สกว. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชัน สื่อสารงานวิจัย 4.0 คลังความรู้ใหม่พร้อมใช้สู่สาธารณะ

25 กันยายน 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเปิดตัว 3 “แอปพลิเคชันของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)” ได้แก่ “สกว.” “แปลงร่าง” และ “สาระ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ เข้าถึงการวิจัยในยุค 4.0 หวังเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของ สกว. ให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่สาธารณะและบุคคลทั่วไป โดยมีกูรูด้านไอทีและเทคโนโลยี “หนุ่ย” พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ดาราวัยรุ่นชื่อดัง “ท็อป ณภัทร” “ณิชา ณัฏฐณิชา” ร่วมเสวนาหัวข้อ “แอปพลิเคชันกับการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ” พร้อมสร้างสีสันความบันเทิงด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพ “นนท์ เดอะว๊อยซ์” ณ บริเวณลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในงานเปิดตัว

ศ. นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ เปิดเผยว่า “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คือองค์กรภาครัฐที่ดำเนินการภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาสังคม ผ่านกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจรผ่านเครือข่ายการทำงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ สนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนและนักวิจัยมืออาชีพ สู่สังคมเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้านเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผลักดันให้เกิดการร่วมทุนกับภาคเอกชน หน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ”

เพื่อต่อยอดและผลักดันให้ประชาชนได้นำความรู้จากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ ผ่านการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีสื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน “สกว.” แอปพลิเคชัน “แปลงร่าง” และแอปพลิเคชัน “สาระ” ภายใต้โครงการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ สกว. โดยมี ผศ.ณัฐา ฉางชูโต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของ สกว. ให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่สาธารณะและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

“3 แอปพลิเคชันนี้ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราคาดหวังว่า จะอำนวยความสะดวกพร้อมหนุนเสริมพันธกิจหลักของเราในด้านต่างๆ อันได้แก่ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม นโยบาย ทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนการสร้าง การพัฒนานักวิจัยและองค์กรวิจัย สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เรียกได้ว่า เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงการวิจัยในยุค 4.0 นี้ อย่างแท้จริง” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว

นักวิจัยและผู้สนใจสามารถเข้าชมวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์

ในโอกาสนี้ได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ “แอปพลิเคชันกับการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ” นำโดย ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสังคม สกว. ร่วมด้วย “หนุ่ย” พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กูรูด้านไอทีและเทคโนโลยี นนท์ เดอะว๊อยซ์-ธนนท์ จำเริญ และ ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นักแสดงชื่อดังร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง จากนั้นผู้ร่วมงานได้ชมนิทรรศการแปลงร่างที่จัดมาต่อเนื่องทุกปี รวมถึงบูธให้ความรู้ในการใช้แอปพลิเคชัน ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพ “นนท์ เดอะว๊อยซ์”

 
งานเปิดตัวแอปพลิเคชันสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บรรยากาศสดๆจาก ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กับงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมชม Mini Conncert จาก นนท์ ธนนท์ แชมป์จาก The Voice Thailand Season 1 #แอปสกว #แอปแปลงร่าง #แอปสาระ #งานเปิดตัวแอปพลิเคชัน #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Posted by สกว. on Sunday, September 24, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400