สกว. สรงน้ำพระปีใหม่ไทย

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสรงน้ำพระพุทธเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ บริเวณหน้าห้องประชุม สกว.

พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการ สกว. ได้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจเข้มแข็ง รักและสามัคคีกัน ทำงานเป็นทีมที่มีความมุ่งมั่น เสียสละและอดทน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน สกว. เปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

สกว.สรงน้ำพระปีใหม่ไทย ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมผู้บริหารและพนักงาน...

โพสต์โดย สกว. เมื่อ วันพุธที่ 10 เมษายน 2019

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400