รมว.ท่องเที่ยวปลื้มวิจัย สกว. รุดหน้า เน้นรับมือ นทท. ต้องกินแต่พออิ่ม

สกว. ยกทีมวิจัยตบเท้ารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตามกรอบ MOU 3 หน่วยงาน และผลดัชนีชี้วัดศักยภาพระดับจังหวัดและงานวิจัยตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา “วีระศักดิ์” ชี้ สกว. ต้องทำซีรีส์ยาว ใช้ความรู้นำการท่องเที่ยวไม่ใช่ความรู้สึก และต้องกินอิ่มแต่พอดี ตั้งธงทำงานที่มีประโยชน์ต่อชุมชนไทยเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวทีถก “ปัญหาน้ำของประเทศ” นักวิจัยเผยมี Big Data แต่การจัดการล้มเหลว แนะปฏิรูปด่วน!

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายนโยบายและสวัสดิภาพสาธารณะ ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีสร้างเครือข่ายความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน และนำเสนอประเด็นวิจัยที่จะช่วยเสริมให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์น้ำของประเทศสมบูรณ์ขึ้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PPT_9th_TRF_Water_Policy_Public_Forum_20180321.zip)PPT Presentationไฟล์ประกอบการนำเสนอในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9”3

อ่านเพิ่มเติม...

สส. - สกว. ร่วมเปิดตัว “YTEn” วายเท็น โครงการเฟ้นหาเยาวชนทูตสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมงานประชุม COP24 ที่โปแลนด์

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นผู้ลงนามร่วมกับ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมงาน THAILAND Taking off to New Heights

สกว. ร่วมงาน “THAILAND Taking off to New Heights” ซึ่งจัดโดย บีโอไอ เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศแก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไทยสู่ก้าวใหม่ของการพัฒนาประเทศ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ คลินิกนักลงทุน พื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากผลงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน ประกอบด้วยผู้บริหารภาครัฐ เอกชน นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้แทนสถาบันการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

หุ่นยนต์แขนกล สกว. ในงาน THAILAND Taking off to New Heights

หนึ่งในผลงานเด่นของนักวิจัยที่นำมาจัดแสดงในงาน THAILAND Taking off to New Heights ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คือ “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้านการบูรณาการระบบ เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งมี รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง นักวิจัย สกว. จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

“ออเจ้า” ละครกับการสร้างแบรนด์ประเทศไทย

สกว. จัดถก “เศรษฐกิจไทยไปอาเซียน : เจาะลึก CLMV เขตเศรษฐกิจพิเศษ และสินค้าวัฒนธรรมไทย” ยกตัวอย่าง “บุพเพสันนิวาส” สร้าง “แบรนด์ประเทศไทย” (Brand Thailand)

อ่านเพิ่มเติม...

“ข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ” ปั้นฝันสู่ความจริง “แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ที่ดีที่สุดในโลก”

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. จัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาการทำงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการวิจัย “การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” ที่ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มวิสาหกิจของกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและผลักดันสินค้าของตนจนผ่านมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนการทำงานที่มีระบบและสามารถเป็นต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชนอื่นได้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ TCI-Scopus ดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีโลก

สกว. จับมือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ Scopus มอบรางวัลแก่วารสารไทยหน้าใหม่ 10 วารสาร และร่วมกันผลักดันวารสารวิชาไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลกสูงขึ้น และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ระดมสมองโจทย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมอง

สกว. เปิดเวทีระดมสมองนักวิชาการและภาคเอกชน เพื่อกำหนดกรอบประเด็นวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมอง สู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี สกว.เป็นตัวกลางขับเคลื่อนและสนับสนุนทุนวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์ 3 ผลิตภัณฑ์หวังเอกชนต่อยอด

สกว.นำ 3 งานวิจัยเด่นด้านชีววิทยาศาสตร์โชว์ภาคเอกชน ในงาน Promoting I with I หวังผู้ประกอบการและนักลงทุนนำไปขยายผลต่อยอดสู่พาณิชย์เพื่อใช้ประโยชน์จริง ทั้งผลิตภัณฑ์ถนอมผิวจากไลโคปีน เฝือกจากยางธรรมชาติ และสารสกัดพริกไทยดำสู่เภสัชภัณ์ฑรักษาอุจจาระร่วง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. The e-ASIA Joint Research Program Workshop on Agriculture 2018
  2. ข้อมูลวิจัยพบ ตำรวจไทยทำงานเกิน 8 ชม. เครียดสะสมจนฆ่าตัวตาย
  3. สกน. จับมือ สกว. จัดมหกรรมต่อยอดจากหิ้งสู่ห้าง ผลักดันนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต
  4. สกว. หนุน “บ.พัฒนาเมือง” วิจัยยกระดับ Smart City
  5. ไทยจะปรับตัวอย่างไร? เมื่อ ‘มะกัน’ ปรับกฎหมายนำเข้าอาหาร

Page 1 of 113