ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป” สังกัด ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจำนวน ๑ อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

  • ๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป สังกัด ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ จำนวน ๑ อัตรา

ในการนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอแจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้อเขียนในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น จากเดิมวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เวลาและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป” สังกัด ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ40