แวดวงวิชาการศิลปะเมืองไทย เปิดตัวหนังสือวิจารณ์งานศิลป์

สกว. ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ : การวิจัยและพัฒนา” จัดงาน สนทนาสาธยายว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์ นำเสนอองค์ความรู้ในแวดวงการวิจารณ์งานศิลปะในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวหนังสือวิจารณ์ศิลปะ 4 เล่ม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ : การวิจัยและพัฒนา” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน สนทนาสาธยายว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อนำเสนอข้อค้นพบและองค์ความรู้ในแวดวงการวิจารณ์ศิลปะในประเทศไทย

ทั้งนี้ เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ คือ การกระทำที่มนุษย์โยงใยมนุษย์ให้เข้ากันด้วยกิจกรรมหลักคือ ความสนใจในเรื่องศิลปะและการแสดงความคิดเห็นต่อศิลปะ ที่ใช้พื้นที่โลกจริงหรือพื้นที่โลกเสมือนหรือทั้ง 2 อย่างในการสื่อสารพูดคุยกัน โดยในงานมีการเปิดตัวหนังสือวิจารณ์ศิลปะ 4 เล่มคือ

  1. “ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ ทัศนะของนักวิชาการไทย” โดย ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
  2. “การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ” โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ
  3. “ทวิวัจน์แห่งการวิจารณ์ : ทัศนศิลป์ (ภาค 1)” ที่มี ศุภชัย อารีรุ่งเรือง เป็นบรรณาธิการ และ
  4. “ทวิวัจน์แห่งการวิจารณ์ : ภาพยนตร์ (ภาค 1)” ที่มี อัญชลี ชัยวราพร เป็นบรรณาธิการ

โดยคำว่า “ทวิวัจน์” คือ การสนทนาโต้ตอบกัน ทั้ง 4 เล่ม จึงเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวงสนทนาที่พูดคุยเรื่องการวิจารณ์งานศิลป์ ซึ่งวงการศิลปะของเมืองไทยยังขาดแคลนหนังสือในลักษณะนี้อยู่มาก

ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www.thaicritic.com


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400