของโลก หวังจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสู่ตลาดโลกและรักษาโรคสำคัญได้จริง พร้อมเชิญเอกชนทดสอบกลไกการออกฤทธิ์และพัฒนายาร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ผาสุกชี้ ปฏิรูปภาษี แนวทางหนึ่งลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ในหัวข้อ "ปฏิรูปภาษีอย่างไร แก้ไขความเหลื่อมล้ำ" ณ ห้องดวงกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เพื่อนำเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยและนัยสำคัญในเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปภาษีที่สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้

อ่านเพิ่มเติม...

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รับรางวัลโทเรฯ ครบรอบ 25 ปี

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล "รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561"

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชวนมอง “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน”

ASEAN Watch (สกว.) ร่วมกับ Thai PBS จัดสัมมนา วิเคราะห์ บทบาท และ ความท้าทาย ของรัฐบาลไทยกับการเป็นประธานอาเซียน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่รุ่นสุดท้าย ผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการของตลาด

สกว. จับมือ สกอ. จัดเวทีปฐมนิเทศอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนย้ายสังกัดไปกระทรวงใหม่ ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านการวิจัยให้ตรงความต้องการของตลาด สร้างนวัตกรรมหรือผลกระทบสำคัญที่ตอบโจทย์ประเทศ เพื่อให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสมุนไพร

สกว. เปิดเวทีเสวนา-โชว์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสมุนไพร ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงอุตสาหกรรม หวังสืบสานภูมิปัญญาไทยและผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมกันต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่า สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

3 ภาคีเปิดเวทีแนะแนวนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อยอดงานสู่พาณิชย์-สังคม-นโยบาย

จุฬาฯ จับมือ สกว. - สกอ. อบรมแนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านประสบการณ์ของนักวิจัยอาวุโส ย้ำต้องมีวิจัยพื้นฐานที่แน่นและมากพอจึงจะสร้างผลกระทบทางสังคม และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงด้วยวิธีที่ง่ายและวัตถุดิบมากพอ

อ่านเพิ่มเติม...

ลุงตู่สั่งปลดล็อคนวัตกรรมการศึกษาระยอง จังหวัดและภาคีชูธง 25 โรงเรียนกล้าเปลี่ยน

นายกรัฐมนตรี “ปลดล็อค” ปัญหาและอุปสรรคเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดระยอง โดยจังหวัดและภาคีสนับสนุนโครงการนำร่อง 25 โรงเรียนกล้าเปลี่ยน หวังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มรอบด้าน ให้เด็กไทยมีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวทีแก้ปัญหา - โชว์เทคโนโลยีลดฝุ่น

สกว. จัดเวทีระดมสมองร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อหาทางออกปัญหาฝุ่น PM2.5 เชิงนโยบาย ทั้งมาตรการภาษี ปรับมาตรฐานยานยนต์ไปสู่ยูโร 5/6 และเชื้อเพลิงสะอาด หวังลดปัญหาลงได้ครึ่งหนึ่ง รวมถึงปฏิเสธการรับซื้อภาคเกษตรที่ก่อปัญหา พร้อมโชว์เทคโนโลยีในการตรวจวัดและแก้ปัญหาฝุ่นละออง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เอกสารนำเสนอ : ภาพรวมเทคโนโลยีที่ใช้ในการลดฝุ่นที่แหล่งกำเนิด การดักจับและการกำจัดฝุ่น ในภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง ครัวเรือน และพื้นที่สาธารณะ91
เอกสารนำเสนอ : การออกแบบโครงสร้างนํ้าหนักเบาสำหรับรถโดยสารไมโครบัสไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยวัสดุคอมโพสิทระยะที่ 1150
เอกสารนำเสนอ : แนวคิดและแนวทางทางเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น47

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยชี้แผ่นดินไหวลำปางสัญญาณอันตราย ชี้ภาคเหนือเสี่ยงทุกพื้นที่-อาคารเรียนอ่อนแอ

นักวิจัยแผ่นดินไหว สกว. สำรวจความเสียหายพบมีทั้งระดับเหลืองถึงแดง ขณะที่ ศ. ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย หัวหน้าทีมฯ ชี้ภาคเหนือมีความเสี่ยงทั้งหมดเพราะมีรอยเลื่อนฝังตัวใต้เปลือกโลกที่อาจทำให้เกิดธรณีพิโรธได้ทุกที่ กระตุ้นการสร้างความตระหนักพร้อมเสริมกำลังอาคารอ่อนแอ โรงเรียน โรงพยาบาล น่าห่วงสุด

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รัฐศาสตร์ มธ. เปิดเวที ออกแบบเครื่องมือนโยบาย “ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ”
  2. เปิดเวทีไขความลับ เผยข้อมูลน่ารู้จากวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์
  3. สกว. ชงความรู้งานวิจัย (ที่ดิน) กำหนดนโยบาย “การเมือง”
  4. เถรวาทในเอเชียอาคเนย์...การกอบกู้มรดกวัฒนธรรมจากจิตรกรรมพุกาม
  5. ไทยขานรับเศรษฐกิจสีน้ำเงิน “Blue Economy” มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน