สกว. คว้า 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นปี 61 เน้นย้ำสร้างงานวิจัย “เข้าเป้า ตอบโจทย์ ใช้ประโยชน์ได้จริง”

ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับ 2 รางวัล ได้แก่ "ทุนหมุนเวียนเกียรติยศ" และ "รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น" ประจำปี 2561 เน้นย้ำการสนันสนุนงานวิจัย “เข้าเป้า ตอบโจทย์ ใช้ประโยชน์ได้จริง”

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมทุนพัฒนาเรือไฟฟ้าโดยสารคลองแสนแสบ พร้อมสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม-EEC

KU Green

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็ง ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เป็นศูนย์กลางพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ EEC ขณะที่ สกว. พร้อมทุ่มงบวิจัยเพื่อพัฒนาเรือไฟฟ้าสำหรับโดยสาร 80 ที่นั่ง วิ่งในคลองแสนแสบ หวังลดมลพิษทางเสียงและควันพิษ รวมถึงช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

อ่านเพิ่มเติม...

พร้อมเสิร์ฟ “ผลงานวิจัย” สู่การกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายประเทศ

สกว. ยกพลประชาคมวิจัย เสวนาการผลักดันงานวิจัยให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยแปลงงานวิจัยเป็น Policy Brief พร้อมเสิร์ฟ สนช. สู่การกำหนดนโยบายประเทศ และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.โชว์งานเด่นนศ.ร่วมทุนเอกชน ทลายหิ้งงานวิจัยด้วยนวัตกรรม

สกว. เปิดเวทีนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท - ป.เอก ในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 "ทลายหิ้งงานวิจัยด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม" หวังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยฐานความรู้ตามนโยบายรัฐบาล และเน้นพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ขณะที่ “เฌอปราง” ร่วมปลุกพลังนักวิทย์รุ่นใหม่ในการทำวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

รมว.ท่องเที่ยว เดินหน้า เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภัยพิบัติประเทศ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางเข้าร่วมประชุม “การบูรณาการและการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางและมาตรการป้องกันภัยพิบัติของประเทศ จากฐานความรู้งานวิจัยด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศตลอดที่มีการศึกษาที่ผ่านมา

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนคณะนักวิจัยผู้ศึกษาด้านภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 20