สกว. - สกอ. จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่รุ่นสุดท้าย ผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการของตลาด

สกว. จับมือ สกอ. จัดเวทีปฐมนิเทศอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนย้ายสังกัดไปกระทรวงใหม่ ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านการวิจัยให้ตรงความต้องการของตลาด สร้างนวัตกรรมหรือผลกระทบสำคัญที่ตอบโจทย์ประเทศ เพื่อให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวทีแก้ปัญหา - โชว์เทคโนโลยีลดฝุ่น

สกว. จัดเวทีระดมสมองร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อหาทางออกปัญหาฝุ่น PM2.5 เชิงนโยบาย ทั้งมาตรการภาษี ปรับมาตรฐานยานยนต์ไปสู่ยูโร 5/6 และเชื้อเพลิงสะอาด หวังลดปัญหาลงได้ครึ่งหนึ่ง รวมถึงปฏิเสธการรับซื้อภาคเกษตรที่ก่อปัญหา พร้อมโชว์เทคโนโลยีในการตรวจวัดและแก้ปัญหาฝุ่นละออง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เอกสารนำเสนอ : ภาพรวมเทคโนโลยีที่ใช้ในการลดฝุ่นที่แหล่งกำเนิด การดักจับและการกำจัดฝุ่น ในภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง ครัวเรือน และพื้นที่สาธารณะ22
เอกสารนำเสนอ : การออกแบบโครงสร้างนํ้าหนักเบาสำหรับรถโดยสารไมโครบัสไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยวัสดุคอมโพสิทระยะที่ 183
เอกสารนำเสนอ : แนวคิดและแนวทางทางเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น25

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดเวทีถอดความรู้ตำรวจอาเซียน บทเรียนพัฒนาตำรวจไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันจัดเสวนาในหัวข้อ "การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน : บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย" เพื่อเรียนรู้และนำมาพัฒนาระบบบริหารจัดการงานตำรวจไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยเด่น รองนายกฝากโจทย์สร้าง ‘หัวหอก’ ที่มีพลัง

สกว. จับมือ สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยผลงานโดดเด่น รองนายกฯ ชี้ โจทย์สำคัญคือจากนี้ไปต้องมี 'หัวหอก' ทำงานวิจัยหลักให้เกิดโอกาสและผลกระทบ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร-ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป

อ่านเพิ่มเติม...

บอร์ด สกว. เยี่ยมพื้นที่วิจัยในพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สกว. ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 23