สกว. จับมือ จุฬาฯ จัดตั้ง SIAM lab เป็น “ศูนย์ศึกษาการโกง”

สกว. ร่วมกับ จุฬาฯ จัดตั้ง SIAM lab ห้องทดลองการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือป่าสาละ เปิดเวทีถกประเด็น การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ‘กิจการเพื่อสังคม’ ตัวช่วยหรือภาระ?

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกิจการเพื่อสังคมและจัดทำการศึกษานำร่อง” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกิจการเพื่อสังคม” ณ โรงแรมดับเบิลทรี นายฮิลตัน กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอ ข้อมูลจากงานวิจัย ทั้งในประเด็นหลักการ เครื่องมือ และบทบาทของการประเมินผลลัพธ์ กิจการทางสังคมในต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของกิจการเพื่อสังคมในไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สสจ.หนองบัวลำภู แก้ปัญหาพาราควอตตกค้าง

นักวิจัย สกว. จากมหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมลงพื้นที่หาปัจจัยของสารเคมีทางการเกษตรต่อการเป็น “โรคเนื้อเน่า” ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หลังมียอดผู้ป่วยนับร้อยราย พบเกษตรกรใช้ พาราควอต เข้มข้นและคาดนำเข้ากว่าปีละ 8 แสนลิตร พ่อเมืองสั่งเร่งหาสาเหตุและการแก้ปัญหาสู่ “หนองบัวลำภูโมเดล” และขยายผลในภาคอีสานตอนบน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. สัญจรภาคใต้ เปิดเวทีระดมสมอง มองหาจุดร่วมการบริหารงานวิจัยประเทศ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม “สกว. สัญจรประชาคมวิจัย : ภาคใต้” เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวทางในการบริหารจัดการทุนวิจัย พัฒนาเครือข่ายวิจัย และการบริหารองค์กรให้ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา หนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมจัดบูธเพื่อแจกและจำหน่ายหนังสือในงาน “วันสังคมสุขใจ” ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม งานจำหน่ายสินค้าและอาหารจากเกษตรอินทรีย์ที่จัดขึ้นโดย โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ ผู้ประกอบการที่นำกระบวนการวิจัยมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมๆ กับการ่ชวยเหลือผู้คนในสังคมแวดล้อมอย่างเกษตรกรในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หารือประธาน STS Forum

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ มร.โคจิ โอมิ ผู้ก่อตั้งและประธาน Science and Technology in Society (STS) พร้อมด้วยผู้แทนองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan External Trade Organization: JETRO) และผู้แท สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาคมวิจัย สกว. ภาคอีสาน ร่วมสานพลังพัฒนาประเทศไทย 4.0

“ศ.นพ.สุทธิพันธ์” นำทีม ผู้บริหาร สกว. พบ ประชาคมวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังความคิดเห็นก่อนประกาศใช้ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทุนวิจัยและบริหารองค์กร เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0”

อ่านเพิ่มเติม...

ประธาน กพฐ. เข้าร่วมรับฟังเวทีถอดบทเรียน สานพลังการเรียนรู้จากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดเวทีแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสานพลังการเรียนรู้บนหลักคิดเพาะพันธุ์ปัญญา ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากโครงการวิจัยดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ผลักดันไทยเป็นฮับซ่อมบำรุงอากาศยาน

สกว. จับมือ ภาครัฐ-เอกชน ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานด้วยงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างกำลังคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกตามเป้าหมายของรัฐบาล และลดต้นทุนของสายการบิน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้สูง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เตรียมเสนอข้อมูลงานวิจัยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากภาคใต้

สกว. เตรียมเสนอข้อมูลงานวิจัยจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำจังหวัดพัทลุง แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ‘ถั่งเช่าสีทอง’ คว้ารางวัลเด่นงานพืชสวนแห่งชาติ
  2. สกว. หนุนวิจัยควบคุมการระบาดของหนอนนิวกินี
  3. สกว. - มูลนิธิมั่นพัฒนา หนุนผลิต ‘นักวิจัยรับใช้สังคม’ จัด Workshop การพัฒนาข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2
  4. สกว. สัญจรพบประชาคมวิจัย ภาคเหนือ
  5. นายกรัฐมนตรีชื่นชมการบริหารจัดการน้ำ “บ้านผาสุก” ตามศาสตร์พระราชา