ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” สังกัด งานบัญชี

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด งานบัญชี บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวณัฐพัชญ์ วงศ์มงคลศิริ (ผู้ผ่านการคัดเลือก)
๒. นางสาวนันทกานท์ ทิพย์เนตร (ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๑)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการบริหาร
และรักษาการณ์ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

 
Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” สังกัด งานบัญชี28