พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18
คณะกรรมการ สกว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สกว. พร้อมด้วย สนช. - สวพ.ทบ. - คณะนักวิจัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย มุ่งแก้ไขปัญหาราคายาง
สกว. ร่วมกับ กฟผ. จัดงานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 4 ภายใต้กรอบแนวความคิด “การพลิกโฉมไฟฟ้าไทย”
เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน: จากบทเรียนสู่การปฏิบัติ" ปลูกฝังค่านิยมแก่เด็กด้วยสื่อรูปแบบใหม่
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดตัวหนังสือ “พหุวัฒนธรรม” และ “หลากมุมมองทางวัฒนธรรม” ให้ ประชาชน และ ภาครัฐ เรียนรู้แกนกลางแก้ไขปัญหาในพื้น

เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือ ศมส. (กระทรวงวัฒนธรรม) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเสวนาวิชาการ “พหุวัฒนธรรม: อดีตและปัจจุบันของความหลากหลายในปาตานี” และเปิดตัวหนังสือเรื่อง “หลากมุมมองทางวัฒนธรรม” และ “ไทยใต้ มลายูเหนือ : ปฏิสัมพันธ์ ทางชาติพันธุ์บนคาบสมุทรแห่งความหลากหลายฉบับภาษาไทย” ได้เชื่อมโยงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2560-2561 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นายเอนก สีหามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผช.ผอ.ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย1) สกว. ร่วมรับฟังการเสวนา พร้อมทั้งเปิดตัวหนังสือดังกล่าว

โอกาสนี้ นายเอนก สีหามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ศมส. กล่าวว่า พหุวัฒนธรรมไม่ใช่คำจัดความเรื่องวีถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของคนภาคใต้เท่านั้น แต่เราถึงทุกพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยเฉพะ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจคำว่า พหุวัฒนธรรม ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคม เช่นเดียวกับสังคมอื่นๆที่จะต้องเรียนรู้ทางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการวิธีให้คำว่า พหุวัฒนธรรม ไม่เป็นเพียงคำพูดที่สวยหรู แต่จะทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะทำให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเข้าใจวิถีประชาชนเกิดสันติสุขในอนาคต

ทั้งนี้การเปิดตัวหนังสือ พหุวัฒนธรรม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำองค์ความรู้ที่ ศมส. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้รวบรวมมาเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และตนหวังว่าทุกภาคส่วนนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นกุญแจสำคัญประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง กล่าวว่า 14 ปีที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เผชิญความไม่สงบ ความรุนแรง ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนา หากเทียบเคียงกับเหตุการณ์ปกติเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ และในระหว่างนี้ เกิดคำหลายคำ ทั้งสร้างสรรค์และสร้างปมปัญหาทางความคิด เช่นปีที่ผ่านมา คำว่า พหุวัฒนธรรม ได้ปรากฏขึ้น และมีการตีนความหมายมากมาก ทั้งในนโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติของรัฐบาล โดยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้าใจความหมายเกิดความกังวลต่อนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น สกว.และศมส. จึงนำความรู้ทางวิชาการมาขยายเรื่องพหุวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชน และภาครัฐ ได้ทำความเข้าใจ กับคำว่า พหุวัฒนธรรม ผ่านหนังสือ ซึ่งได้รวบรวมมุมมองของนักวิชาการทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม ที่จะนำความรู้นี้มาช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่ด้วย

นอกจากหนังสือพหุวัฒนธรรม งานเดียวกันนี้ มีการเสวนา และ เปิดตัวหนังสือ “หลากมุมมองทางวัฒนธรรม” และ “ไทยใต้ มลายูเหนือ : ปฏิสัมพันธ์ ทางชาติพันธุ์บนคาบสมุทรแห่งความหลากหลายฉบับภาษาไทย” ได้เชื่อมโยงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2560-2561 ที่มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต่อไป อย่างไรก็ตามหนังสือดังกล่าว ศมส. จะนำไปเปิดบูธในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติระหว่างวันที่ 1-8 เม.ย.2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

07830423
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
4034
5970
23490
32518
81109
135188
7830423

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1