สกว. เชิดชู 14 งานวิจัยเด่นที่มีผลกระทบเป็นรูปธรรม ชี้นักวิจัยต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในมิติเปิดกว้าง

สกว.จัดพิธีมอบรางวัล 14 ผลงานวิจัยเด่นที่มีผลกระทบสูง พร้อมต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ รองนายกฯ ชี้นักวิจัยจะต้องเป็น ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ ในมิติที่เปิดกว้างไร้ขีดจำกัด ขณะที่ สกว. ต้องพร้อมฝ่าฟันต่อสิ่งท้าทาย ย้ำความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นแรงหนุนเสริมให้ประเทศพัฒนาบนฐานความรู้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. กระตุ้นนักวิจัยเป็นนักคิดแก้ปัญหานอกตำรา

สกว. ปลุกพลังนักวิจัยเป็นคนสำคัญในการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้ที่สร้างผลกระทบที่มีมูลค่าแก่สังคม ย้ำนักวิจัยต้องเป็น “นักคิดที่แก้ปัญหานอกตำราได้” และ สร้างเครดิตทางวิชาการให้เข้มแข็งก่อน แล้วเอกชนจะวิ่งเข้าหาเองหรือลุยเดี่ยวเองได้

อ่านเพิ่มเติม...

รบ. ตั้งเป้าไทยเป็นมหาอำนาจยางพาราใน 3-5 ปี หวังแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40

สกว. จับมือ กยท. โชว์ผลงานวิจัยเด่นในการประชุมวิชาการยางพา รองนายกฯ ประจิน จั่นตอง ตั้งเป้าภายใน 3-5 ปี ไทยจะเป็นมหาอำนาจด้านยางพารา หวังทุกฝ่ายผนึกกำลังกันแก้ปัญหาคอขวด และเพิ่มการแปรรูปให้เกิดมูลค่าตลอดห่วงโซ่เพิ่มเป็นร้อยละ 40

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สกอ. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ มุ่งสร้างงานที่มี ‘ผลกระทบ’ บนฐานความรู้ 4.0

สกว. ผนึกกำลัง สกอ. เปิดเวทีระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศบนฐานการสร้างบันไดนักวิจัยอาชีพให้นักวิจัยรุ่นใหม่และองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 4.0 โดยมุ่งต่อยอดงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ชี้ทุนปี 2561 จะเน้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดกิจกรรมตามรอยบุพเพสันนิวาส ชู ‘อโยธยา4.0’ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กระแสละครดัง “บุพเพสันนิวาส” สร้างปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจ และเป็นที่จับตาของนักวิชาการไทย เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบาย “นิยมไทย” ของรัฐบาล นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วผู้ชมยังได้เรียนรู้เรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งสถานที่ วัฒธรรม ภาษา และเหตุการณ์ต่างๆ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา โดยมีตัวละครสำคัญซึ่งมีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดโครงการสื่อสัญจร “ตามรอยบุพเพสันนิวาสด้วยงานวิจัย สกว.” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย รวมถึงสร้างความตระหนักให้คนไทยเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์และโบราณสถานสำคัญในพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 19