สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” (โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ IRN)

TRFlogo2556

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

(โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ)

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) บัดนี้ งานบุคคล สกว. ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานประจำ
1. น.ส.สายสุรีย์ เสนีบุรพทิศ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “รายชื่อสำรอง” ตามลำดับ
1. น.ส.นลินทิพย์ เนตรวงศ์
2. น.ส.ภูริชยา จงศิริการค้า
3. น.ส.ขวัญ ศรีโรจน์

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Selected_Candidates_[IRN]_20180108.pdf)Announcement of Selected Candidates [IRN]ประกาศผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” (โครงการ IRN)299