เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

สกว. – จุฬาฯ ร่วมเปิดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 "การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ"

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดงานวิจัย “คนจนเมืองกับการลดความเหลื่อมล้ำ” สะท้อนสังคม

สกว. ร่วมกับ Way Magazine จัดงานเสวนาเรื่อง 'เมืองซ่อนคน คนจนในซอกหลืบของเมือง' 'เมืองซ่อนคน คนจนในซอกหลืบของเมือง' นำเสนองานวิจัย "คนจนเมือง" 4 โมเดล สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนศิริราชพัฒนาสมุนไพรแบบก้าวกระโดด เทคโนโลยีชีวภาพตรวจฤทธิ์เป็นตัวเลขครั้งแรกของโลก

สกว. หนุนนักวิจัยศิริราชพัฒนาสมุนไพรและยาตำรับโบราณอย่างเป็นระบบแบบก้าวกระโดด โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพวิเคราะห์ตรวจจับฤทธิ์ออกมาเป็นตัวเลขครั้งแรกของโลก หวังจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสู่ตลาดโลกและรักษาโรคสำคัญได้จริง พร้อมเชิญเอกชนทดสอบกลไกการออกฤทธิ์และพัฒนายาร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ผาสุกชี้ ปฏิรูปภาษี แนวทางหนึ่งลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ในหัวข้อ "ปฏิรูปภาษีอย่างไร แก้ไขความเหลื่อมล้ำ" ณ ห้องดวงกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เพื่อนำเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยและนัยสำคัญในเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปภาษีที่สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้

อ่านเพิ่มเติม...

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รับรางวัลโทเรฯ ครบรอบ 25 ปี

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล "รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561"

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชวนมอง “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน”

ASEAN Watch (สกว.) ร่วมกับ Thai PBS จัดสัมมนา วิเคราะห์ บทบาท และ ความท้าทาย ของรัฐบาลไทยกับการเป็นประธานอาเซียน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่รุ่นสุดท้าย ผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการของตลาด

สกว. จับมือ สกอ. จัดเวทีปฐมนิเทศอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนย้ายสังกัดไปกระทรวงใหม่ ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านการวิจัยให้ตรงความต้องการของตลาด สร้างนวัตกรรมหรือผลกระทบสำคัญที่ตอบโจทย์ประเทศ เพื่อให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสมุนไพร

สกว. เปิดเวทีเสวนา-โชว์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสมุนไพร ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงอุตสาหกรรม หวังสืบสานภูมิปัญญาไทยและผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมกันต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่า สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

3 ภาคีเปิดเวทีแนะแนวนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อยอดงานสู่พาณิชย์-สังคม-นโยบาย

จุฬาฯ จับมือ สกว. - สกอ. อบรมแนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านประสบการณ์ของนักวิจัยอาวุโส ย้ำต้องมีวิจัยพื้นฐานที่แน่นและมากพอจึงจะสร้างผลกระทบทางสังคม และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงด้วยวิธีที่ง่ายและวัตถุดิบมากพอ

อ่านเพิ่มเติม...

ลุงตู่สั่งปลดล็อคนวัตกรรมการศึกษาระยอง จังหวัดและภาคีชูธง 25 โรงเรียนกล้าเปลี่ยน

นายกรัฐมนตรี “ปลดล็อค” ปัญหาและอุปสรรคเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดระยอง โดยจังหวัดและภาคีสนับสนุนโครงการนำร่อง 25 โรงเรียนกล้าเปลี่ยน หวังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มรอบด้าน ให้เด็กไทยมีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. เปิดเวทีแก้ปัญหา - โชว์เทคโนโลยีลดฝุ่น
  2. นักวิจัยชี้แผ่นดินไหวลำปางสัญญาณอันตราย ชี้ภาคเหนือเสี่ยงทุกพื้นที่-อาคารเรียนอ่อนแอ
  3. รัฐศาสตร์ มธ. เปิดเวที ออกแบบเครื่องมือนโยบาย “ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ”
  4. เปิดเวทีไขความลับ เผยข้อมูลน่ารู้จากวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์
  5. สกว. ชงความรู้งานวิจัย (ที่ดิน) กำหนดนโยบาย “การเมือง”

Page 1 of 129